Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Notebook, 1867

Part of Frank Fitch Notebooks

. ».A·:f"Y* *1,, ' _ r ' { . · ’ . V V ·· ·———— 7 ~——-— · ·—»-r——-·r-- ·—-—·4—~—·—-—— · - · »- - , » ,··HI”"’ ' * ‘ - ` ` » ’ · ·» " vii .. *2- ¤¤1.§,‘.¥"· »1`·*-:· * 5r 2* _"Lh>·% xg »~_,··»¤ . - · ~ :_. gryff Q f > ,_ yy} _ r_s;,{=·§;· » ’ '· . · VY f ‘ ‘ — * ' ?7.· :·Z— ~ · · , *3 B .’., =¤ · §,,·i, ._ W}32 . "" , —· _;-{5* · _ '¤_, " .· V _ ` . _ _ . “ ff · I a`;,&‘§g‘·;$ » · ·‘ . ‘¤'— ,? " "’.yl»' » > . ·j`*-T;-n_ JQ A. · ,» _ ~ €‘·.“= ’~B$22"i; T ‘ ’ . ‘ ,1;; 5 j I , . ‘ · L ~ - ` v.»‘A { 3* 2;*2 ` A? ~ .-€·>`@·C.~ » _ J » . ~ ~ <€< ‘*· ¤·‘*·[` 3*%.-, A. ,_ » * — - F · ‘ ’ ?’ * 4 " ° i!$¥%w·‘="? Y l*3%#· ' fz ’ ji; A- ’;*L'°£*‘é’§ W xi`- x` ` VF · ‘?-i· i 4, ._ , J? ` ` / V *4 V. V 4 ‘ _ \ *1 V :_ W ‘ X3 iq " . ' ` » ' ‘ l / ` _’ _ I .' ¢ ‘ 4 ` V I ` .. * -7 — ` » ’ ily . #2 r ‘ » ‘ »>*‘— » · _ · ‘ * V · · ‘ " ‘ `— ' ;;- ·?1.>= *z» , , ‘ .~ . ` ver 5 ‘E ·` — V ~ ·` ~ .,,_` " _ ¤_·’_,-.,C’ ` _ ` j _ T ` ‘ , V? i , V ~·J;£:·;*e .—; _*=»2?`;*”_ ~ » ~. ’ ` ** . ` - ` `*; ~· F — ,· · . · . {ji t— F »Z¢+€. " . ` . · ` ... ~ ? , .r * " s ` ` ,_-;_ -, _ , { . A - _ ·?/ 4 » » , . V I _ , . __A_v _ · `;_ ,1 j · ii I: _ A ` . *4 ,&. »,- ,, r _ ‘ / , l / j · sv 4.4; la E . .; ~ _ , " . @$3-;»T¤,· I »; {3.. *1, · — · r ,·»2 4;»ii' _Q V ‘ · · ·· _, j · _ - · ini; »; gz 51:,: 1 ` ."’ I ’+ V A _ , ' — · ~ · i· Tr R T - iv: ~ fiv ?· f . _"· . = . N _ , 1 v .· -2 kl ‘» ;· ·_ · I-**5. ` — _ Q»·.¢’2 _ ·, A V- , - ` ` Z V' r,_ / ` . · 4 `,r -,Q V ` "‘ , · H; {7 .;5· _ ¤ V c An - 7 > { Y > . , , .. ·' ` \ . 7 » ` _ ’· : ‘ , .»·~ . _ ~ 4 ' Y · ` ‘ ,c!“` * . _ ; k 4 -_ < · — ¤ '_ rf .· _;‘ yr»\.{5_ . ¥ »_ _ vkla V},`»,_ lgf§·=._ ii ‘ , ’ V \ ,; . . ' ’ ` i€ _¥Q§}·>1 , ig ` V · ‘ X %<¢$*?*?*'*»;i~¤ » - ` i ’ *> `;,Q;5~.,.-q,,, 'FW/¢ —. _ . ·`_r _ ' , · .7 ·E¢‘a~* ._ J. ’ q ` _ =· . rg »A e· ~ · ··_ " * r1<;¥$#` . W -r ‘ ~ . · ;· M A..- . . ( · ¤»; ' ’ · ' · ~, (,\r· ‘_iZ, ·r•·.~»'fj€ ‘• - ,y" , _" ‘ '• Wi} ` ;_ ` ·, g V ‘ .. - __,¤{T_·:·¤." ‘ · » » ‘ >. ... . » . '· · .·••? *1*%** . » ` Q Q`, V ;— :_"yy.,2;f g¤,<¤;,·?" 5] Y · ‘~· _ ‘ .` ‘ » y ;· L_ vrv ` ~ ¤.r ’} · *— · » r » _ , · , 4, .; v _A ; · · .,_‘ { ·. * ~ · _.. fi? 43 ···s:i ,¢~‘" .2 Z` - y ‘ ` ~ A . 4 · rr ' .··*¤—»’5?2·=¤;¢¢»_— ,> q ” ev { ’ . , , .;;»;f':?}<;·—__ z2?'5Q`f' · ' g _h, ·€ _ . _ L ;» - ‘ » ·· ,·. z··` * ;' , i.' ' E Z {'· ' ' l i ~ · ‘· ‘ . ‘ F M . 7 . , ¤ v. ri ,4 » ~ ,·e:'·. w ¥ x ,·;$€* *·?°* ? ¤€;?; - V · 1 · ‘ r ‘ i ·V*~$ .‘_» ; ;A K ;.,. ‘ ; 4; Ws; ; j . " ' · sf -` . V I " =‘ le : ,4 · . V ° \ Y _ 2 ' ` J 7 ¤ l · * W ,. ; — < f* ~ . ~ f- . 2 ` .. ` V r ‘ ¤ , r.? V - M ·· ·` ` ` > '» , 'V V ._ r` r - ' N f f _ · V; '· — ‘ _ F15 _ . ·=~>¤~·* 2 A.,, L - Q; — · · ` I · » _ ·-'` V x—;,_ · Q .— ~~,;.s~- T ·4‘ - _ · , V ' I ‘ . ,· » 4 · K ‘ ` . ` _ N _, P . _ ‘ 4 ¢¤ ’ _ ·`°` ' V _ `rj1Z_ , ·{ M _ · .. H _ ' " V `_ _ ` p` `# ·’>_f¢é'k:g , V ' ;_ 9 ‘ · ‘ V ` ` _ , ¤~r_ P? · .:_.'A;4."~z I » ~· _ -= · x 2 . » 1 ~ V- `‘ 4 · " 9 *r*? €@=¥1 -A · J \@ rxr V V. ·_ , _ ·· 4_. . », »§_ J , , :1* · J xg, ¤ ‘ ' wg ~~ ` ~ 7 ** “ as K ·’ $3 ;,5$· ·~' . r ~ -. ., ' · 4 (_ A “¤'.‘; » [ ~“":* , d 2 » » % *:.=::- V R K ~ ¤·-·:»§@Lif~ ·’ 4·»4· 5} VT ·; Q ,— V . ·' ' _ V " L, ( · ‘ ` '*‘?5L?‘ ' r. § , 6 ,. ·»~d{* · :·.;·q·;; E § ` _rQl —~4` ‘ ` ‘ \\ 7 , ; L;] - ` V li 1 j ;·.,,. ` . ' ` iliyo _ · A V V: ¢_ > A·4~· ,_ , _ ` _» y · ; ` i J ye ° ` ‘ ·~4_ _ 4 _· ` ¤.y ` ` -~—- { ·,¤,·*' i ' · · ‘ —; 13- T *»=¢ Q ` ‘ fi? ‘ é‘ $a= 1 ·` ‘ .. >I*' .` ~· ' = *},2; J} { 1 ° 5 >,.. - ~ tx, V };_" ~· v , , 2 * 1 1* . » , »· `Z’ ~ 4 zi fi: —·· •,1 `> · Y _ _ — »e· _ Q_’,.,»€;*$>. - > V . » _ · · 1 kgfy ·./_ \x~_ ji' é _ ,,; _ T _ _ — ~;. 114-,t_j$ .5,.;;; , t _ _ * · V y · - ' _:.» fg.; *r_··;‘ #4 e > / ` _ . * ~·_ »4.4 * , _` > [ . G V .. ny, ¤ .1 A U * _ J ‘_ . _ » ’ , ~ ` · 1 · wavy un`. ¤ VJ y “·:·‘i>{ ‘ l · r· V ** r» »r»`m.» · · . L~`gf`* , ” _ 1 —_ -_ i , , ' { V g ‘ V / A- , A { _ . i. , 4 , ,· x \» V s i .. · ,2 tw ‘ _ ‘* Q ;j · V * _ * { ( _jv A V ` i` ' ,: *2,: . . ·»; — » *~·· V 2 Q_ b T _ V ` ~ i W] , ` “~ i ~ 4 3 fé -· ’ ‘ · ` J .· ‘ 7 , - ‘ —· ~ ;;‘ v. a 4 7 ` ·` ‘ p 4 _, { ` __ V _ » ez}, . X, 3*-sw :;.»—* ~ · ,- 4 gy; 4.4. » -· , “ ,, »—; “¢¤#;I<¤#· --» `—';~= . ‘‘‘ ’· · . · V ` ~ ‘ » 4 7. · V V ir I ~ qt _¢ · ‘ . ~ ` ·— * , Jr _,,\:· . ,·v~ i .1:-7-.2, 4 _~ i U ` * ',g V f V ,' , \ _ gf ` K ri é}; `f'1_ A :1; " ` 'V — f} ` At J i ~ ; ~· ,¤·2·“i.f = ’ - I ` $9 . .7 V" ·-·_§":'*»é2Tii , , $5 1 » ’ `* - ·` , — “?$,§fi *· < as} I V -; g, ( • ` `· “ T Z Fi v .,,. ’ VY?- ` `\~ — ~%·’- _ —·¤~4 ' V ei. ` V · ° j · :4 4 ‘ " ; ;’ t ` .—.4' 4 » ‘ V W V - ·’ ‘ ·~ ,4V` .,*9 .°¤ =‘· V; I J — 4 . , V 1 ` N ;`_ y, . itlgfsl i ` N ~* ‘°*Q?€~ ` T r ` Q" ~ " l` 1 ` A —· Tian 4~2* *¢’$=§,, ··» - J ,— # · , _ ‘ Y ` ', A vp ~’ xv ; ··;;_h.~hf‘;·, `,_ ‘ v c ‘ , - qi ;* ' . ¥ , . ' ' ` · ; ·' U '¤J<¤z· p I 7 F‘ ;= » · ' ` xi · » V . __X;;. y—— - vjwk _ · ·j ,4- -¤~<‘ ’· i;—»< 4; 4 _ · ; ‘ jg ,»»‘·’.,,· ¥,!‘f'-Y'" ·‘ ~ V · 5;;+* ~—2=2,2*~ ‘ " » ., F ` , V · . * > ’ ` - ‘~ ‘ M V V »· ~‘·¤·’¢·‘**f · ·..f-¤··§# ¢'—¥*‘*‘ ’ · ~‘ ·¤·4 , J . » , J < 7 " ‘ —, (yy; ‘ .3 +~+=—- —•._‘ ;·¤·~»,:‘.% Q *< }· ·· ~ ~ 4 < »*~ ;· ’ '» Y M - · . J ·44.4 . ~ ~ ¤ wi ` ;~ Vgwvrl _ L`) j 7 l _· »§__~*{_# V ·,{:`·v. -4 y ’ arr jr ISI ·~;;·:· _ _ z· QQ __ _ · $2; Q4! :__;»" /_‘ . . '3’ · ‘ if- ‘ ’ “ ‘ ,_ ‘· {> mléje ` is Q . _ * `. ,··i‘ .: ` ~ , · _ ~ iu #24; A, = 4 , ~ = . ·~` I · i : ;.¤`.3>," " .» 1,*% .· Z ~¥.= 5 ` r- ·- . · . · · Q _ ~ . ..~_1~2; , ‘ __ .4_ =_- xg; _~ ·c·, I . _;·. -*&;,§f‘.`%¤ ;_.y¤,_ {Qu; ¢` ../ MQJ » , * r A · .,;_·¢.` -_ ·‘ · ·· • · · Tg}:. —,_` t · 5;, ~ , —·i,*:;¢·~ ;— - V r · i—,§,i»» - . · , , _ ‘ _ 2-` · ’ . r—-,.2; Q4 , .`·— ‘ V `- V I A 4* 4 ‘·—_;~--—3. ` _ ` n - ·.»*,`—., — - .. ._: . I;. ~;— ‘ v ’*€}·‘ · ‘ ~>5 » '° ‘ Q — F _ ‘ of f A21, ‘ - `r**`$_- ' __ j ` F *· ` . E • ‘ `·"· Y · ' in · _: _» ` I , _ , , * _ " , 4 — L `?~ ` ‘`’‘ ` ` 3 », ·. . .»,. ,. QN L, 2 , ~ i* L w A V 1 " . *= · - :¢ .' ‘ ' ` __» .»`¥` , ",' NS? » T` _ ` / g' , _" 4 , _"f . "» V " ` ` . _"_'iw`j yixg T_ ·§ .Z_"· , i'="'.g ` *2*** `¤' , ‘ ==; }»1;»§¤." &¤*<»·¤ if ‘V » ;Z; ¢»§,§: ,· *` #>*>c`?****** ‘ " . A ~ ’ / ¢*‘·* ~. · * .- . ~· *‘.·· ‘ ’ ‘.‘,, " jr. ·>. .» ( "i" ` —1.:{ -" ··/ ’ ' 5 ;£ * ’ ·£ §f] ;»5;. ., A _ .___ '» ; fl. , —.j , .} V V ,; · r· J _;F—;!:}·_,;j,g:;;§f ¤·• ;“ ‘»"" /_/_, · » »L;,·~+ f" yi *ij‘¥iw - #¢ i~;·L»*=···`*‘l ·<.· `, ` ` , 4;;-*’,;»L£·` e `”Y¤>‘T‘ * L - —,-· ` W ·.m€— 7 ,~ *<·:’ 2 ~ ‘->:a—·'~#·· Y"~ si;. : ,_.&-.4 ‘ a V 2 T" aw »»f‘-:~ ··$>,—i*.;¤.¤£~§> ;:~¢ ~ '‘*—‘ r=- `~ . Q'; . ~ _ .. Qtr .. »·g<*. ·. ‘=, · ’* ,,;·f¢»-5* ‘ "*"·” V » @°*"~ ·¤=~`?: <. . ;:·¢ W =‘* ¥'Y*.{;»· * ’ »»¤ ``r’ ?”*~"#“'l· ~ ‘ x 7 A ’ =__.;2‘_‘ · ., ~—; gi€_$i__> -;·,3`,gi$._ I · ’ ré;.¤.·‘* ’ ` ‘ _ ‘ _ , .,_ . "` ""` ·—~~ ··¤··i¤~ .< ~; V ‘ —— »·»~ .~ `. ¥¢“ ‘‘`` , "·` PQ - V,_4 · , ,. _ ’ ‘ ==* V -’ - -"" » `“°*““*~¤¤¤··· &>¢$¤·¤·m¤—%¤¢·mm ·· <»· ’ A , * " 1 _ V i * * * ` w»,;s_ ‘ " V ’ ‘ p` ¥ " _ _ `T gif `·.‘ ` ; V V i " _ r » % W -\ Q ; ? ~