Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

11 > Image 11 of Annual Register of the State College of Kentucky, Volume 3 (1885-1886)

Part of University of Kentucky course catalogs, 1865-

STATE COLLEGE OF KENTUCKY. 11 J.m4r:, XVAxL*1`1;1: )[AR$IIALT. ............ S.w1<.u11:x*14. ',v` 'L .I_\x1|1S, (irzmzcau Lum ................ (`ruu O1uu.u:r. Juxrzs. 1[U\\'Al{I> .................. T1:1:1zY. Mus, O K1:x1.x1.1., Joux RI1l\I3I.Ii ............. '\\`1-;s1 L11:1:1<1`v. jr ]{1:.xr,11<11;n, $*1*41:1: ................ DA\\"l`iN. 1 K !]I.l.|Zll. Duma H14:x1n .........v. , . . Lwcxrxarmx. [Q` ]{11.1:1:. Fulxxx ............- . .... (lvry,;*rrsm1:<;. Lg T{IliXS'I`IL\, XVILLIAM 1I]i1{]EIl'I` ........... N1;w|:1.1x. LA. ` I Knrnanmmxarx, T11.x1>m:1s Lm: ........... CYX'l`}ll.\N.\. l K1.|x1c.J<11x SM1; ................ l11;:v11,1.1;. ] L,x1<1;Y. Juux Fluzms .............. PA\1xr L1r<. ` LA xms*11#:1<, P1:.xm. Axxlx ............. L1;x1xw1x. .`; I..\Nr'.\S'!`lZIi, G1cm:<:1: D ............... L1;x1xr1wx. _ > I..\x1. (;j*]UI{(i}C xVA\S]lIN('I`ON ............ L|:x1xmN. j- - L_xx1. (.`lIA\l{LIiS .................. L|;x1xxxn:1.|.. S.\l,I.IIZ ............... lA4;x1x;1x. ` =Q-,' )I.m1>>x, 1~]1.1..x11 Hume .............. \VA\'l`lIl{I`>I{Il. *2- )[.\l'I.TZ. \\YlI.l.I.\3I I;,\I{N}]'I"I` ......,,.... Sxrvnaxx. r M.\1U'l'\I, ]?1lII.II D. ................ )l.xx1r1;s11a1:. - T~l.xmmr. Jlurncs F1<.xx1<1.1x ..,..,...... )I.~.x<*111:s11~:1<. " \l.\IiSIl,\I.I.. ]{Au<1aY C1:Ax1<; ............. (`IN<'INN.\'I`I. Uuno. ; Nl.xs\\'.\I _- Nlmu;1-1, CIl.\l{I.l1S C1u1xm>: ............. L14;x1x4;1>x. ; 5 Nl<1:m>w, 'l`110x1.xs ZA\X'l`XIN(l]ll, Jn., ...... _. . SO)I{1IlF|Z'I`. - E NI1;\\',\RI7 ........... L1;x1Na1N. ` *1 \I11,1.1:.\x, Lows Ihs*1nx C1111"11zx1>R:< ...... L1;x1xw1N. , ' KI11:1<1~:1.r., \Y1LL1.n1 P ............... F11;1`x. )lux<:Y. \vI<"I`Ol{ ];NlANL`I~II ......... , . . . L11s_x. Mt`(.\l{'l`Y. Drzxxw ]';I)\\`.\Rl> ......,..... S'|`.\\IIIN<; (%nwNr. . KlI11.111Nx|:Y, )IA\'l"I`II] .... . .......... I.11x1xmx. ` N|N.x1,1>. Gm. Lx\vm;x4r: ....,....... Owr:xs1:<1m. M1'(`_\\\'I.IZY, Gm. `\Y.\$lIIN(i'l`(lX .......... l'>r;1>s1r. NIi']{INI,IZY, B1:x.1Ax11N ]1:.xx1<1.1x ......... l{l'S'l'>:, ]]mv,x1z1 \'\'<>rm ,........... , N[x. N.\ll}Ill. \\vlI.LI.\\l (`.xm1sm.r .....,...... CH.\\`|l1S. ifl NHll1,.xs. Joux V,xxx1r;1+;1: ....,,...... I,r;x1xr1wx. C X<1ll'l`lI (,h:.xxr ................... ])INE\'lI.I,II.