Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Bible

Part of Jeffrey family papers

,‘ ." V1 ,?l;l r.··._ — . l ~ ;.;·I %Il,,‘= · · i ’I illlliir l'- , ,j ;1V ~ , ;:V I E; ,:i`· Corzlclllls smdelh hr Pom-. Tllli l\fY‘l`S, X. I’r[rr's1·;,¤l'l· Pm, V 3 lll l I lg; V‘ ig ‘i. llcr cycs; and when she saw Pelclgl .~l. I), 35. I 13 Anll lhnrc calm- a voice lll., 30 Am] 1 V '· j · jqjl V = ` slllz sul ull, _ ‘———-+———·'lll:=l·, Pcellzr; kill, aml eat. Vbgul WV 1 ; ·. VII I ,V Vt { L ~l_l Allll llc cllvc har hz.: llllllll, amli __ ll Ulll l’l¢il·r saill, Nut su.! and WL V`] V ~ ` II J: =· lllltrll har lm, illlll wllvll lll: llilll VYUU-l7·Y$· lbrl ll:ll·c lluvor l·:lll~ll ullll my `huu * ] l il·-I V, l·:llll;l;lleel·lcll lll Vl(`lI.\I’. 10,) llulh clleullslrll 1L l/lut cull lllll‘ is Iwimll :~ l V ; . l, .l»l·l. l·lllllllll>ll. ~ · i El NV l ~;_I! Fl. ' lll Aml it lrxlllln lll glass, lllul llc,llch.S.i!. lli'l'hls was lllllll· lllrivv: ll: I TV VI, 1 Vi J; " lal*rll·ll lllully lluys lll ,|lll¤I»a, wllhl 2.2.11. vlzsslll was l·cl*l·lvcll up u2.ll`l call hllh I V ,·II l .`l I llllu Sllmm a lalllllrr. I lll::ll·l·ll. is peter. V 1 QZ lj _ V Ij]Ir\I»·I~I;R XV Vb Ec.7.lS. ill7 saw Vl’l—ll·lj lllllllw- lifmm 5; · , I I'_ I I *1 l c·I.,·.l»ll...l S, ...1. llllll,-1·l M. mm- Q Q I,}¥f]{Q,,_,,Q§,QgII,II{‘gVV}.§jQ"IQYI"` ?"1*${, “‘I II ‘Il lll V E I ’·‘·‘l **‘**’[‘i'i·’ "·- II ”~’~ l*I··~I l" ‘2’¢‘l¢ al ~..1....’ llllllil. .4}..1--’.’ °§S°l‘ `"' , , · ?I ` lll ii jllfll/Il lm I/lc Illl1l·u‘s: {hwy 11l·l1· il" `ZQL il . I. I '. I, ' ` , UH," ml"` . V, l_ V V VVV ___ yl. VVV_VV_VVVV s.1u1...·I. V llls l.ll lll.ll l llllllllll ll llll .1 thee; ml ~ [ Z1 - `° I ‘/ " ‘ lllllllsl-.:lllllslllllll l».·llll·I· llloxl thou an V I ~ ·I “ l,l "_ · Vl V[‘lEl·Zl{l·l was ricrlalll lqlull lll Vd l’s.»ll.l. I lll _\ml l*ulll·ll, ullll :lsl;l·ll *.·l:,l are we u , , V’ ·:;;:;` `l:sul·l·u, l·u ll~I l`l»l·lll· ills. u ISllm»ll. whll·h was sllrlllllllllil lu heal- V `i • I -V . ji`}; ;·lel;!lll·l;lll <;l` thu haml uulllrll thu ll Iwvru laulflll llll~l·le. mmldcll I ·' V ll li la iull mm. I"--- *’· lll ,I `llll· l’l-ll·l· lllllllglrl 3L1'l‘hl I. ~ V 2 A lluvllllt rz man, ullll uml lhuli ivislllll. lhlz FIlll·lt;l sulll llll=—~ Zuid laid, l. ~ ,; lV.l3_ll rl-lll·l·ll1l l;l.ll wllll llllll ills lll.llsl·, fII¤»I·I·l~ lll~llll1ll.llll-lll. ll.l·l.~l·l~lllll ..l~ GlJl1lLl5I V,,f · I TI wlmell zum llluull lllllls lull llll·IVV I_ V. Vg ill Ariscq llllll·V uml Ill·:lyullg· lll lillll ulwul: l¤ ’· "‘ · Vllllwll, ullll all wllll llll·lll_ lll fuurelll l l' _ V il - Tl lll- sslw lll u vlslllll ul‘llll·llll5‘,IV , 9 V8 llllllhlllz; 1llrlllul·l—sl~lll llll EUUSHESS I `E l —' ·Z *2ll, uhulll, lhl: llllllh llll:l· wlelll lllll·.ll‘ 36'I`lle· `I I V *V·_ {Ig} lllluvlf Ill` lillll lwlllllilllz ill Ill hilll.I .V_VV H H lllll—ll \»hll·h wl-llc sl—llI llll*·l '·l`lB chill E I VII ' ¤`~ ullll suvillu lllllll llllll, (`l»l‘m·lllls, I` ' ' ' Vl`rIllll l`lll·lll·lllls ; ullll sulll, lill EBHCU c I ` .[ Q I `i·I ,VQ .2 I .\llll wlllrll lm ll>l>ll¤l·ll; ll·ll;l‘ ¤1'd nf al - I "IQ Ej‘· ·_ was zli`l’ulIl. uml szlill. \\`h:ll ls li., ` ` "" ` `<·ull~l· \·.‘lll·l·I:li»l·l: l··: um l~.»l.l~ 37 Tllill i "€f IZBLQL l.lll·ll€ .\llll hl: suill lllllll llllll. 'l`hv II.), — ·,~ l Lili .\ml \lll·l·s.l1ll. l`lll·lll·l;··— Wlliiill \\ l I il »* Ilrallwers uml llll1l•· ulllls all- lwlllll: I(,._wVIl_ Il·,·l,ll_ll~l.,l,_ Il IIN ,,,;,1,V IMI ..· ull Judea I " up lllr ll lm·lll·»l·lul l; lll·llll·ll lillll. 1}-ull lll lIllllQ llllll l.l‘ ullll.! I, lifter lll · 1 ;V; QV, :_ VV 5 Allll lluwslrllll lllI‘l\ll7.ll*[lIl2l,1\llli \\\,`x\\x I allllcllzull lhl: llullllll l»l` llll- l'l'B¤·€l10ll ` VI "*j]‘¤:.· l·;lll l`lll· llrlc Sllmlll, wllllsl: sllrllulm: Vxlus wllrlllell l`l*lllll lillll hy ,l 38 HOW I l ls l‘l·ll·r: _ __ ‘nlLl·,ll.2, Iullzlel Ill ~l·ml llll llll—l· lll‘ Nszmlll V I · I g ¤· ¤ li llla lmlslxlll wllh ulle Nlmlll 71 :l tlc. I llllll~l·. uml lu lll·:ll· wllrlis lli‘ lvm} l’U‘\ · ~ · ~ ‘, ·,, I lulllller. wllllsl~ llllllslz ls hy lllllslwl 20.13. {Ll 'l‘lll·ll l·ulll·ll hl- llll lll. mg 2‘***ll— I , ` l ‘ jj- slllle ; lll: sllull lull lhcul wllul lllull. lI¤‘·I·\·il.@¤- Il»llzl·ll Mlm. l\ml llll lIll— ; "l’l’m>’*’· l il * 3 llllxllllrsl. lll lIll. I *i¢·‘»I-Il- Il‘l·llll· welll llwlly l·.·llIl lll·— ‘EQ‘*$ “`¤'l¤ · { l ll `lflsi 7 .\ml whl-ll llll! ullglel whil·h* ,Q `<·I·l·lulll/ lll·l·Illl‘l·`ll 1`rlllll .l·l J9 And i { . li YE shllllle lllllll l`lll·lll:llus was lllrllurl-ln Xilifg H `l·lllllIl:llm·ll llllll. l Huvlbs “` , ‘l · _:, Z. l~ll. lll· lrullllll Lwll ul` his llllllsl·llulIl` jl Il I"}, ` · El .\ml llll: lmll·l·l»w ul`ll·l·" lim Oflll ‘ ’ "' · Q`: sl-rvallls, ullll ll lllcvlllll sllllllcr ul`i ` ` Ill·l·l·ll llllll l`l·sul·l·:l, _\llllI` , wlwm Ul V V , llllllll Lhal wuilull ull hllll rllllllllll-I I(j,,_IIIV_;;_ llullvll lllr lhulll, uml h.:l. "rw:. Y ; ,`, ally; I 1*yll,l_l_ ll»:<¤llll·l· llls lllllsllllxll llll f}0V1?““ _ ' l ; . `_ H Aml wlllvll hu hull lll·l·l:ll·Irll ull, ll'l·ll·llll<_ *")v'§“d V ~ "’l rims]; l|lll;:< lllllll llllllll, lll: sell: ll <·Il.¥¤. 13. I Zlfl .\llll as l‘Iell—r was l·l·l· “mV§;;'Ll ·,’% lllllll lll . llIl lu. I Il'l·l·llw. us lhl-ll wvlll V ‘I'·H·l2· `ul llls il~l~l. uml wlllsllllllll ll (vm lo “` V V ' ·_ all lhl-lr Illllrlmy, uml lllww lllulll fh I. . I 2l% lllll l’l·llel· lllllllllllll ll.·.— \;l!'h lu"` ~ · _ _V; llllllllllll l·lly, l’cIl·r wlelll is up llI·<»ll ,'l ‘ J"' Sluml lz ull; l llll·sl:ll` .l.—l l q}ld' V · VV 5 I llllllllflllsulllp lu pruy, illllllll Illv V1- l¤l·,l,&u. ,1¤¤¤¤H- 1 llligugilg, ` ` [3 $1Xll Wifi I L17 Allll us lll- lulllllll lllllill -, _ · V lll l\lll\ he lmolllllle very Illlllgl-lyill·ll.!1.l2. Ill-l·lll, lll, ullll llllllllllllullyll. :;ldL(lV?1:'iUI _l V ral uml wulllll hzlve ualllllz lllll. whlllel 1l··‘l··Y· Ivllllll: lll;l:\lll~l·. dud V1 V"; _ llluy lllallc ruully, hu full lllllr uIV V V V5 I is ,\lll\ lll- sail] lllllll Ilil `U E3"} `s ‘1~ · l'¤\lll’l*· I · Illmlv lllllv lhul ll ls llll I. , V . , Q if i` ll Aml saw I llnuvrell llpolllell. uml I VVVIV H I, 1; lhlllll ll illl u lllllll lll;l’ ls ,l V .V $-5; llvlllzrllllll vcsslel lll·sl*l-lllllllq lllllu HL,.} HI ` Ill~leIll·lllllIl:llll·. lll· llll·lllll·· receive 1} ‘I j.: llllll, as ll. llllll llul·ll a ulwal shlrlrll ;iI,_` ul uml‘lll:l· llllllllll; Illll Il uv wi V l $,§;.V, klllt ul, Ihle lllllr l·l»l·m;l·s, ullll lull sllllllllllllllllpllllll,1>.|llllil. “,Vm1s M V » _; llasgvuxly lhle l::ll‘Ih; VV 4 I U ·l‘*i‘- l·9· Vglllv llllall llllllllllllll ll1· llllvll umm {V1`] ‘ l; ,1 V ' llzrlllll wlerll u lll:llllll·l‘ ul , , · U l 2tl'l' ll~l·l·l}ll·l»l·:llllll lzulllll. _r I ' VZ _ [slur l]»llll·ll lll·u~;lslll`llll: I-ullll. ullll H'Q;i»,'_ily[;_`J' llllt gulllsxlvlllu, as sllllll :l~ Z V — fl willl hl-usls: ullll lll·lel·Illllg llllllus.I ‘ el-lll l`l>l‘: l'u>ll. lll•·l‘I·I}ll`¤‘-T many ug, · _· uml fllwls lll lhl: all', ` lllllzlll yu have sl·lll lily mv ’ » ,.·f is