Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Diary

Part of Smith family papers

;y/ / /L{ , x G-A M JZ / 4 7 V /` I i' /,{)/ /{Zi {U /< /2 C WL %? 0/ yzz J//,V ,//,, /Z { Q? , ` ,/ i V 4 fig, " , "%7T[ [/` ;, j/%Zz4 /74}/ /K`/ii?//[ %/ A~ 7 /. ` {Q - [J ' _,;i%i` -_*/L ( [H V *4 / fz ,A y ~g 4/ //[ Z Z4! 4 ,/ , / , L / VA V xi [LM V, _r/ V/_//V. ' /[ / /, IK {:4 L; < . / M / W 7// [ yl/ f "#r ~ ~/T N V Q K; ( j/ J / //4 J f, /_;>4/{4//1 i/ /L / gf /44C T inn/V /VVV ~ir71_"~ [ L;} IK L? KL/{*-5/1//% ( ' ( 4 ~ { M / L 4 / L/ _ f J l, / (;C ; Cf-;/A(&,( aa! N */ * * ; /;, 7/5 /4:/% 1,/{ 2 _ w C; /, . / /' / y;77/ 4 /7 / / I // /.?( / fl /1 / /*0 '% // / A / / kwgid 7//L L V V I I ` 4Lf rf' / fl hr}'J ( /V // . ):r_ ,/ ~ if pz I M/{7 /;/ / K, [ ( L / A C (V K7 . \ {Q/,_//, 4 A j/ j rh /k//QYLZ A / 74/ /_ < Q1 k ew / .6//4 /~ C *2 #47 / J/ { 7% /" / X U ,L ~ , / /% \ 1 J #/ A ex Q L M , ~ Q g _ _ _, _/ /Y //[ / Kgko- ' Q/rd `/ y I v / _ //{/ / ( K l 7 / / _' JUN i 7 I ` K, ( (_' /V`},/Z L [ {C /{ xm, (4 V ) A / V *77 //I `~ Jr I/,/T//V V L {V 4. ' CC., rr/ / /Q _` r// f' V \/C4 l i iii /;i;{` _ /2; ( /4 r//ii V} M V ) /V;/gif? 6 Aw; I 47 ( /`< / , ~ ` , _ / 7A _ w/( / , `/_ _/ fr 4 /A/[K L/ j), M , / ,\` { / ' ri V, N M ( J ` W J l riiif i / I V i /v V sm (_ {/ ` V! A { , lf `~ /r I ~ { / gi l (W { X,] / A/ x/44* C / / / / lx I // ~ _/ * / , / K, (J ~ `A /( / (I ( # { *2- ? 4 ` ?%l; /7 / f' /9 4 - g J / * //P C , ( < ; ,7/ { / r *7 { ' t_;__ [I} J} / l 4( K ` MJ h $~/{ /5,, / L; / f it / / _ Z L/ ' ( 4 1 ,/ , vg; , // ( ./ I / ~ ) A H { f ' / A , / /, A, Z& / L // ( ii; if / (/ / " < gg J J _/ [ * / Y I ,_, . N M. ~ 7' [ ( `/ /2*/ /2// ef if MG " / A [/ gi ` /<* V, Aj. x tr h P k / (I / / "// `//7 rr/I rrr 4//f` V. /%-` x`;. %/{ M l _`r . / /4 , rr i .// { fu 7 ( 4 L / " / ` A;'2aj A r I (