ExploreUK is getting a new design. Try the beta site!

UK HOME

ExploreUK home

Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Bible

Part of Jeffrey family papers

U 1. Dekat nf the Hagnriirs. 1 CHRONICLES. VI. Gmmlornrs. g il . HTH 12 Jawl the chicl", nnll Slmpllamll B. C. 1ZlU0. ] ZG And 1: the God of lcvll. m um N 16 .lm\u llzll:lll,1alml llallmlxamalllallal, [ A l illlll ll Tllcsc arr the children of Abi- G _` _` ` "zmllaulllu1lvall}z:l1l.l1nautllisllau: VL r I lllllll llalllllmsam ll1am_llwsam allxllkl my "f l.'ll.\l"l`l]|li\l. ' lll)' ralalll. thu son ul` Lillulll, the stun lil' U" Ul"' Hip smlx qf [rm'. Y l` I l lllll' I-llllall, tllu " "rm _T1lE n Suns all l. sun of Alllliul, thc wm Tp 2l`h.lS.3l. l 2 And tllv suns of liaahalth; Am- .1I,i.` l lhla nl Guan, ull10l` :lll allae sall>{llhs uf Sllallml, lr llplln 4 sm,]. W- islnls also a>l` Aalrllll; Naulalh c and . lilvlr lmra l-rs, ,,,_,,[ ,5 ,Alaihal. lllt-alzalr alllal llllillllfll'. #$3 1* Q [thu 17 All those wore- rlnl{'.ll llall. alma ,3;, li llllll Uni l==ll 7lllill =llld ? "` Eel al lllla lll Llallllavs, uml ll:lll`tha> lrlhe nf ny V .` ' 1Xllaalll:lllllm;all Maalazlllltll, l, .l lllali Blamalssvh, ll nt` valllzlnt lnazll. nlun l 7 Mleraliolll hvullt \ul:l1ialll, amd - ll l llllllll aahlvlall1l:alrbl1al;luralll\('llli ll.l::ullas, with Jtzlnr. alnll Naplli>ll_ _ ` _ l') .(ll:ar1lltt-tlther plilsL's ,;H)"; ~ lvlgla al1lalXalI;lll, 'l%;;l1glJ_; :allaa Millie=l;m;llalllnlsallallllull .lE`; e all U lil! a\llrlalllcywr~ns llvlpnal against f " lllll L lll . urnsal arm:) ll` {Mill, amal alne llalanlals werv llaeV "" '~"" { ll .\nl .\z:lll:lll Iwzua .\Ill1ll'll|ll, g lx/ ~__ , lll\ll l:*.-ml lnalalll4lr hllnal,:lnll lll] ahalla "l{""'*. _:ml .\llml1alll l| aw;-.;.lall l,{l],am; |,Cc;m$u,, ml-y l:l liml Tlnlllann llwala.) llillaialh, Nall, gall: l|,l-Ir lmsy m ]m"_ F lgnlll l lllcial l Iwuall .\/alrlcl l. i> >llll LI .\ml llluy 7 mall; nwllv thvir !Nll.2i.ll. l ll .\nl .\z:nlalll l::l $l2ll:lll.ia &i&;l{:l=; l ,_ llllllw; of alwlr aalnla~|$ lll`ll' lhmpl lll `;lnal Swmlllll lla-um .lllamil;lla. ;l~>g Y l1l ~:lTl. alalal nl` sllvlell tml llalnalwal p 2hnl. I{ll1l|ll. alllll }ll*l`itl`ll. l<-=l&5ill;ll .l WFT llillllIt'}'1l\\'Lll. inalllll;aae;lal5nnall l lf"{ H l li .\nl llll-sv I/r llln llamlvs nf alla: ull, ll 4-aallall-lay; l [''* lwmalaia~l>- - a \nn:lm. ami zlalr, aml lrlu, uy, . ;n lllllll will: allly llla-n;l>a;a| |`lnln l};lsh.ln;ll.1i~v.l.'lwl. alllll l`fZlll. TQ; _ lrll Il:l.1ll-l-lnaln, amal sazmr. will ll l lil'l`lll*>l>ll< .a lll1>l: ul` alla1l* liltllwrs. lvall li a_.1a/lmlla, l`axllllls , . l- .l mllll l.;~llll-.;....1l~l.l,;..l.l l~;1ll-l,;.al.l.lz-l l.ll. . till? l>l` ll~lll lllalll 'l* smh ` l i l_.m lll> Mlll, ` Q ;alllll"" ;`illlllll> ma-ll, anla! l..;;lals all alla;]. ,,,. ,:;,.,,., Xwrzlh his wan. l l;.lrall his Sllll. Ml; h ml lill' ` lllll~ all`1ha-ll- lillllaly-s_ l WT, ;_|`_ i ty; 'l`ha >.ll l` llllhatlh; ".\l||ll||4 " 4*3,. .,.l;ll~ll rw 1. lull a nlm- al~;.l.l~m~<lll~~ll- ll*******l*'* *""*\" "*"?l :?ll\l~l. lhll aim] all ahin~ l`;liill-<.i ,,`,,;Q _q;,,. h1~ >lll- ' mltllllll ` l5=l lll-lll ;l nllalnng ;lll.l- l|la wah 7-.l,;,_`.;...l l 2% lllllilllilll hai ~lall. ?lll'l lllal<`*ll fail ' l lullalllll l_1 |_h laa|.la l.l` llla l;llll|_ |llln` lllgaili. l llll< sllll. llllll -\*`il' lll >}'l' ]`l; l-l*llll>lll>)lell lll;l`Ull lha-ln, lll l`;lh:lall hl< Mm. Ul lll lll ~ll, `,%;l, Jil.] 1 .` " ga f 35 Y 15. ai 5 E; '