Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Diary, 1867

Part of Smith family papers

·vv*.—‘( g == ·; = · -·- ` - ‘ L _ - 1 " ·· ` ‘ , · · . ¤ »_ ·. , ; _ i` , ., · _ _ ¤_—. » _ _ Q;Ir :“_?;tri. é;-' H V ___ vn ` v w »§i I rg? ‘,_— P,} ·C)c\ /// J _¢_;/; ` » ‘ ’ r , . g!,·__,\_" ` _ ,. I//` T ;;f { " J “ !{'(/·‘Z. 1/ L / Q %»¤¤{} 4 V' W . _ , r’ \ , , ___ ri " V · G- _4Q;/c/y,Z»./- iff - ii/» ____r 2/#4* /» .A{C ‘/K-— ` Zz/1 Q » i g ‘» ' W ‘ —»·;» / A M 4I ’ ~,/ fi' /7/ I }f»’~~¢ ff if X KF // ;?-#;;{"??f {i` Q ")g_»’ ,» /A/{Ax {-6?w:2 ._ QQ _ A ci}3 prix 4, wiz z · X,) ff - . °f 2 ATC qqi ’, 9/ . ,,/ * ». j 4 “ /{"~z’/K Y f> { /.·· lz J rz, /Z¥§f»;L_ [ gl &·/Z4, éw 4/ l/A'? ` /{/if // I V /;/ * F ——rr ·/ —r i , 'rf V T 5% YYKQ {jgfyj .;· A4] _j»’/ /7 /,/v’g'K ,15/ { _//Ap _ { y p df ” Lrg _ { 7,/ * ~ , , /7 _} ' · gf? A ‘ i E L -”/` /L·f‘~/< 7/ Y? / { ·¤ ~ ,12 }/Z/’ an gg ff QC!//ff Vi/éyd Clalc F Q _ _ i _ _.,-.A V -7. 7 V . 4 ` , » _ _ V lz / _i TY :‘* ·ff~ - I/%’° {g y ‘/?((4 ,z > gba 7/ liz 7/ {Q ,; /,2/ J /;2/ Q / -~ ,.A~- ` » / . , lj ‘ - / Z” Y _A,. 6 Z" _``‘ 1 ~ ¤ zz Xiz ‘/ Z4/r/“( _ [ E _._, _ l 4.» ,,7; I , 4 5 » ‘’'' , * ' ~ - V " »’ Z ?>%$g/_Q(_,}7é`ig1@ ··‘’ @1 N4"; _ · ‘ g f .( ,1*/ _-¤’ / J» ' J x ; 3 / U »” [L? /£f%\;//‘1‘·;'# ~ A @/4 ` = ‘ ` ,_ . -7/ 'rrn . ,_/ · f` :·*?1 , v_ ¤ M4 / V / · » // ’ > L4 · @ >Y¤·{}‘#¤’ ‘ ,//Q { fr /'»’/iM' ' [_ ( ,4; , / ’ , A.4 / jif/0% V _ .; »’ , ’/Y · ` ,/» ( ,·’ l¢4 » 4 ‘ 5 ` /,' A I Il 7 T- EI / . ` ffl I // * It [fr I {Q! ;j% _ { 5 ,-_ 4,4 "gizfgf /e/ /ji/V [J #@ 4 n· · · on J .»<· _ · , J % W i, e » ff - »»# . »‘‘ · < w ~y I ’/ /VyZ€?l ..1/7 _ " rn 4/) [ij L Qi'? /Y , ’/ ,” Mfr lf »‘ ~/I !’\ J ·‘ » · /v/ (;/ 6% 2. - ) L I A" ' “ / / ` ” Q ;i’*i4,7x»~;¢— w ,4/ ,4 2 / /(—·/4 ’ [·' , (7 f * ‘V k 97 K F 1; F B F /» »,/lc ./A, gi ry; rC} //g v / { _` V [ K //2} I ,..7<'ZZ)·;;'-VI —- /,57 . A /:/ri V V i ` (_,(,~;={ _ KK (j.(?;r` -; 0 #0 //·’ 4 , ZC -A,# ,>?'*{;?/$7 )/~ V/I ii fl _ ’ i Q; l V W, ` rl ;_ MVN r’ I . . { Q. »s’~·z~»_/ { . ’ .5-· 4* _,'[;L , ‘ » “ ’· ’ 1 X , ’~{t;,;; , ·‘;’\ 4 ¤ ’; < #2/ ,/fZ<[iv ,¢#» { / `éf;/l A *"Q;;~> {I 4; ( f ( 4 " , · '` » /‘’ _ ’ . glv . 9 g` . .