Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Diary, 1862

Part of Smith family papers

\ /V ' V V x ·_ , r F Z, » f #74%/ / '> ll V I _ ~· /{/;i J A 4 I ' ' i 4 J / _ if / /!· , / ,/{ » ‘_/’ H /». A \ _ ( · N ’ ¤ " // N (i ’(/ A, if I, Lp}! / {/%*57. A »/yl fg A l,/;, /4/ ff" i`// 1 _ 7// H, v/ L, _· ` A» (V 4 /¢/ J z /. A y ; ~/ / / » Q/_ »’ ¢/ » /L/V L [* [L5 / I Q V _ _ ( (//{ C ;_~’; /{I [ J /if/T/f/I//; / {/V Er'; J, \r{ rl I (// f/Ai {K I V I ·: I I//Z ll / } i r·’)y { Y { { `· ifrf / ,//L [Vg _v,/» / gf //4PK g // A//I,/z gy: /&;( _ _ p· _j.//J —~;; & ov. .%4/n V. r/I ~} Z / _ T_r __§ . /V,, / , ,. j » . Y , VJ y' — ,,1 V 4 4/M//C Zi/T/, ,,1/ {lt yy/L [lj (A / , K'/ry! iq ; V ,i A _ [%/ MQ ) 75 w; jg 4 fw" 2 zi; C, 4%;,/ !// M Z {L ’ gf fl / ,/` F LC ` /” HL; 'whla [/4 2 & <(·i< ‘ /2 { " " 1 y A ‘ {A 67 I /if/.’ f ",4'Q;’ { / »» rr /m/ z,€ /~ J , _ * ' _ / ’ / k '/ii) /jfl/;·%; Lzé x//*¢ ./L // {lf ./V 9*/{L/ lk (/fw"/[zo? [(/I/( /;j X;/[ fl, é,,2__ ( (jg ”/i ‘ ,4 ,3 _T A \ KK di ;7}2<, N iéf/?`./*`)7 A / C? ‘ /2 ,3/ ‘ ’ " / / ~ ’/ L y _ ” ’ ` L/A fi L A/, I Arr ( I L _;/,//, W // , [J 7 X '— I . , / · · // _ / , / Y V [ · ' “ / ’ X {, K /4/Tr']? ` { /' < ~ 0% l A ( ( //3; ( ,[_ Li / ~ I i { I/·/( L l _,/v (_ / / < if J2/*4 / /5 2/ W f? ¢¢’— éf ·*/ ff / ; 7 V , / / 4/ // 1 K/{1 7;// p\ /; / J g ,41/in J ,—·’/iz ,7- (4 /; A r ·· — c w! r I /74 /}/{ _/{ A Y ¢*’2·. /»//(4 ;~ Az gy A g if `\ xx ” / }@f!J’Z§E` " _g ; Y V, / J J"(é7 4;/ L/Q V7 -` {_ »:, _ , { { W A, /_ fi / » Cr C 4 ` i"/{ r'),»// . ` .· ‘. Wy /5/ i { lv//< _ J ; _ rl ' / ~ ` L /41* Vx} //7/ ‘ //r /•// V lw (rf ///4 -/`////,rr / / I;/{I ’// ///Q/ / xl V V/( /( * Y ,· — N " V V \ · / / V/V I 7 C, gx 7<\ '/I I L li rr ` /' , I A/ // · I/{ { kr \/ ’ I L I [dg / A A V",/V! ( /{’ /’ \ // {VY 7A` ` L _ ’ · ·/(VA { > { / QJ [J A AQ [;VIr’r L}?`//il L/ '/ “ sq ’ "} ‘ / AMX (v I /7 / / //7/ [Q /j/‘”’ » ?»/ //{K/Z M4" n _ / { ¢/ V/ _ EK » V ‘r' / '%n{/ /{/“ ’ ¤ /` (/ r » %r(A ; K J / KQ / //y( g4 {fig; ( ‘ · v ——\ , / ‘ / ft? f. ,( ,_ { { /[}~/{ v,L /#/I gl {L/J { py , ·—; B { gf " . A ,~ · { , /, ‘ 7 // //4 ‘ ( /1//A " ' ( ’/ ‘ N //{ ?V‘1k¤”?(’— < · Q ··’”;// if J 4/ N Y M q /4// » ~ -\`lr7//;%V ?( / /> " // /7;; /q>/f ‘/ /V/if ff A f . 7 4 /A 4%% { W ~ ~ / . { ·» K; K C , I/* ,/ r·’‘ * " ’ *6 4 / < - ’ ' - ‘ ,» UA:/ / / / - /75* A % ' /ijjy I .L 47 / - ,* % _ _ / /\(_ , //I, // .v *— ' 'f Im ’//7 L/‘—}( *4/ /5 4/ if I 77/ I ` V n ( ` ( L ` L; ( l »_/ga (_ ly" L ( _ 1 g_,, / [ / K V/V A " K / ./;`5",‘ V 7/ rv ( A ` rv "jrnr I x ` ; /V J ` Y I /A/J \//5% [I4 ’ _ I ' I »L ' · r,/ (/LA _,» i `/’ »; ‘ _ \ V { 4, Hr » ’/J *r N _ Qlf V I j 4 ./ ,. » 7*/1· .