Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 5 of Basketball, 1949-1950

Part of University of Kentucky Basketball Programs (Men)

§E@IEII2iI@I§I@IIEI@ ¤ @@121 ¤ Ei ¤ IXIIEI§I§IIXI@I@@IEI®IEIIEIIE@@L€I ¤ IE ¤ IEEI ¤ ·§• I*-··-··•··-·····-M··········-··-··--·•··•····»···-····<·-•i• EI ¤ - El · ¤ I i g] Before the Game for Lunch Eq _ g After the Game for Dinner = F 0 r Fi n Z Ci O t h Q S = @ Ie - IXI ¤ ° @ IEI - I I FREDERICKS I . MA¤E T0 MEASURE , QI I I G _ E E I I ; »I ar & Restaurant ;; I I QI QI ¤ X _ TURTLE SOUP AND ; I p _ M I é I ¤ IE] ' . § FRI ED TU RTLE . >i EI - I @1 • ¤ ' °··* $¤¤¤·¤'*¥ : I..g...a,.d me 4 Q MIXED DRINKS - PACKAGE LIQUORS j 5 Nth at Bank I 1810 LAUDERDALE ROAD % I I IiIIzQ@I®@@@@@1::jIz: {iuI.AIz pmczs SPORTSWEAR I I L LOUISVILLE = • 425 West Walnut \Ve Are Nut (lonnectecl IA€k$0¤ 73 70 U wml Any mim sampic SUITS AND I Leeds Bldg- 3rd & WeI¤¤* I III Shop E TOPCOATS JA 5406 g ¤}$§5§ ).";I§;•);'I)‘;i:I,... I •Z··-~-·······•·*·••·······-’·•·’·-··—~-·~-1*2* Page 5