Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kentucky's Finest #113: Jay Shidler (1976-1980), front, 1988

Part of Collection of University of Kentucky trading cards,

Q V V .("$Z·Z;Yi__”_ZYi·Z-{ `‘````‘'` > V V Zi-[1.;;.; ._ Q;.] fj" . _.g·Q_ U I . . j—°j-f€jIj·_ ` FINEST “ ` - V ` .. - · 53 § * » - 1:;-;; ,»,».· Q. Q - V MW _ ·5;· »_.;,, ._ wv *? All `·`·` € yy V » "%4§ *? ` V» · V wr ‘· ‘‘·‘ .€c;a*=·<’ V .,!i,§;» - Q Q Q_ : gg U 6 · _:__ _ V ._ . Q ’ <;;=i .·· 2 -. Q · .5;;;:;; ., V V . :.)$b:~}?5··3?§§:~);i;::;g\:>;{€§·"· -.___g;; ;_ 1. . —_·—»_ _ · ;g.;f’* . · · ‘*`?’r2?¥;@§\‘?>:·>?*9:°=·?= ‘ ¤ ’_»¤*· _— >j » an - ~. ‘ - . V . ·-_» = `».°·z. JFVI · S i ` -¤;V—V V ·` $— ·‘ Q Q Q Q ` Q " ‘‘"‘ fVV`?:?§§i-t - ` Q Q Q q Q = _ V V Q »—¤> . Q Q V~·A #91; V . _ Q · V -. ¤ » Q ·—·‘» si ~·... · 4··» _~&= —V~V_ - · · _» = _ · *5 Q *"‘ `‘`‘ ‘· ‘ w 1,2:; QV.? ay; . >.~= VV . V Q . V ·?é " ig- ` "` .;€iQV _ é V . _ gs- __ _ ul;. - ‘ g~·j Q _ K V. = S - ‘ ‘ *2 ‘Q · Q is . ` ¤. V .{ V. V Q _ ‘· ` __;J» Q . -:·¥A» = Q ._;· Q; `* `¤. »» Q QV V-; F , -‘ _; »‘‘. V _; =`— . Q -__ ‘· . · » Q . = ~ }@E..;§.; .,._ _ V v·—»»=.·- ~ · = Q · »° ~- ""° * ·‘‘‘ ""“ ‘ . - .=rs>`s·`s<-‘5·FS"‘ r - -zi== .·.» 3; »‘.=···.— -- · V —--~· .»‘.¤. ..`.. M * · . § r ` ` zi T Q `‘‘` ··.v’,- V . Q V 3 ‘·'¤,» I 5 Q ~,..,_" Q. Z. .-‘- S ` » Q - · § gz" .‘,`. ii . 1.2; "·€i ;i .;;x;&§€ .:'· g . V ‘ ~ ··_·.-.» * 5a ;·=:V . ., =; +3; { 4:.;;; .·Vs¢ *.·.z $45:.!*§5;. >x.=r·?;!-Q?»3·:£s· . -=~;€ ‘* ·4· ·*· £:· ~».xVV ·.:-`>:VV;·.:.·.-.-».;·.:;·.,».., F a-.-~:;..--~:·\ ‘ Q Q V . ,___ Q . ;Ef=> _:.. QgV¤.»..V..1‘Pé·?_t-..;E&.;..{ . -·_-,¤ Fi? g · · V_ _’··‘ :.~ ..-. —·‘~= ‘ A V ‘`·` ;_ZL.V»····;:‘¥‘ -. 2*i.i-!:- -- QP-·%?€3·*‘3° * *1; ·»~— - V ==§‘¥" ‘ . ; ..,a.s,; *5332--IV;·-Q -..» -..;;.2;; ..,_ :g§€§ Vii’Tf =.-·; · Mi ’ @.1% s=‘ `·‘` :5s*"i<¥€ " · ‘ ..-~. . »s==$=—@$§`%€**= - L § · ·¢rg¢u-»V3-%··’·—. --.—· :*>L§§··::=: ¤3¤·=E¥·. .. . . . ·¤:>>'::5·::-::£2i . ,;u;¤, J ___;;;.·.. =··= ,;aggaQgggiggj;;2;§;;;32,_..;¤§:g; ;‘J¤_$gVgV ·`~.2 ‘2¤i&i¤-.-·:.-Aiifii§·*>_- Q - ‘ - 2 =i`ii ` ¥¥s>¥ii@-’§3;FV?’=— ¥€€=1*1;¥§=V `»·-``~‘» 2*11*%%-2 `»·‘· 2 -2%;;-3.--·V>2`;· .V·bQ*=s¤53?f?# =f·==·`==’=*· . . Q ¤L*5L=5E¤h—s·:£-;g:¤=:@:Z%a;;Z§’·¤:; _. 2; Er-.- ·— " ‘-’:= ··:§¤‘/,€=€i3:£;;_ · V _:.-Q;5 :;(:£(;~ *4 ‘%%=:$=r3}v:}‘:>}}·_·2-};=E§>??; ;`i;·SgyE;.:2:S-A-¤¤;¤·;¢¤i=¤:a.:;~.V.~., V [ V ·.».» - · V ` V y.—·.· I T- Q ¤=s;5$¤§i4sxgg¥¥>éz;¤ A ‘- ·'° z’$ia·€2=€%===miVs§~=w$·S>~§g5?;=x;sF>@2m§e`S#%E¥ __,gg[3g_ ·— Slam ‘ j'g§€L' __ ¤¤__£$E{i§l€,:EL§G2,§¤ §{{;{,g{,-,§,;§;;,i5@(E{§ii§§¤`(§;(gi1{{Lji{£¤ . W 1;:m2s5I?z*zVi£?H K, ¤ =¢<:E=:==$g:¢., \ _;»u`!{¤Es‘ =¤<=€€¥(·;¤<§’}$’:E=,:·.; ¥r:>>>:,. =¢:#::E??r= "¤i<¤56¥<£¤·;**<£ "!€‘i=i{"’¥(==GE~‘“&»·—· ~—’;‘=;{?¤gi:(:;¢?&n’}§2>;i(¤f&§g!*ii¤(££*‘£*iE(!§§§‘}2(?= Q :. =r?Y¤}5= ===¥=* =¤? 7*!==LE:iE£’=%‘5&:·~ . . - gy pz: ‘ ??:r=¤· ii€=i£¢€<;~<=s VV- ·.·-. · ?:?2}?::= Hg` ` rémci. ’*?¥E<¥ik~*‘E@§¥€?§'~~%~§gq_¤;;;5;[¤;;miep¤4 =i4=·=r&s¤&,.,5 V ‘ xii , F $§¥=°$€55j§*€¥§%,; _=>;;,;g;4 ‘z§gs@s{§·q;·;*=¤e===1a-·.·;·-._— ‘.·» - ‘.—,- ¤-;22sz?;; ggi .¤z¤€¤‘4&a¢:*éS¥,.i§‘§<§·‘Q;ga-W;;;,;H;;é;y?a‘§g;(g[{_iggg¤p1g Q F? H¥fl¥g%§¥é** "’€=-‘ 5* ~ *§%ii¥;~°$E‘§‘%*$»z i§%’%i€H éi€€i¥*· P Q· V ` Q Q “ ?€<§*<:¥i*i$é ’*“.€€<@'¥‘¤E**?§i:, "."` 4 VV · V » l zqxzgxu ·’i _ };;;,§5=;,§¤§g;»:V;q;;};;.1{ · waz;. ‘ =i4i&a@ai1§z¤ .. =**""*‘s*§$?‘=·*~H;{ V,sizmseqga&%#wf$!i¥¥fC`:¤!z1L.l? ’ VV- G ` ‘ - -*?1*· ·** *‘» pa. ·‘%"* ‘=¥§=‘ri; ¤5==»==#==·== ¥§ ***e V ~=~:=ss:a~»(we~==·. ··-~&‘f¤&-4-=--~--R--.»»m~· · nur ¤e¤.,. V > ·. u .-.. FE`? '_ ;,rL;__ Q >g§_xI. Qi _:§; *S~ ·' · :_;..i;_.& · · .- · —‘;£ _ — E‘E:L>:. [E £?·_;:q{Q>§{:`Q •; —». v I; ‘ -§;f*§$§&¤ . V - Q ~ ` if ·*f?¥¤é..§"= -·~a=` gg wma uzir M =» ·V ***=<=>€%<=V- "~==&.V:= °·~*a;(.;g2z2s:. ·Rie¤&==- I F==<$Gv1€-‘5V» ;,~=-- » wks? .€»F JQ ·- ¤ yi: ‘=3¤=:-=:.;4--=_- W- ¤{..¤-VT- ·- ..:::;:4q; (gm. .u- ~#:¤&.¤§ * -· ~·=;~~~—;.r»m;. m¤¤¤¤=¤;%&@na1..<¤::;.:;:: . ". rl ·.· ';:,iL'.Q‘ · Pb?-.·: *3. . ¢¤g—_ “€!1{(£YY‘.lm;'l~$l·— ·-<·· >:f "·; : ::1 if gg - - V . ¤¤a&¤$1¤52¤$ ·¤=¢»¤ . . ·‘ Q; `·" .`Fi=: =`==F$sV*i{ , . " · Q - : II: ` " `;*¤£;:!.. ‘ -· .·. =.¢·5¢25`;. "£¤. . ' ·»L » ·` mf * { Q- ·‘·‘ I _.-}Z“¥gZ ‘-·’ -qg!{€¥<’&§§&§<·%* »~~»;; . `é*¥zg£ a~.,.Ej » 2..-:-»:4:¢;é§==.=gp g s iéiig VL P,. ;p»~‘= ·:¤w--.¤;¤¤.¤=i¤¤L§ . .V.- . .{s*¤&H§&;<;; ;;{;q.R§;gYaqz=·;. ¤m··<¤¤¤zgt; 1 *,**31- ‘ §%E"%¥<*¥ ,;=== ‘ gi mm Q mini! 4 $:2 U ‘?€--1·’ Qi “"?$’¥·‘¥§° { mrie`-E=z°=zii1?ie?i·?i(??’*§~~%.·»··s-· ess ai,. *; 'L}i§}:, — %@;§‘;· Q- Q; ..§¥}$i §3:= V! {E ws;. "?2¤. ¤xsz g; = 1 ·.V_ ‘***‘¥§¥¥'¢¥¤;* szlgzgwgéiggiiiuwmawww-. ‘* “‘¥L“?‘ _ , _;,_. kl x{·)» _ F F},__:, __%H #,: g, m .g4E}{§I __ W ,_(._ __;g·h. unt; _ _ > _ , x x _{.$,>._·>-». ·.•» V Qgif §§§$L_ >· ;{:,_u _ _ Q- l -. · » >_ _ I ` ` _