UK HOME

ExploreUK home

Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kentucky Alumnus, vol. 62, no. 4, 1992

Part of Kentucky alumnus

V: VV; V V V .V. V V V V Y' A __ ` M; V;-www- V W 3.; V J . V- T " '1J*"-?'~?``2Z'V* 1 F ' V* " A vV V H; AA J VV ,.., V V2;5%2;AA, A `V ? A f V V A - ,,7AQ<.i.`iZZ;AZ[Viw'}AfT-!$:AYA"' "3Pn ,Z.AA .- A A ```~ V V A A @sV WA A *gV V. ?* : ` VV .V..~2x,,w MV., V. ML V. ,, , , ,../Mega. VV- ..., ,VVVV V. {V .... .. V. V as V. . A '= -.- N VV V V. V ,VV V - eu. ~V V V .V M VV -.r VV V.--.V V :V;VV V V V V - V. T} j _:; {gy V;. ~ * gf~V jV -* - V,] V * {Aft' AA-- VV V? ` P. * V V V V .vV A V W VQ V*T >- * V V "i> V; A 4 AA ig VA `` AA A" A ~& .; VV A V A VV. VVVVV V V=. VV:> V V VVV V V Z`; V VV V ~ V V eV 1. V TV* A ': Vv VA A '' ' * * ~ # V hk V y V V' V V-? VVV2VVV VV AV V V;. zi'?V 1 . V.,.' V Ai V VV ;A A V :3;; 5 j -- ;g ; ~ V A V V -V z V. .,.V V VV*> V;V V VV A AV` V A W V V V` VV VV " VVV;;* VA KLV N VV V V- VV 5 = _ Vlg, ,\ MVK * ww V V _ VV ;;V - x I - V z V; , VV; ___:V.V VV .,- V A, Q V I; - **'' Vw V =`.;'; *' ` =` `V V .4 V V A e <$;,3FiVV z V VM V V . 9;;- x gh V VV k V V > MM ,V ~ - - VV {V ~V{ QLVV .~V A A V VVV A V Q? V gx; _ V . {.;i__ ,2 "~ ` VV V V L ~ x V AV *;*2i4<`2V:` ' yVV` -~ ""`* .V V1V A? > VJA 5 AAAA `IAESIVV V '~ A A V.V.` V V. V A VA VV ~ V V VV VV V ; $@0. V "*V V A At l VVVV VVlY;V#;;V A .VVV V = J ..' ; ;*V; V f J VV= V _ V _ = . V V =~ ;;V===ss.- MV VV: ~VV V ~ V V wu; M VV V V , Z. t Vi AV QV .V V VV V { VVVV Q VVV;iVV*&2" "i {J VV V irA V A V A '1AAaA;:A4AAAA-V'?{AAA*Eg; *,V VV V VV. s~ V ,;,.;.V.V9 V _,~ V ~` ` .; " {3* V / V . VVV TGV; F ,. 5: ;. V . _ Vc ` ;` A & AV V V 3* ?{+;;.i: -;;. V=V4 V V5=c ..VV V V V . V, ,VV,, . V . ~., V .V V . -. V;V.-z Vc.VV;xa,VVVV;;V,V;%V:a?,%;~:;;%eV.s;L$V%93;2>??; EV; V- " ?*"g?*="?FV5g=3V V4 .;=,V$<> . V ?VV , VVV*V< ,-~ ~;.. V~?V.;.~ ,+;;::;,-3:;;qVg;,$;V=,* V 1 V;e_;, 1,~~ V, l;V..Zi_i :3._m_: f$V_V-e,;V.,:i>VV.... V; .V V . A >VaV V~. V :V::VVV .V- .V _ V V : JV y V; V V V ~ V V V; 1 VV.r2,VV, #h :Vg,;g . i_V5VV V V.a V= gVi;,1m;a;.a;e;aV.Vv.- ww;. VV .VV.V _ V iq 5/.. l 5 V V _ I K i V Y I , F E V i , I V E I E V M VV- VV V i&V\;%;%.;;kVs VVVV nm {VV, V V. V I g { I I i i\ }r}}'A fg; ;=[yV]{_`_ dif ,1;] V;A`V,,.,. .VV,__,t,i~[ ,V)1V Q ' ji' V .VVVVVV V