Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Bible

Part of Jeffrey family papers

> i rr ( —> ;__. ·’ 1r1nLKlf`;xY , ` °"°"' · } I [JV 5 M J X1! Ii ·" ‘ EE HU?} Me; { Yi! M? » , ;; W '¤i_ *]g;e_i . ¤ ~ .!· ···! 2 E? N ! l¥ ’ abi x * }¥$'§'§E[ i 1 rl, z is W ?é §!E!¤; I; · L_ _¤ ‘ ir? X EH , sz; ! ; * gl gi H M: { Y; M55? 2 4 { *i" T iii? Jl I · ]‘i· Q Qlsif - ·‘_ _ ** i wi] ?Y `“? iw? ` ? VA,; 2;} 2lA§q< = { i if? "' 5* 1 nw; " { win Mgt; i" mi =; * il A E MEN WE? ~ Q ww fljliii ‘ we J» ~ ·:&5 y ? %iiZ Y ’=% } Il .L sY? §é A : iw * W W? J — { ; , g; _\e>—~ 1 .' —