Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Bible

Part of Jeffrey family papers

> .‘ S0!nm01t’s 11*1911 mul tlmlh. 2 CHRONICLES, X. Pvt triltrs rz-t·0[!. t ' ll h 'I':1rsl1isl1witl1the scrvztttts of Hu-l Il. C. 992. t 5 [tml hc stud unto tht·m. tfttute ya · If I rum: t-ycrytltrt-tzyt_-utstttttzc cutuc —•—— `uzutn unto me utter thret: tluys. . thc shipsttt 'l'u1*>l11¤11 l>ru1ut11t;t;t»ltl,l Y lAtttl thc pvtiple tlepurttetl, Q " 1 uml silver, itivury, und ttttus, zuttl D “‘”· N', ti El 1\1ttl_ km: Rcltolyttuiit ttmktl t A" pt-:tct»t·lts. _ _ 7·’!"‘}"l’ t-ttttust-lwitlithcttldctttuutltutliutl V · ‘;~ 35;; fmt U tm]; itjlttmttn ymsgtttl ull "" ‘· sttttitl ltctttrt- Sttltvtittm his tEttl1t·rf i` . tht: ‘mt;s ttfthu curtlttttrtulttzs uittl .. while he vt·t livctl suvitw \\`h·1t "·al :- ~ · ttttxs tz 11 ·’ t · =* ‘ *4- wtstlum. U it ` uttttust-l utvtz vt: mn. to 1'ctum E"` tt 23 Tl Autl ull tht: kiuzs ttf thul 'l"m’M' luttswvr tu this pt-ttplu? $$1 it ` t2u1·tltstttte;l1t tht: p1·t·strt1t-c ut $ttlt»- `P (MINQI 7 Aittl they spukte tmttt him, my- t 4; ‘ i11tut.ttt lttutjhis wtstlttm thut Utttlt ]Ki_t_gl_ mu, It tl1t1t1 hz: luml tty this pcuplc, · y l ltlutl ttltl, tu his ltcurt. l t·,_q_;_¤_ tuutl ttlt-use them, uml sm-uky actmud ¢ z' J t| t it .\utl tht¢y ltrtttigltt cvt·ry tuuttt twttrtls tu tl1t:m, thtcy will lm thy tt , [ his )¤1‘t:>u1tt, vtr>¤ul5 ut”_stlvt-r, uml :tt· ;_ ,._ gt,. `>t·t·v;tttt< tht- t·t—t»y_ V " ‘· t vcsstxls ttt uttltl, uutl ruttttcut, hut'-! pltttttty. Slltttht-1t>1·>ttt»l;tltt-t:mu1>t·lwltitzh t, t_ tl 11t-ss, uutl spit-t-s,l1t»rst:s, uutlmttltzs, tht: t>ltl mt·i1 uuvt; lttu1,:1tttlhtr•tik I at ,i { il iutt: yt·ur hy yteur. ,t;t-!t.t.t$·t7. lvtttuist-l with tht- ytttmz mt·11 thut 9:;; " t 525 1I ,\t1tlSt>1tti11t>t1l1t1tl titttt·tlttttt—’ |l\».|tJ-(B7, l\V0l'tt ltrtttttsltt up with hint, thut r_}1t€t;.` sumi>tu1Is tttr httrstzu uml cltttrittls { —'¤- `sltttttl ltt-titre him. Qftj I. 1 uml twtilvte tltttttstttttl l1t·t‘>t:tttt·1t: l E)A11tl hte ¤uttl tmttt thtzm, Whut ;_‘§;§` gil wlmm lm lmstttwt-tl m tht- t·l1ui‘tt»t-‘" ¥*w€· ltttlvtvte mvte yu thu! wt- muy i‘t·tt1t‘t1 t t·tt1t-s, und with tht; km; ut .lt·1‘tt— __ :t11>wt-1·tt>tl11>t»t:t¤ttlt~.v.·!ttt·l1 huyu 6. ‘ _.It s:1lt·m. " l1"·ll·’§l' lsttttktztt tti mtu, suytita, l·Zu_~t- sttmte- ; `hl 26 it .\ml ltt-1·t~i:t1t~tlp twt-1-ull tht: '*l· twhut tht: yttlte thutthy1.11l1t:1‘tlttl 21 t·t` ltmzs t`rt»1t1 tht- 1**1-iyt·1· t-veit tmttt _, `pttt tttttttt tie! P . Ji.; tlttr lzmtl tu` thte l’lttli>tt11t;5,uittl tu l' "”"l"· i tn _\mt tht, ytttmg mutt that wt,]-,. Ht thte lttt1‘tlurttt`l·igyt»t. _ Y mt H L.,] tl»t‘t¤t1:ltt_ up with Itmt >tt:tltte tmtt» , {tf: _:;__ 127 Atttlq thc km; Unittdt- stlt‘t·r ' "" ;htm,stty-111:,’l`l1t1s:tt>t1t·s,ui1tl rt-tlurll pt, I. H ttht: tmttitlt; thut sttultvl tmttt thtify, t t trt-us mutlu lm tu tht: uycutttttrtr '1_}"t.` .>u)‘ttt:,' `Ityt`utl1t-rmut u ttttr yu ‘t: · £_:“ { trt-t-> tltut tire m tht; lttw plums m W" llttntty, l>t1tt11:|litr thttti tl stttutewliut _· .' 'g·· ;tItttmt;tm·t—_ ml H, W lltuhtt-r 1iti·11s; thus shult thtttt suy jig;. . 2:4 ;\mltltvyltrtttixltt t111tt»Sttlm1ttu1 l ' J ttttttn tht-tu, My ltt_tlt·_/time-r shull lm j Q til l ‘ ltttr>t:s ttttt ttf llgyttt, uml out ut` ull , tt ]l(i, 1;,1. `tlttvht-t’1l1:1t1 my tutI1•·r`T louis. ft w ltmtls. ` tw. ll ·`t»r wlttertztts uty tut 1t·1· tut :1 l - `, Y uttii Nttwrtht~t·t·<• tt1`tl10ut‘tst»i` ltt-uyy yt·l;t- utttttt ytttt 1 will tut · g· { V Fttltttuttttl tirstuml l:ts:,ttrt· tItt·ym»t {It tl:-.157.11. mt·:‘t· ttt yttttr yttlttz ; V my tittltt~r · rt t - l wr1ttt·t1 tu thtt Wltttttlt ttt Authuttt t U- t·l1:t>ttst·tl_yt»t1 with whips, ltttt I L g tht: ttrttttlttxt, utttl tit thte tu-t·;tltt-t·yI J**··‘-l· ,tt·t/I t-'tu.t.'.st t,tt11 with st-ttttttttits. it t t·Il.\ht_i:ths·tltt-Slttltttttttnzttttltt1tI1t- _ V t I! >u .lt-1·ttlt·»:1i1t uml ull tht- ttctt- j i E. 3 t visitms t¤t` ltltlttt tht- >t:t-t· ug:tutttt1ttt`Nt~ltut I · · `t|:1y.:tstht- lttitxltzttlt-,<:tytttu,t`t¤u1u - { t ‘ l ittt .»\t1tl Sttltttmttt rt·i:m;t1 m .lt~t‘tt- ,:1::tm tu mt- tut tht: thtrtl tluy. ! if ;t l *‘ 1 Fult-tu twt-r ull l>r;tt·l tttrty yt·u1·s, ~ »~·»~~~· ‘ l.5.\t1tl tht- lttmz :ttt~t·.·t·1‘··tt t 1t-m · -, . l i Ztl Autl Sttlttttittu slt-ttl witl1 lttsl t1‘t¤tt:;ltly; uml Ittm; lCt·ttt»lttt;titit ttu‘— _? _¤‘ :4 . i l`.ttltt·t·s, utttl lm wus ltttrtt-tl m tht- L; t»,·_t;4t;_ twttlt tl1t~t·tttm~t~lt»| tht·ttltl>im-ii, ;‘ J t·ttyt·t`lt:tvitlIti<1EttItt·r; uml l€t¢htv·` ttt_;t»_ 1 lt .\t1tl:tt1~wt-rt-tl tltt-tit uttter tht: ytgt _;; ` ltttttm his >t»tt1·t·t¤ttt·tl tu his stuuti. J I I` I) :Glt·tt·t·Ittt tltvlyttttetg tttttltt, Ttytttg, It 1 { t , , , ti ut -. -. ‘ y tut ittr mus t- yttttr ytttt: tt-uvy 5:%: ¤; t ` ¤ttiM’l Mt X- ttl. ttttt ittttt tttttt tt.t—t·tttt.; ttty ttttttctl · g;. t 'l7tc Ixrnt-/t/tw nxt¢ · t ull lst·ut~lt-ttmt· ttt multt; him km:. ·t l*·$¤·l· `\\t\S> ttt tttttl, tttut tht- l,·¤t:t> mtuht _; 5} K ` $f»\t1tl1tt·:ttttt;tt»]t:1ss,wltt:i1t: .|t·» Z, M td `ttt·t’tt·rti1ltt< wttttl, whtt·h tit-_~t»ultt-I gt L tttltttuttt tht¢ sttu ttt` §t·tt;tt, twht»t ` ` ' lt)'tltt·lt:tt1tlt>t.\lttt:1htht >m1t·tutt= it- ;·: ¢’ ttm: m lluygtt, whttht·r lttt htttt ttt·tl il’t·,Iit_iT, ,t·» .]ttt‘ttltttuttt tht· wit ttt \‘t·t».tt I yi gg, ‘t` tttttu tht- prt»tt~m-t· tt1` Sttlttmtttt tht- __ V lu it .\ml wItt·tt ;t1l l~t·.tt—. .~—:tt·tlt.tt . >;t_ ti l lm!.) ltt;:tt‘tl1/,tltut iltmtltttttttt rt,-— J l`·~·l’·l~.l-I- thm ltmq wtttiltl gmt Itt-::1l.tt1it1“tt» >i t tttrut·tl ttttt ttf [·1uyttt_ A U`__J_..,,_ t tt·u1, tht- ttttttt t- ;t;t~wt rtt tt: _'_ _; li 5 .l.\utl tht-y st·ut uml t-:tllt·tl him. t\,_;_`J;_ ktt1:.suyttt:,tn \\ ttttt t»t»rttttt1l1:wu it gh t‘l l Nt .lt-t·ttl»t»um utttl ull l>t-ut-l t·umt: t,_ttt_tt, Att- m Itutttt! uutl tt-t. /1111*1* mutt: tt, rh t*' 1ttttl>ttultt:ttt ltt·lmt»t»;tm,Ntytttz, > ‘1ttltt:1·ttuttt-U tit tttt»I>t»tt tm €t?»ti: Att *1; l'* t t'l`hy tutht·rm.ttIt·ttttt·yt»l;t·ut·tt·t> tl lI{t.It.itt. t·\’t·ry mutt ttt yttttt t-tt s,. s att-.; .,. rpt ¤* 1 ~ttt~:ttttwtht-1·t-titt·t·t-:t>t·tIttttt>tttm-—I tmtl itttw,`lt;tt1t|.>t-t- ttt tlmtt: ttwtt .—;;t_ W 1 ttltut llttegrtt-1·ttt1s >t·t·t·itttttt· ttt tltytm .1<¤.:tt.1. l1ttt1>t·. >t» ull 1>rut;l wt-ut. ttt tht Il :5; . i~ttltt·t‘. uml ht» ht·twy yttl.t· thut htet tvtttt _ A _Iw Il fEi1r3§,7:_ l" l Itttl lljtttlt us,ui1tlw‘t:wtll>ui·t‘t· tht-t·. t.—·»; lt ltttt u~ tt»r tht- t·lttltl1t;t1 ttl >.tt1t. 44 t tx? T3; E, t 5a" 41} it? .. ,· " -