UK HOME

ExploreUK home

Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Bible

Part of Jeffrey family papers

> . S0!nm01ts 11*1911 mul tlmlh. 2 CHRONICLES, X. Pvt triltrs rz-t0[!. t ' ll h 'I':1rsl1isl1witl1the scrvztttts of Hu-l Il. C. 992. t 5 [tml hc stud unto thtm. tfttute ya If I rum: t-ycrytltrt-tzyt_-utstttttzc cutuc `uzutn unto me utter thret: tluys. . thc shipsttt 'l'u1*>l1111 l>ru1ut11t;t;tltl,l Y lAtttl thc pvtiple tlepurttetl, Q " 1 uml silver, itivury, und ttttus, zuttl D N', ti El 1\1ttl_ km: Rcltolyttuiit ttmktl t A" pt-:tcttlts. _ _ 7!"}"l t-ttttust-lwitlithcttldctttuutltutliutl V ;~ 35;; fmt U tm]; itjlttmttn ymsgtttl ull "" sttttitl ltctttrt- Sttltvtittm his tEttl1trf i` . tht: mt;s ttfthu curtlttttrtulttzs uittl .. while he vtt livctl suvitw \\`h1t "al :- ~ ttttxs tz 11 t =* *4- wtstlum. U it ` uttttust-l utvtz vt: mn. to 1'ctum E"` tt 23 Tl Autl ull tht: kiuzs ttf thul 'l"mM' luttswvr tu this pt-ttplu? $$1 it ` t2u1tltstttte;l1t tht: p1tstrt1t-c ut $ttlt- `P (MINQI 7 Aittl they spukte tmttt him, my- t 4; i11tut.ttt lttutjhis wtstlttm thut Utttlt ]Ki_t_gl_ mu, It tl1t1t1 hz: luml tty this pcuplc, y l ltlutl ttltl, tu his ltcurt. l t,_q_;__ tuutl ttlt-use them, uml sm-uky actmud z' J t| t it .\utl thty ltrtttigltt cvtry tuuttt twttrtls tu tl1t:m, thtcy will lm thy tt , [ his )1t:>u1tt, vtr>ul5 ut_stlvt-r, uml :tt ;_ ,._ gt,. `>ttv;tttt< tht- ttty_ V " t vcsstxls ttt uttltl, uutl ruttttcut, hut'-! pltttttty. Slltttht-1t>1>tttl;tltt-t:mu1>tlwltitzh t, t_ tl 11t-ss, uutl spit-t-s,l1trst:s, uutlmttltzs, tht: t>ltl mti1 uuvt; lttu1,:1tttlhtrtik I at ,i { il iutt: ytur hy yteur. ,t;t-!t.t.t$t7. lvtttuist-l with tht- ytttmz mt11 thut 9:;; " t 525 1I ,\t1tlSt>1tti11t>t1l1t1tl titttttlttttt |l\.|tJ-(B7, l\V0l'tt ltrtttttsltt up with hint, thut r_}1tt;.` sumi>tu1Is tttr httrstzu uml cltttrittls { '- `sltttttl ltt-titre him. Qftj I. 1 uml twtilvte tltttttstttttl l1tt>t:tttt1t: l E)A11tl hte uttl tmttt thtzm, Whut ;_;` gil wlmm lm lmstttwt-tl m tht- tl1uittt-" *w ltttlvtvte mvte yu thu! wt- muy ittt1tt1 t ttt1t-s, und with tht; km; ut .lt1tt __ :t11>wt-1tt>tl11>tt:tttlt~.v.!tttl1 huyu 6. _.It s:1ltm. " l1"lll' lsttttktztt tti mtu, suytita, lZu_~t- sttmte- ; `hl 26 it .\ml ltt-1t~i:t1t~tlp twt-1-ull tht: '*l twhut tht: yttlte thutthy1.11l1t:1tlttl 21 tt` ltmzs t`rt1t1 tht- 1**1-iyt1 t-veit tmttt _, `pttt tttttttt tie! P . Ji.; tlttr lzmtl tu` thte llttli>tt11t;5,uittl tu l' ""l" i tn _\mt tht, ytttmg mutt that wt,]-,. Ht thte lttt1tlurttt`ligytt. _ Y mt H L.,] tlttt1:ltt_ up with Itmt >tt:tltte tmtt , {tf: _:;__ 127 Atttlq thc km; Unittdt- stlttr ' "" ;htm,stty-111:,l`l1t1s:tt>t1ts,ui1tl rt-tlurll pt, I. H ttht: tmttitlt; thut sttultvl tmttt thtify, t t trt-us mutlu lm tu tht: uycutttttrtr '1_}"t.` .>u)ttt:,' `Ityt`utl1t-rmut u ttttr yu t: _: { trt-t-> tltut tire m tht; lttw plums m W" llttntty, l>t1tt11:|litr thttti tl stttutewliut _ .' 'g ;tItttmt;tmt_ ml H, W lltuhtt-r 1iti11s; thus shult thtttt suy jig;. . 2:4 ;\mltltvyltrtttixltt t111ttSttlm1ttu1 l ' J ttttttn tht-tu, My ltt_tlt_/time-r shull lm j Q til l ltttr>t:s ttttt ttf llgyttt, uml out ut` ull , tt ]l(i, 1;,1. `tlttvht-t1l1:1t1 my tutI1r`T louis. ft w ltmtls. ` tw. ll `tr wlttertztts uty tut 1t1 tut :1 l - `, Y uttii Nttwrtht~tt< tt1`tl10uttsti` ltt-uyy ytl;t- utttttt ytttt 1 will tut g { V Fttltttuttttl tirstuml l:ts:,ttrt tIttymt {It tl:-.157.11. mt:t ttt yttttr yttlttz ; V my tittltt~r rt t - l wr1tttt1 tu thtt Wltttttlt ttt Authuttt t U- tl1:t>ttsttl_ytt1 with whips, ltttt I L g tht: ttrttttlttxt, utttl tit thte tu-t;tltt-tyI J**-l ,ttt/I t-'tu.t.'.st t,tt11 with st-ttttttttits. it t tIl.\ht_i:thstltt-Slttltttttttnzttttltt1tI1t- _ V t I! >u .lt-1ttlt:1i1t uml ull tht- ttctt- j i E. 3 t visitms tt` ltltlttt tht- >t:t-t ug:tutttt1ttt`Nt~ltut I `t|:1y.:tstht- lttitxltzttlt-,<:tytttu,t`tu1u - { t l ittt .\t1tl Sttltttmttt rti:m;t1 m .lt~ttt- ,:1::tm tu mt- tut tht: thtrtl tluy. ! if ;t l * 1 Fult-tu twt-r ull l>r;ttl tttrty ytu1s, ~ ~~~~ l.5.\t1tl tht- lttmz :ttt~t.t1tt t 1t-m -, . l i Ztl Autl Sttlttttittu slt-ttl witl1 lttsl t1ttt:;ltly; uml Ittm; lCttttlttt;titit ttu _? _ :4 . i l`.ttlttts, utttl lm wus ltttrtt-tl m tht- L; t,_t;4t;_ twttlt tl1t~ttttm~t~lt| thtttltl>im-ii, ; J tttytt`lt:tvitlIti<1EttIttr; uml lthtv` ttt_;t_ 1 lt .\t1tl:tt1~wt-rt-tl tltt-tit uttter tht: ytgt _;; ` ltttttm his >ttt1ttttttl tu his stuuti. J I I` I) :GlttttIttt tltvlyttttetg tttttltt, Ttytttg, It 1 { t , , , ti ut -. -. y tut ittr mus t- yttttr ytttt: tt-uvy 5:%: ; t ` ttiMl Mt X- ttl. ttttt ittttt tttttt tt.tttttt.; ttty ttttttctl g;. t 'l7tc Ixrnt-/t/tw nxt t ull lstut~lt-ttmt ttt multt; him km:. t l*$l `\\t\S> ttt tttttl, tttut tht- l,t:t> mtuht _; 5} K ` $f\t1tl1tt:ttttt;tt]t:1ss,wltt:i1t: .|t Z, M td `ttttttrti1ltt< wttttl, whtth tit-_~tultt-I gt L tttltttuttt tht sttu ttt` ttt;tt, twhtt ` ` ' lt)'tlttlt:tt1tlt>t.\lttt:1htht >m1ttutt= it- ;: ttm: m lluygtt, whtthtr lttt htttt ttttl ilt,Iit_iT, ,t .]tttttltttuttt tht wit ttt \tt.tt I yi gg, t` tttttu tht- prttt~m-t tt1` Sttlttmtttt tht- __ V lu it .\ml wItttt ;t1l l~t.tt. .~:tttlt.tt . >;t_ ti l lm!.) ltt;:tttl1/,tltut iltmtltttttttt rt,- J l`~ll~.l-I- thm ltmq wtttiltl gmt Itt-::1l.tt1it1tt >i t tttruttl ttttt ttf [1uyttt_ A U`__J_..,,_ t ttu1, tht- ttttttt t- ;t;t~wt rtt tt: _'_ _; li 5 .l.\utl tht-y stut uml t-:tllttl him. t\,_;_`J;_ ktt1:.suyttt:,tn \\ ttttt ttrttttt1l1:wu it gh tl l Nt .lt-tttltum utttl ull l>t-ut-l tumt: t,_ttt_tt, Att- m Itutttt! uutl tt-t. /1111*1* mutt: tt, rh t*' 1ttttl>ttultt:ttt lttlmtt;tm,Ntytttz, > 1ttltt:1ttuttt-U tit ttttI>ttt tm t?ti: Att *1; l'* t t'l`hy tuthtrm.ttIttttttytl;tutttt> tl lI{t.It.itt. t\try mutt ttt yttttt t-tt s,. s att-.; .,. rpt * 1 ~ttt~:ttttwtht-1t-titttt-:t>ttIttttt>tttm-I tmtl itttw,`lt;tt1t|.>t-t- ttt tlmtt: ttwtt .;;t_ W 1 ttltut llttegrtt-1ttt1s >tttitttttt ttt tltytm .1<.:tt.1. l1ttt1>t. >t ull 1>rut;l wt-ut. ttt tht Il :5; . i~ttlttt. uml ht httwy yttl.t thut htet tvtttt _ A _Iw Il fEi1r3,7:_ l" l Itttl lljtttlt us,ui1tlwt:wtll>uitt tht-t. t.; lt ltttt u~ ttr tht- tlttltl1t;t1 ttl >.tt1t. 44 t tx? T3; E, t 5a" 41} it? .. , " -