Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Account Book

Part of Jeffrey family papers

V ..1A l . l » ‘ (-—‘ g ; fi ; ; . ; W if E Y I . :_ S'? { g · · · 3 ` % ‘ l ’*" z ; , ‘ é' § ir . % r ‘ · ‘ € E M I 22 m i ‘ ;% f r W L 1. Q} Y · if ·¥* 5‘ _ . ' ii U ` w zi E ~ V¢‘ 2 ; ! 1; l Z3 · " * ¤< E W i i 2 } . 1 ’ ` * L a g < { ` ’ * = Q Q2 1 . Y ;§ ; l ; ’ ¥ ` W _ ‘ E ’ " ag · : 2 Til . ;, 1 1. I ’; ! , n · i i _. ’ ¤ ~ I 1·’ A LX * " n S E]! i·~ I; {T; ;? M ; E Z I 2- —· - n }~ ? ‘ I K 51 • ig _ ~ §€ · - I? V M ` ,$& N V g i} ——°?Tr`4— . N “ _ l Q .,..—~"jfT`;?; xm :1.»4~-· V"` ‘§\'