ExploreUK is getting a new design. Try the beta site!

UK HOME

ExploreUK home

Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Bible

Part of Jeffrey family papers

V I Geneatogics, 1 CHRONICLES. v The line qf Reuben. , Deku 1 ther of Keihih the Gnrmite, and B. C. 1300. isitle of the vulley, to seek pasture ,2 ,0 , Ebhteinon the Mtmclinthite. llir their Rocks. ,,,,_, ,,,,3 , 20 Antl the sons of Shimon were, 13 nr,Jt:tnueZ, 40 And the t'tnnd tht pasture and . ,,, Ammm, and lltnnnh, Ben-hmitui, Gc.45.i0. zued, und the lnnd wt1sw1tie,untl 13 `, l and '1`tltm. And the stms ef Islu EX-6-I5- quiet, und peutseathle; fnr L/uy ut` 0,,,, I-N , wer:. Znhcth, und Ben-zoheth. N26-il llnm hud dwelt there tif old. t,s,;i;{ i 21 dl The suns tif Shelnh the stm, tu.t,Jttehin, 41 And tht-se written hy nunte 5,,,j J3 j 0t']ut1nh wtrrr, lIr, the futher 0f`Lt:- Znhttr. trume in thedziys nfllezekiuh kintrttt ~ $0,,,,,, I filth, nud Ltttttlult the fuihcf of Mil- ts ,,,,,,,_ Jutlnli,1utd sinute tl their tents.:tntl 1, `,,,, reshtth, und the families tit` the _ I the huhittttitins thut were fnuutl 1,,,,,,, htiusu of them that wmttpzht fine ",,"tIi5""t there, tint] destrnytzd them utterly ,.,,.,,, linen, of the house t>fAshl>e=1, _ "" 3 untti this dny, nnd dwelt in their tl,C,,Z, , , 22 And Jokim. und the tneu of " "tE:'i rooms: liecunsn Htzwtttrtspttstttret: L,,,, ,'] Cltuzehu. und Jntmh, nnd Sztmph, J"U** there fur their flntvks, `H 0,, who hntl the tlnmnnuu in Multi), is "" H'1:"' 42 Athi SWIG Uiliilvmt iF tif lim tf(;Auy;t _ andJztsliulit-lehetn. And Ntcse are {,j r suns ttt`5imenn. live huntlrutl tnttn, ,,,,,,,,N , ancient things. Q "ljr went tn ntttunt Stair, ltttrinz titr H; A,`,, 23 lhese wmv the potters, and "j"M*" their ctitttttttis 1t>i~\=ii. =ithren .ttgi{t_tg_sz_ \t,t' .ltsettli the sun tif ,l>:rttel,; unt, N.,-,],, 1 t tut not muny t n t ren, ntu mr did &c. Y 10 Kttlltfiiittk is Nui to U TUC WMU tl ;t ~. _ ull their ltnnily multiply ii like to C N,,',,;,__,_,,_ Jtfltu; tltr.lutltth tl ttrevtultztl uhuttitt~ 1t;,..,,,.,, , 28 Autl they dwelt tu. ]%er-sheliu, f}"l`{-ity ,hre1hten. und tifhnn tttntir the tthtrt nm? y,, 1 , und Bleltttlarlt. ttntl llttmr-slittttl, m2lv 1 ruler; hut the hntlnilit wits Jo- qt ` E 29 Anti tt W liillrth und tt 1:171; w' isc tl ' vg i Am 5 l and ut 17( 1tihttt_ A YL ( I mil ]S,,5,?, lil l'h~rri:t rant- ..,4 `,,,, t and Ashtni, live txttttes; i i*>97- irietl ztwtty mptwe: he trtts ]ttitit0 t-.tt,t[,,, , 2311 ;\ntl ull their vill:iets thttt ttttrel M;;2 ittt` the liiitt:s. ti,.-tt tt, Q muntl ulmul thte >ttntt tzttivs, untti, H'*H I 7 And hts hretliren hr their fttlii- _; |,,,- l uu lhtul. 'l`ht~se trttrtt thtn hulntn *". I"`i"1 ,iiuS. (When \ltt::ctiettluY"1 [hm Krtwtust i tions. tnttl ii tlhttir tretitettltier. it; G.~_.tG,ei_ ,;;ettt:rt:tttnis wits it:t:lrutttcti.) tftti ` hit] th, , .51 Anti )ltszt<\uh, und .izntilet:lt,, lZx.h.\ t. ,tht: txhttrt, Jtztel, nntlZt;t=lt:t1ttth. t,tt ,;.,, . agtl .lt1s}i:;|ttlltt2 >titi,<>i`i\tt1:tztnli, f, Nttd.1 i tt i\ntl ]ltln tht: sun tit` twumititr g; n, . { 5_t\n . ut: ,1tut .thu the sun ti q,,,_ ,g[ ;,_`stu ut` 3 Shentu, tlte wu ttl- t* 'tti.t' l , ]0$\ii\i\.i\ $01ittii$t*11t\ii.i-ittJSttti ytgtijrfl .\\h0 tlwvlt tn ;\r ng _t,,, Atliel, ttntl Jestmiel, nntl ltentnzth, . ni, ,.,,,.__,_ ,t`tttttt th.; river l]ti,.\tmtt;s; ltt~t:itt> tit. t,,,, 37 And Kiln thesuu tt`$lttitln. the f ,, " ,,, ,,, ttluwur cattle were mnlttplittti lll lim iZ;t|h,- ; sun ttf Alltm, the sun uf Judnntlr,. ` "J{, ' llund ttt`t'lileutl y i=i,;|rlti ` the stun nf Shiinri, the stm of She-, I 'Ifj) , lll .\ntl in the tiny; tit' Fztui iii*l' tttttl ju) Q , nitritih; , th (,2j-i2 titnde wnr with tht; ]l:tu=trt\*'* * 11.....,. , Q 33 'l`htstw Y'! mentitmetl hy Ihrirt 1*$G whtt hill hy tht-ir hnnd: zutd iii*!' itttti,.t , , m1ttit:sttttr hrintres in their lhnn- `* "P*'i tlwelt ni their tents \llttuuilti . 1;} Wi . lies; und the house uflltetrthtlitcrs "'**R**` tf t nli the must lmul tt`t}tlt:ttd. :t;:nn,t , increased t;rtutly. t _ Um *"" i tlir\ntIthe tchtltlrttntt`liZlii"Y!t .tttl wh it . 39 1T And they went tn the en.ti ~i*>i3.i1. ,t.vtir atgzittist thtgtn, in the lztttti 0i'

Have a question?
Contact Us

Special Collections Research Center
University of Kentucky Libraries
Phone: 859-257-8611

Supported by:

Institute of Museum and Library Services Council on Library and Information Resources Natiopnal Endowment for the Humanities National Archives - National Historical Publications and Records Commission The John G. Heyburn II Initiative for Excellence in the Federal Judiciary