UK HOME

ExploreUK home

Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Portrait of Elbert Hubbard, Elbert, copy of a drawing, autographed "Elbert Hubbard June 10th, 1906."

Part of Samuel Perkins Gilmore prints