Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

13 > Image 13 of Annual Register of the State College of Kentucky, Volume 3 (1881-1882)

Part of University of Kentucky course catalogs, 1865-

x STATE COLLEGE OF KEINTUCKY. I3 , IjRI]\YI'I`iI`, S'I`ANLEY TEISIIS ....... Pine Grove, Ky. IROC'I`OR, IDA HENDERSON ...... Lexington, Ky. R.\MSEY, RUSSELL 'I`II< >MAS ...... London, Ky. ` REID, _lAMIZS \V.\SIIING'I`ON . ..... I\.IIll1tJIlC$[1, Ky. . I REID, CYRLIS EUGENE ......... Fayette county, Ky. REORDON. LYECILE ELIZAIIETII. .... Lexington, Ky. REYN('>I.I)S, LEWIS IRIt.`E. ....... Lexington, Ky. RICIIARDSON, CORDELIA ELIZAIIETII . Fayette county, Ky. RI(.`IIARI)SON IIARRIET STAMPS. . . . Fayette county, Ky. RILEY, \YILLIAM TIIOMAS ....... Eagle Station, Ky. RILEY, OTIS YIOLE'I"I`. ......... Eagle Station, Ky. A il ROLISE, IIERRY .......... . . . Dixon, Ky. R(),~\(YII, JOIIN ..... . . . . ..... Alton, Ky. ROBINSON, '1`ItoMAs MANSFIELD. . . . Lexington, Ky. I ROIIERTSON JAMES ........... Lexington, K y. ~ ROSSEN, JESSE . . . . ........ I`oi. SIMMONS, JAMES IICiI"I`I'I"I` . .... . . Athens Ky. SL"l`II ICRLANII, (QORA IIELLE . ..... Lexington, Ky. SU'I`III]RI.ANIJ, t`I.ARA MASON . .... Lexington, Ky. SI]IlI,E'I"I`, JOSEIII II IQNRY ....... SnIye1~viIle, Ky. SCIIM I I Yl`, NANN I E ISAIIICL. ...... Lexington, Ky. SCIIMIIVYI`, MARY I]LIZ,\IE'I`II ...... Lexington, Ky. S(,`O'I"I`, JAMES R L`SSICLL. ........ Fayette county, Ky. SIIA(`KI,I]I`()RI>, J1 IIIN ARMSTRONG , . Lexington, Ky. _ ,i SII.\CKI.EI*`ORI>, 'I`II<>MAS \YIIEA'I`I.EY . Lexingtmn, Ky. . SLTIIERMERlI<)I{N, JICNNIE AN'I`EI.I., . . Lexington, Ky. SIIEIIIERI.t,JOI*IN ............ Lexington, Ky. SIIA`\\, RALPII MARTIN. . ....... Lexington, Ky. V SHARP, JAMES I}IjLI`IELD. . . . . . . . Josephine, Ky.