ExploreUK is getting a new design. Try the beta site!

UK HOME

ExploreUK home

Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

662 > Image 662 of The Lexington City Directory and Rural Postal Delivery Routes for 1902-1903

Part of Lexington City Directories

ve i Ei ,.1; in A Y _ I'-! 1 ' ei gil; ir",leI_ ' I Mi.; `gjlifii sj ` li E _ ; FOR FINE .*3% il 1 ICTOR www ~ i ly 4;j*g$i;El..__g` s JEWELRY . _;gg;; : THE LEADING JEWELER REPAIRING . ~'.a; ` `VQE 1* : .,~ _ s ?,~"l :; . .2 SV bbl) LEXINGTON C1'l`\' 11Ilwii pilw, mul li = . Hf. _ - l {~ zi ' I Wg, j.V 3 ll*lllU ll~i, llivliiimml pilw, mnt I =. ;. ` *~> ' v~ . Y . VVVE by , l1<1sa1ll J \\ . l);lll{(l Mill iwuul, mul ; i g it _ EZ l)lllll\llIUll Mrs li H, (ilUl'Q(l<)\\'ll pilw. rmit. li ~ M1 1.: .. n . . _ _ , 3 ,;,; l . lmiu l l). Xlzixsvillv pilw, mul . ' ?: , .fl? ~ , ' ., . _ ~ g {lic ii l} D 5 l)\1 < palm, mnt . i ;;" , { _ E l<1ii<>l lmwis, )l;i_vsvilll pilw, mul Zi ` i` P; `l. = ` , . , :4; i I-U EPP *]*1*1* l l:lll<. (ll(|l`QlllI\\ll nlw, l>llI li QF ' ll; #*1. ,.. , , _ l . Ali; Q HN up l<*[*]wl l2lllllS ln. l.1esl\\ii pilw, rum (S : `V i L; l<*ll\1I Q ; ' 5, ., = . . ` ggllj ;:. ip 1 UM?. l1li11l# Xll\\`ll. }lzi_wvill pilw, l4blll 2% l .:3 ~< M;. M ,- _ . - - . l gi ._ yl ; lng fl l1'll11> l l 5 ill? pif wP!lFll*_\` lli11\`<_\. l:l1lu~1s )Iill 1;il_ wml 3 l ;"" V Ai {0 l11l ZT 4 . .l l . M, .1. . , fil? tqilnii ml gm l)ll**ll>* l li- ?\l:1`Mill |il;<~, imma IK i 1 r, - 2 . . . - Jil-g.l"! ' Ml; Q l)li. liIE'l'`ll$?ll;l;; [ll\<*_ l't)l]| . I Zlhigie. ., l-FJ lil"l" ~ l_"**` W ~* '*`==* *`~*~ 1i~ *< I i _`** elii}" _` l E *'l*!#l<1 l X. F? ;aJ;li;. in;.-_ ,i;| z; *1 '5lli i 1 >f1.` : ~ - ~ . ii. :1; :1<.11i:l<>1i .. :. .. l , __l_ -..3g; ,, wi l p . .. . . ., 1 1 X`1tilll{(ll }, i:Z* ~.` };~._(_ _ ;_;; fl ij; .V V lV_{ip ., A2 `};:;;l11 <`lill do il |.. .. i fi ` - ia G. il rl} \l>`<"lliyi: " l `l:V L ;\(lA V' ` M"- ill I ui.- (wil =illi ritfliii" '*' Mi `*\ l`- vYr:il! ",`aE.,: ; .1 1 ;.;l.]...]_ Hm; (; ?I_Qil E, 3!i*<* Mrs .l`.IlZ.i Ei. ?`1;1iiE4l':11 ]:i_ ;..;;i Q l rl mi . .~ , ` 1 1 q y . li w IHIHIU In 144- `\illlli.l sill! l}`i_4'\ ]()l[} I ~"l ,..i4. *a`~_** li l)l'lf() 1, f`. X;i:IE