Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Bible

Part of Jeffrey family papers

Gc1¤mI0r:·`rs, `l CHRONICLES, IX. Fnnrilirs in Jn1·usr1l/·m. ld 21 Aml llxmnnizxh, and Blum, nndl B. (I HUG. mn 0f` Bnu_i:uuin, mul ul` the <:lnld· ‘ Anltullmzxlu _ p--; run gf l·Iplm11m, mul Mnnuxslzln; QZ; f ; l. .{ in And l_plu·lmslmk; ` `fJ¤;_]s_g2, sun ol` 01n_ri, ilu: sun nf`h11r1. the '— E- ,: lr, im Am! t~l»:¤mslmr:u, mul blxclm- };¤_11_1_ wu 01 llnm. <¤l`1h<:<:lulmlren uf l’hu— J ,f 4 cp H. runh, uml Allunlunln, l rvz tlu· sam ¤»l`.Imluh. . I w > .{ Z}? mul .|:1r<·s1uh. mul Hliulx, amd] ,mU‘_,` 5 Anal of the Slulmmltvs; Asniulx f" 1’ ··Y J vul Zrrl11‘l.llu: suusuf.|<:1·ul1:{m. ; jfhm tluz lh·>t-lm1·rx. :11ul has sum, zi; 1, _ i ' u. 2i 'l hose urrrr luwzuls pi the {:1:* dw G Awll»1`llu:sunsoflumll; Jrmcl, ":;_ `.~ L tlmrswlfy Iluqrluv1u·r:1ln;>11s,vluul ' zuul lh<·ir l·rn·tl11‘eu, >.x lmndrcnl ["l1 g nun. '.` uw: _f 4 wall in . urusu vm _ mul uuuztv. {fn ~ ll zu mul ur Galumu llwclx clue un- ""· Z“’*¤‘ 7 ,\lul nl` um gum r1{B9n];|mj“; . i¥ lis tlu·rnf Gllun-l»1n,(wlmse; w11`c`su:u1u> Zifgh. Sgllu Ilue sun u{)l¢:slu1|l:m1.lheson *:"" " ld, wax )l:n:u·lnnll z) ' ' l' nl llvulawxuh,ilu:su:10t`ll:mm11:1l1. ‘ Qi; I illl .»\1ul l11~1lr>:l»lmm srm A\l»dc:u,Q B And Ilnuurnlx ilu; mn ol` Jcrn- z —§· { `} » hu mul Zur, mul lilsll. auul Uzuxl mul 'ivf, SM- l1:m1.ux1¤l l·)l:nlx thc sun uf Uni the: I ?¤.· V , V v . . · .4 [ Nulnl:. l 7¤¤·¤m._ sou ul )lu·lm,:u1¤l Xlcslnullzuu the ?‘ ef · ,1 ill And Gcdor, mul Allin, amd 5` °h·U·S*· Jsnu nf Slurlxlmllnmln, Hu: sou uf ire- nh Z1l;:lu;r. r _ i _ I l ` lll¤:u•;L ilu: >_l:u ul` llmijaxll; r ?l m] .l- Aml Nlllllntll l»<:::1l 0 >lumr:.\lx. g 1s¤4L1,x9, Y) Anal lluur h1¢:\l11*<:n, uvrnrdlnz A 1, Aml llum: :1l~¤> dwvlt muh tlmr; I;/.ui, tntlu·1r zmu:1‘n[un11s. uinelnundrcd ' l my ln‘1·llu‘c11mJcr11s;xlc¤1n,l»vc:1‘ugzuusll amd lilly uml Su. All Llmsc men ` Q, Il \lu·1n. l, wrrn <·lni¤:t` uf {lm ihllxurs in thc ¢ ll ` ul: :_l§l 1] And Nvr l»c··;:xt, Klsh, mul QM"' alumsv uf Ilu·ir Qulmrs. ` J pr, lush haunt Saul. uml Faml luruul J Q _1il il ;\rul1I ul Ilu:p1·i¤:sls; Judn- ., -: ff ml Jruuxllnaun. mul llul¢·lxi»slu1u, uml “"' 1ul1,:m¤l .h:lu»i:ml:,:unlJzu·lun, gg? = ly]; .\\¤u1:ul:nl:, gr auul 7 l·Zsln·l>:1:1l. ~ _ 11 And Azurmln 1: llu·sx>n1»l` llil- g , ' lull lil »\1ultluasunur'.lou:uln:•n1:-ns¤* ’¤r· >f¤M¤·- l1¤:.1l,_l1.c ml ui Xl<:slmll;;m__lhu {ii,} lg; gu; }l<~1‘1l¤-lnml ; amd Alurilxrlmul ln·;::1L] ],"‘]"l"'· )sm1 nt Zaululitllur sun ul` Mernmtlx, 45 ` " 5lu*:1ll, l ’”“‘ I0 _thc sl` lln:sl1ull:1m. ilu: sun uf Marslul- _ I }v4~£S11K\2l:<:l1, ‘ ’ U F V Ju:-un. lnix:11lsl,;l;$·s :—uu, l*Ilvu.»ul1 lus wu, ;`.;,_g4 KL Ilu: lumsv uf tlu·1r l:nYlu·rs. u thou- ,{g· .\/< l ln1~ wml , 1M,(m,H;,_ :>:•nul:xxulxl·v1·r1lHuull'ml:uulllm?c— gui 35 lllg- 'l* .\1ul ;\z¤~l lnzul six su11s.wlu¤snT s¤·un:; l xivry anlllm: mvu lor {lu: {Egg;. ii n=u:u·> ur: llu·~1·.Azrllcauu.1ll»<:lu·—‘ `wu1·l< of L lu s<·rvm: ul` ilu: lmusu pif] 5 . ’ ;m;I :¤;ulll>lnu:i¢·|i€11ul Slu::m1f1lh:x¤11l ((—HAp_ gm §ml1, uk {,2; l vlu1 ’lu:1‘N`¢V<‘. I`lmu Ins {irs! luurn, .|l·-I ' ` ltlu: suns ul )l¤·rur1: ·1:l- lnhh ilu: scvl>1ul,zuul l·1l1;»lu;1ul\llu q___ l li .\ml llznlilvulilcur, Ilvrcsln, mul j ml; ` wv llunl. IJ Jf"· ,·—'· (2;¤l:¤l, mul Xlnllzmmln ilu: sam ul _· "Q lll .\1ul llu: smw of l`l:m¤ wum l)li¤·1xl1, ilu: wu 0I` Ziuhri, Ihc SDH " td; m·- rmzluy num ul` vanlnnr. m·(·lu:rs.:uul "' ' ‘uf ;\:l11ul1:1ll ilu: sou uf Shu; H uml lxmuluwl uml xifvy. All lhasa an: ¤M·U»l· L!|\1\;i\Il.YIl€ s¤n;¤i1}U:1l:;l,lllu:`sl¤u wl gsify wfllu: suns nl>I}¤·11]:u111u, `.l4:lv|llu111.:uu l:r¤:l· mn I u: mn ._ ·, r' mul ¤'ll;\l"I l·lll lX_ »ul' Asn, ilu: sun of l·Zllg:m:1l¤._tlml j'1;·!__—, Thr unw:/n»;u.v 1;/ /.vm4/ ny1zI_Imir1Z1,l ~-~~ — A ` llwvll in thu vlllugcs ol Ilu: Nuttr ji um, ull lsruvl w1:rr: r<·vl*1¢·*’r‘v Nlilllllll}. ;;f~ uml mn xxrutou 1u ilu: luml: nl` llu· d Nc_H_m mul .\lclu1l>, uml l:nlm:m,1uu| Alu- figiiuasf NMS nf l>r:ul mul Juulull, who l11um.:uul tlu·_11·lv1·ullm:1x: blmllum {E15 mul · xx¤·1’¤· e·:u·ru·l·=·|l·¤¤¤*l¤<·~·¤¤¤<*¤ l>·*F*‘· ;;‘;=,7; .l:» !. ll1|>l» W *'·‘**""`· lllw xml of l·.Iu:nsln|~l1.llu·>>u|1l»l lm- _;~4__ _} uml fl ¤\ml in .l<:rusul<:m 4* nlwult nf Ulm, ;ml1.:uul ll1~lvrcllm·1l lol llu·lu·11s4: Vlnlhllcn ufjullull, mul 1:1 the ¢:l11lL\— :—r·— —— l>l` hw il*U“‘l`:} Um 1"’Y“]‘“"”· “`“"’ gt Q r: . —1 Zi: kg $$3; Ni-; z ari u_ '