UK HOME

ExploreUK home

Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

9 > Image 9 of Catalogue of the Officers and Students of Kentucky University, Volume 1 (1865-1866)

Part of University of Kentucky course catalogs, 1865-

, 0 *. 10 ANNUAL CATALOGUE OF Iiowyizu, C1..uu;Ne1c Licwns ____.............. - ...... Lcxillgtwl. E-{Ay B1z.x1n1cv,';\1.1.i;N Cuviziw WW. .._. W. 4..,......._.. .. .... Fayctf 00l1i)' EVA; BuA1ni.r;Y, U!l,\l{I.]]S vAL'1'El{ A___....,.._. W ._........ Fnycti COlUlt)' Fong BlU>.\I>Ill'llS'I', \\`i1i1.iWu1 W\1.Li2N .._.. WW _............. .--)lidWny. FWS] llunxwmx, (Yu.uu,i:s Juni: WWWWWWWWWW ......._........ Riclmioud. FMS] llmwirma, IIAuv1:x ___.._,............ W W _......_A.._ >il1Ch$tC`. Fox, Bimwrtn. (?11,xm.r:s Fui;1>1:1z1e1< ,______ WWWW ,,______,__ Lexington. Foxy Ihmwxrxay D,xx11~:1. Rmx; _,______ _ _______ WW____W_WW__WWWWWF;1yutte county. FRA]; Buren, Fins}; TIl0'I"I`1]ll _M___ ____ W ____. W _,._,_, Lexington. FR.;zy Buxxx wr, Tl#]RO]\fI} WW 4... WW ,______ W _,.,__ WW ___________. Cmli OlC]U1I'd. Fumi CA)[PIXl0MW..WWW.. WWWWWWW.W..WWWWWWWW WWWWLexiugto11. l GRM, - | , _ . . 7 Gimr = (1u-:\\ S, lA:, \\'ii.r.i,m KAY WWWWW W W .....W_W W WWWWWW W. WWWWWW Midway. Hixiui K Di:Yxe. 'l`mm.xs '1um:N1*0x WWW __W_ W WWWWWW __ WWWWWWWWWWWW I-Iclmm, L HAM 1 I>x.x1,usnN. Jnsizvn L1-Avis WWW WWWWWW W_____W_WW_ W_W___ ____B0w1ing Grqgu, `Mm 5 I)OIt;Hilll'I`\'. TIXOMAS ({111SON WWW; _____W_WWW_ WW__ _____ Lexinginry HAYI 1 l)r1{_ ])_\vm (`myrm _W__W_ ____ W_ _ ____W WWWWW _W__W ____ _W\,uxiug[(m_ HAY} { Deux, Iltiiziziw Rim: WWWWWWWWWWWWWWWWW__W_WW_WW_W__W llhpkiugvillc, HKLM i l>rxi..\i, .1icii12iisOx )I1y.1.mz_WW WWWW _W__W WWW_ __ _____WW Lexi;;mu_ I Hwrf i Uil..\1*. (l~1M=O\% \\`AS1i1NtiTON WWWW W. WWWWWWWWWWWWWWWWW Lancaster. HIKW ; Ul`Nl..\l. JOHN JIGXNINHS WW,. W WWWWWW W WWWWWW __W_ WW WWWWWWW Lancaster. II<>ci< i Y>ixii.u. i\i.i-tx.\x1>i:u..W W_W_ W WWWWWWWWWWWWWWWWW \'ei-siiillcg, UOFK }i.uit, IZi`ui:xi-: \\'im,i.ur WWW W WWWWWWWWWWWWWW W WWWWWWWWW (j.rqeuvillg_ HOUR i Timsic. .T.x\ri:s \\'xi.i.i.m WW WWW__ _ _WW___ ____W__ ____W_ Imypnp qmmgy_ Hom. ` Iii.i,1>*1r. iill`lh\IlI) (lim. ___W W WWW __ ___W__________ _ _____ Lqxignm_ Hum l Emmi., \\'ii.i.i,m S1mstN WWWWWW W WWW_W_____W______ ___L,gxigtO_ Ilouv i