UK HOME

ExploreUK home

Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kentucky's Finest #134: '48-'49 team, front, 1988

Part of Collection of University of Kentucky trading cards,

{ ) _ x V V V V . {1, Q2 V `*".`C _. 4 ' lx-22*--2V -V . V. 1*2, ` 2 V 22 '. " ` V . ~ 2` - *- $. .2 V V 2 _; ,,*2 _ ` . V 2 .. 1'V V., L 2 K2- ' p7 k\`>;V2 2 . _{i * I ' - #.2;, (2;;-* I ll 2 4v V V ` _ W 2- - . . _ ` . ;::2.:2.2;.Vf;;2; 2 2 V 2*3535553E;};E;Egigi=E2irZiz}:Q2is{:{zi:{:3:5E5E;;55;EgigigEggigigZ;i:i:E:::$:;:3:5:3;;:;.;; : .2 2]:;.;::2::;-V;.-2;Egj;gg$._ _ r i 1-51Z*l1?:?Z7:::::::;2:?:i;;;i;i;i;1;5;Z;Z;:; V -,_ t]V:::j.;.;._._ _ ';;;3;;:;:;r;::::::Q:::;;;;;g;g;g;g;g;g;:;:;:;:-:5;:;};;;;:{:;;;g;;g;g;g;g;g;g;:;:;:;:;:;:-:;:;:_ 2. 2;:-:;:;:;;:;;;: V 2%E?2iiiiii2iii2i%i222i2iZ2i&i%2i2%i&= 2 ;V.is1i2;zi.2.:@;2i222z2&@2;. 2%2;5i5;;i;i252%2i2E2222z2222;2;2g2;22i2?E2`2%222i2;22;22;2;2;25252gz;2;;;;;;;;gigi2i2i;g*= ..- ;-Z?;-2zg-;;2;;;g- . 2 fi;.VE%E.if2;2ii?%%ii5%22-E-2%i 2 2- i iiiiiii%2%%%S2i22 2 2 2`2"252 i 2 2 _;i332%ifi-Q.;2i2V21;22?%22;252;% 2.2;:2.2*2;522;52;22=:2f22&2222i22;.5; faimzzizizigige;&;=;.;2; , ; ,.i.:2?z2:f;i;22i2 - 22*-= " " =" ._ 2=i=i=2# =- V 2 2352. 2;2%;i;=5;;2i222;a;2;25i5:%2iz5;%25zi;5;i2V225;1;2;2;2 ;2?2;52izS;Eg2522252;;2;2;2;2;2;2;22si22Qsg?-.5 2 -2V22=22;-2;2;2 2;2==;%= _jE$1:ii"Z;:2:i::i:::::` 5* 2:;:2 r::2$2 2 -1;;:;;;;;;;g;::.::::::;;5;;-; VV;5;;;gg;g:::::;;g;%g;g;;;;_ _ -V_ :;-_: :;E.2.;;V-- V jrif,4 - .4-;- *' -;;;:;:5;;;;;r;;:r:::::i:::::{;; :3;;;:55;;;:;:;rr::::;:-V-.-3.;-$:;:5;:;;; g 2;;;_V.;...;.;V;._.;::_:.;V_,.;;-.;.,g.;V_.;;;g.:;;g _v___ _;. -, j.=5_i.. -2:;:;:5:5:3555EgiggigEiigiririciicic{ri:&:Z=?:?::2:Z::;:5E353E>;?5$?;;i2ErEE2ErEEE:=i.. ;: :;:?; 5=5E=EE=E=E=2E2 ` V-;=;?i:Vi"ij?jE?2 -2 ''. Z2L2l2:.2 A Q . ;g:g.;. ,.,,_ 2::5:;::g;1~ 2 2`gsi:22:2':i:;::3:iz{::::;:3:5:;;;2;;=-2-E5E;igE3EE$2E=$ErE:E?::i::::' :':?::V7:';> 2i;i;ZEZ*-25--'Z V 2 ' - :V::V f????;2E22;$;E5E5Sviri=$E=5:?;:2:;:;:;:;5E;;E;E;;=2:2:?2=22 2 1 :2 - _ 2;V:2;2;;2;;;:5;2g2 - i2=&' 2 f==2=%=2=2= - :32%;- $5-.2 5;i=2=2=2=22<2=2?25zeeziz5252:2.V.-ieiae5;S;S=2222=22=2-22%2222:=i2 V-V : 2:2 2 VA. 2&V.2:2:2:2:2:;:252%;:2:2:2. . V V2 2 2 V;i2=-2?=5;;*22VV1- 2 - *===**=&2i2 'jE=E=Ei=i2Er5V-2r-2@2::Z$$5i?i}2Q52EQ225252Eri=E=EEEE:i:&=&=.V..;$=;.. -=2-;" "2*EEEEEE=iEE2:5:5:32.2 * `2:=2=;=E?2-"- - ' "``'""""`"' V . :: . iei;.I-1Z}:-:::. . V '''' -,-2Z2>:;;-:2F==*=::=;: ? -~ 2V..- .=:;:z2;;;:%#2:gg5z3;g::2:=::::=:=;;=;2 ....;=;:>:: : 4 V=; ia V.- r2;;.2 2 - :-:7:-;2-..-::2;;;V;2:1i;Z;i;Z;;.; .. .<::-.c::;;--<:;>;f_.,.:4..-i-Zt:-::-::-::-:.:::-:--3 4. 2 . 2;2;Z;$;;i$;;;;:;2;J-:;fQ;;.;-;V-.;Z;I;Z;zZ_._.;Z;;._ 2'_;;; V :.;.;.;%%.-.;:;:;:;:;;:3;;;:;};.;;.;..-':;1;1;1;:;:;;;;-;;:;;;::;.;:;.;;:3; . - .;.;. V;V_ - ;- _- V 2 ;;.;Z7.;.;i;..;S;::-::,:-.:- .;:;Z;Z;Z;i;C:;:;;>--2 _._.{_ ';:::::f:;:2:7;g;@Z;Z;i;Z;ZZ;1-:::::::7t:::$-' , 9*: .:?.-:T: V ;J ZZ ? '-2"" T . 2$?E2iEi,;V.Z$i2.VV;E2?;E;5;EE;Ei&E* 2 _ ;?2 A. -;2;E_.{fV;2;:"- :: -:-:2:2* : : .}:1:2:% 1;Z;22-2;:;:;2;:2-:-2:1:f:f:i::::.:Z;1;Z;r;Z;._ .2i;i;S;1;Z;:;2;:;;:;:- - ; _ 5 V ; '-FZ-'1V2 V @232;* . , , . 22 2 = . #2 2fVV2_&;2;;2~2: -Av 2 . ' V 1x> .ZZZ2::::;:;-;;-;---;V_ 2-2-2ZZ2ZZZZZ:c:;-zi. 232- -1-1+ZZZ.-:;-:;;~;;;;-;-;.-,V . .;f;7;Z- 2 -J ; ,._, ;-;-;V;.1L-;2 - :2:2:2- i;$\2Z:2{zi:::::{;i:i:2;$;2:i;Z;1;iZ;1;.;. " -$22:2 2 2 2 " ,i;$i;*- 2Y: ':::Q:j::Q:{:{;2;2:i;1;Z;Z;Z;:;Z;Z:;::;:;:-;;:2 V "-2**-2; 2.;:;:;:;;;:}:;%; E,4V 2;22;5. .2-..;. ,..V,. 3525;;. -;:2 = -2 2-2-2-2 2 2 2 25=;E5Z;;i=;$r:$::2:2: .-. .;ijii V; _:; _2j;;:2-=g;.;:;V,.-.:= 2 22%* :95-*:1:;:;.#**2*?iE>ErE2i=:&=2:;.VV2. , ? =3=Zc2:-;:=-2- ,,,,_ ,.;:22.;.; 2:;:;:;:;:;:;;;:;;;.;;,2;;; ,2 2.;, -. V V; V;,g,;2__;V._;2:;:,.;;_; V 2=%s;z22Z222?2%2;;2;2;2=z==. .-:2:;.;:-:2:2:2-=222i2F2Z;Z;2?2 .2:2:2:2:;:2. . :-: :.. :;:.2;. =i2i25= - 2=;2;=2;+:22:2;2;2;2;;;2 22 2 . V 53>::: .;::;2:;' :22;Z: ,Z::.::.,-:4 :ZZ'-I/":,.-V .;:;::* ":-:-:-:-::-:-._ .;.;V;.;.;._ , _ .; 2 _;.;.;_.;V__.;.;,;,;..,,_,<,g;, ;-;-;;>;.;.;a;.Q.y._ ,_a;.;.;.._ .IZZ-ZZZZ-Zl;-i;Q-, . 1 ; . . V ::fEiE$E7E$ZiE%f2iffgtgiz .;ZE2E2SZi:`2i::::::;:; -2::::$?3.;i:"""7?J::::::Q:Q:2 : Z} `2;. ;Z;ZZ1Li,j"'-' (;Ig.;ZZZ-;-;-Q-Q4;;.;.;.g.;.;.; ." j-${7;;.;.; ;}%;.;,>9;-;;;@;;.;.;.;.;.;.;. '';.;__- _ _2 .;_- ;:;:::gV- ,3:;::::::g;:1:::1:;;1;; 1::;::1?9?;Z;..ji2 ,i::i::::: *2;*-2; &-:::$%:2-2:-;1E 2;2;1;?Vri2._. . ;%;E;s2 .5E5E;Z=&=E$.$;g$%;:?$;i;E;E;; 2- =%2;S;Z;$f=:; -= 22-222:;;;.5.;;;.;;;. .V-;- --12-:2r -. _-V:_,_;_ 4 _ V 2 z2;22;2;.; = 2222;;;.2;;;2,V.V.2V.-2252522;%;.2-2 ..2., ,.2:252; - 222523?=%;%z2;.;2222i2i2222. V2 2 52 Q22V2i?S2SC=.;.;V - 2 $5252E2E2wggw;$;222222%25252525;:;:;5;5;E;i;E;E;f W Vi 2? V. 2:sV:>=-=:=;;=2;=;:=$=$r$:2:;:;:;:2:5:2:;:- .,.2, V-.V;2;2:V;_;2;g;. _ - .;i;f;:;5i;:;:;:;:;:;;:;:V:-:;:5-;-L -j;g;V;j_ *3;:;:;:;t;1;:;:;:;:;:;:;:.:' -- . .;.4 22:;::;:;:;::-:2::2 ';g5;2;;;,;;:;:,2;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;; . ;y~ . J-:;:_.;._._:;:;:;:;:j:g" . _ 2 .... . ..... VV 2 ..- 2.. ...2V.. .V 2 2 - - = % 2= 2 2=i2i2=2% 25% 2 . ifiF3?2F?zi22:$=;?;;Ij;V2iijijf 2E32i$2jE> 'ji5E?3E2E2i22E;i;:;:.:g:2 $22252:;:;.. V := V := = - = = : . . . 2. : :;: .-.- 2--iVE= =E2i .53?2;;.;i?i;i?; V- V { - 2 V- 2 Z; .__ -,-:::2-2;:--1.;:-{:2;. ` -2 _ _ . -:t::-:-:~::~:- .;.;:2:;;;;;;;;:2:2fV;j ,.2 - __ _q:;._. .;:;:;:;:-:;.-.2:;:; ;: ::;:;:::::; : Q Y ;Z ___2;i;jV_ ._ -2 -?222??-** =$==#=2**2**?=2- -%= #-2 3%z-22%:%:$2:2=2:2.=2:...:2:%%.;.; 2. V V ; V ,2 ~ V . V VV 3:;:;:;E;5;E;gE;E;;_ ~,.E:;::i:5:;:;??E5E;5E5E;;5irrici:Eri2 - -5 2 V:V gj-2EV2E,Zi2 . `- 2 2- V 2i;E22555;Eg;%E;;;2;;g.&:2?`2 'E5i5E;i;EgE;2_fVV..=-2.252; .2?2:V 2.2.2. , :;5;E;E;E;:gq*E@%-2_V;i;E;E;Z5E;E;;5?i2 V =$=252?2: - - ... -42: V _ZVi_; L2 2*} -2 &2;i;ig2;i;i;;;i;;i;iziiii.;.2. -.2.2...-.2:.2 ~2..2 VV _ ::~:-:~:-:V::-:-::-;=;;=;;2;. --= =::=2 2-=->s;. -25: .-:-: : ;.;;i;r;:2:E-'2 -.-. . 2f:2.2iZ1ZE#=E=2`22- E?EEZEEFEEEEEEEEEEEE3E2i?2E?2;Z;22E?E2% 2. P l l-`JVZ.Z.Z.;.. ~-$***'f??9$?...,__ ?;;?;:2:;: :;:;:;E;5;Egigi;gE;;&gi;$;;;$;j;2;5; 22 =3E;;:;:_ i;$; ;- _ 2 2%2i2%2i;2gg;2;2;2;2;.;2;2;2;e.2;2;2;a;T2i2222%2i222i%2 . .ag2;=;.V- , 2;2;.;2;2;222222;2;2;2.2= V . =i i2i2i=i2i2i i2i2i3=i=- =2 =22 VI.V2V;., L ;V2; ;2>::&2;<;V;V.-,2.2 VV I 2 VV - V _=2i$?2%2%2?2?2;??s;;,:;2;22222f2 if-$2525252%2i2%;52i=2$;5?2?;:%;;22?g;2$2i22i;%2%2i;32: es;. E;i;S;%222$25i==22i2i2i2i2S2522*2* 2 25-i2&V % ?==5;i2 V ifi V ::;:;1::i:;iEi-2 ,. 5;.;. ;2:2:EE1E1iiE155:;.5222;:* "': _2;.;;;222 f:i: '-j:::2:;::2. V'-33E2i:::t;t:;._ ig; 22 " V _ . _V;;g; Z. ,.i:,;r;t::2:::f:f:?;; .~ - V - &22222222;2iV - Szi2=- VV:;;2= i2222222%?i252 2%%;. 52i;S;g%;%;2;?2s222i222i2iziizizzz: ,3;. .2:.2.-2%- .2222;2;2;.=V_2-2ig-22;222iz2--. -2 2 . IiiElifgiisajiizziiiggkQ"; -- -- __;;;2;;;;;2;2;,22>2-g 2;;- 222;2;2ge;2;22;z$222;22i$;:2;=*=5; .=V2.22VZ_=>iVii22%25=.i2:2%2:22E2F2i25255:5"L2. 2 ` 2 2 22=2=2:2=2=2=2:2?$(@2%252:2%: . . V . .22-22:2zznciziziz52%??<$2:2:222:222:22:2:25=i$52?==5 .5%-- Vi2.2%%ii25===i2i=E-=5:5=2=&=&2i2:&=2i2 2 2 2 2 _ 2;iggFgQri-}:Z$::$::5;g;g:g;ggg;;$i:-2 $2-:2i:izQ:}::::::::5:EYE;E;QgEgE;}5fgigigigic:3::::?:$??EEg 2-;;2 E;:;;QEQ:E;5gigZQZ;E;gi;E;::r::i: V - .2 2 __ _____ __.-.2;;-;:;:;:-:-2;;-;;. - ; .:5;.VE3252;;;.;;;.;;:;;:-- z z : .VV - 22 -5:;:5:5:;:5:;:;:5:3;5;;-;-52;;;.;:;;;:::-:i- =I.2.E:i:$.;.$ri::2 -.-z-:-:--=::::==?2-22?Z#2252>3riE=Eri=E=EE===EE=?ii2iE??*? . .2 ....... -;.;.>,5.#$;. _;__ ,:2gz;.-$;,._.;;;;2;:;:;;.V -.-, ;V;._._._V; 2- :== = 2 =;=:2 _:;;2;i:$$:&:$:2:2= ..... :V:VV5.V.;:V:5ji5Z;2.=- 2VBE:i-2:2z2:5:2:;:;;:5:;:;:;:5555;;;;gi;= V - . :2:32;E=5E:2:5-52:5:Ec2:252=E= 2-2-2== 5E=E5:;: _. . . 2 . . ._., 22 2 -ir:2:5$E$;?2i;= f" -=j= = 2-==>i==2i;:;i;:2Fj` >E;E9E5E;EgE=E=E=E=i=E=>==:===5 VV V- . . ..2;&2i;i;i&i&f2?f=F2izS23:V:2:2:V=-:2:2%2?2?;%;?;?i2*.i2i22%2%2i2%25252%2i2522:2=2: . 2%2?2i2%2i2i22: 2 :2222?;2S;i;2;2;22i2$2i22i= ;=Vf 23;%2;i2&= 2 2 -2 ~ :,___:, :.;-3-;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.-.-... Z.-V{:-:-:-;V:-:-;-;-;V;;V;.;.;.;V;.-.....~ZZ-Z-I-I-Z , 2 ' ZZ2ZZ _] V _ _ j; , _ _. 222i2E22;.E $2 i5222;z2;;&2%2E2222E;g@2@;2222E??ii2 _ 222;gai2;22;22%;ii$22-*2 222 2 _._.;__ L 2;V V %2Z zf2 2 ;. 2 ; 2 :3:;:;:;;.;;;.;.55525232;2;;;2;;;;;;;;$2:2:2;:2 . -2;2;gg;ggg2;2:2:;:;:;:5:;:;:;:5:5:;.;:,g;2gi;i;2;;g2;2;2g;gVg2;2:;:; .:,:,:2 ;2.;E;?;5;iE;E;E;2;2;; ;. ; _ ;1-2;1;2E121. };2 `:f2?::QE{Zi:lE2;i 2 V .V >;,;=;;;; VV2- ;;:;=-k;:5:=2 2:=;;:5;g;;:;;;;_.V%;5;:2:;c;:- 2:2:2%;:3:5:5::$:5:5E;E5Ei5Z;1;E=E=E=Eir?E;2`EVi2;.i VVVV- 2 --2. 521-2-;;;- 2-VVV2V- 2; 2V 222;i;%;2 z e;22%;i;%i25%%2%&i&222%2saiaiii2%- *2i2%$- 2222 e5 -"2i;%i2;s$%; V ` - - -V22- .,2.2.. 2225352 . V -VV V- 2 _ V '`'2 2 22222 2`2`2`22 22 22222 22222 '222 222`2222222 " 2-- '2 -2-=2=22=22222:::C2?&::=iE.5E:2i22V=:E=EV2-2:siri2c2i222525225252525=isi:5=Ez;;E;ErE;E;i=E;3i;2?;E5; 2 2 V 4 2 2 V , , K, I2 2 2 n . m y - -2 - . i . V N, +'u job IA _