Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Diary

Part of Smith family papers

V \ - 7 7 7 . 7 .7 7 I / /// { y ,1 iz T; Af I ` ` :7 ’ , .7 V /7/2 ‘ » ; G /7/R7 [ , ri";/7 · 4 V A ’v ·’ {7:* "' ;7 41 7/ // A fx? ;7 7 Q//Z' U ` jzhég 7 7 )//A 4 /7/’ AL _//7 f L »rrr , I V ` L /.,.,.r_ J V/ ,_?F';f V ;’ _ 4_ _ `V___ I " V QV-V IQ L,/{/I/V/‘¤-7. L; Ze ¢ { 7· //;»’t7rj‘ /2 (3- 7 lr I//I?}/1 y/° /" VV},//l ' ;/c i { /7· *4 ;' *7/; ir? / I/ C Q ,7%;/ Z ’/”`-”T/ ' Y./7 H n7// }’//V · V 7/ 7 .7 7.7/ /.7 7 / “ / 7 /,,r/ 7 77;* 7 7 , \ ,/4//// 7/ (7 7 4/ 'W /.67**/ . Jr L4;-J7 /3// /`1’ ‘ < 7 r'/jr KV? (7’~?·A` "; [·< jr { ?£~— I ` "7-/") ’ 7 ,;;,7 .7 I .4; , 7* 77 7 --. V v / / AA/T’ fj Y. ._//*Z(Yc7 ¢Y <‘v' ’ /” ¤ 7 { L./7,./V 4, / Q Z, 7)/,( (7 ( { (_./ {1 J by J [fz Lx Cv 7 <‘*" W/* ,£ l/z77c2` Z’ 7/ »//77/7 7 /2’/* /· / /- »· » / 7 7 7 7 V7/’ ,747 ’ 7 “ / 7 7 7 77 7 7 7 )?.)<;" 7/ L /7 / A774 4/kZ/ f"/,27 71 7 g - '/ Z 7 7 7772 ‘/ [ {T/E` 'Ué»7i@,£(;y/uq ..·‘A _' 77 _// /7 , X .rV/ _ fn i QM, ji ` iw I 7 ° 2%/};/ / f / /T/’Lr*`/;7;7 ,7 VT/~ ,7 _»*’ ' " _ · · 7 ;,v—·r—··* ’ 7` 7 7 ,4 L! lr /7; / //; ·r 7;* 7/ »— > ` 7/" /— 7 ép ../ *9 4/' 2//If ig" ,7 c7 ,·’//’l 4-//y7”v" { r'/ Zrkéfi- K //7 L7- C/·’ · 7 ` . I V /7 1 7// T 7/ /' 5 ¢f&f#` do if /;7/{ /9% (~X/ ‘ TV/Q ( A/ji {rf 7// L2.;]/y IV // K ·· ;·%!7- 7777 77 7/ 77 f 7 — 7% ~···——? /7·/Y——-7 777, F/*6**7 g · A ,7 7, 7 {70; 7[Cy V g 747 V ff//74 7 (./77}.77/ VV;~//,:7./7 V7 A /7/V :7// Z V/ *7. I:/&7 Vix} J/A /rl?/Zyl 7 % /’ — 4 7 7,7 / 777777 --7 7 7 .7.75/· 4 7 ' /{J./{ /2 //7 '\ {2*/ /1 79 'C- / JK7;4 y, 71/L4 /777/ Q;’/’° " ” / "/ //7 1 ` 7/Q? 77»( 1/Zé i 7* 7/7 > 7~ "~/ /" 7 ’ 77 n` // 7; 7 ‘ q_ J //# / , * _ 7 /‘/·. jj .___7 z‘ » ' ’`l/ 2 ” ·” ”’" / /7;% fee.//rr&’A ; ·’ / 0 /" 7*/ 7 ’ 7 V 7’ ,‘“/ { /2/` /·M. ‘/ /¢»71.7* / Li?/[97;-:; @2/·e¢é'7l` 7 sr -3;; 77 "·~ - r,\ ' / / 7/,/ ’7_ l - _ /7 A ( " ___ / 7 -. 7 'L// if/I /xi-/7 = /“/LV/V"} °/ ° //0 AZ!) ’ L" 7 2/V 7/ V""” _ if 7 ' /4 ’ ’A’ V " r 7 { _ /‘, / L/Qi 7.7 /7 R /' i - »7‘7 iz M 4*/Y*’;/’?€ 757// /=><·»/Q M5 7/i/Y//.7 7//77.//*’ 77 4/7/;. 7 77;;/ 4217.7777- *1 /[/Z° *?1'V”i”‘;? 1* i < ° { f ? / —*/ F 9/ 4 J? pq., / ¤ .7 L V7 7 I ~-.:7;/` / . VV ’ · \’ '’77 / V?//4%./`z JL .4;//A/;L7~;- .Cé%r 717/ ‘ 7Z’/7 7 / /0 V g°;.—C;7 ~_ 'V 7 7 » e 7· 7;// ,·/y · * .- P x 7 7 #4/ fw 4/; 7/71~-»c/2. {0 M 7/f ay 5; L. .7 ;· 7 · 7//t 7 7,/ = Q - . ——r .2 7 A ¤ · _ __j_ V A ` _ /· , 1547 , _ ·”; (j’7 /-7/ 7 ig ’ gf :7 7/ { /_ fi); K ._ / . g_ ,, iff//LZ C. A; / I K V I,} __ / 7, /7_ _ V rr _ _r_f 7 i ;/z/’ ·/,/// Véyf ($/7// 7 /77 V/y // Cl; L z _7//C é V/7 -7 7 I »; {JQ} V/6,;* H " I ·—7;— — ” 7 7 * ;7’· 7 7777 - “ ” . V / ./V"·,`7/ / I 7 . r ,/>_ , . /7 I 1 V7 rw V. /7 L -.74 L 7 V [A 1 _V/ > I M 2 if VZ7/;7 7*7, zgr , A , " ·"~f,i / L (7/ L _/ __; ,·V. 7/ /;’ 7// ( __{//7*2 V/· if ’ ‘ 7] /A7"./I 7 /·» · // » 777_ _ AA V7 ‘ H V 7 4__ V, , 4 r_ K I; ` / A . /· _ 7/. 7 /' /// / K7 7;’ / /;/7_ ” _/V ["K/ ’ / 7 //·? !/ ¢ ff'?. /f‘ X4 ’ r L/**212 > ’( 7, /7*// cf?) /if /*7/ ~" k-· 7 4/*/ 77-% /*1* /’/ · F ` J LA! 7/ .7 ; 7/_ z 77 ” 7 0-//—— V V &>~,* 7 4/ I 77 J.- /.7/ 1 Li ` /" » / 7/, _ ‘ 7/ , V _Y__* // .4 /// / /z. QV /5/72; /2 { / 7 r P 7M? /,7 ,//>— 7/ /4 777 4777 ./1f` 7 ” 2 / ‘· / Z! P! ·- ·i 7/ Z-!. &<.`77_ JL LT/L‘€Q/C 0-* Q f J3! J ,//{QT? / 4 { l% » / / 7/ ‘ A ' ‘ ·/dw /é»’1’i7· A 7}% fi L7 64 [ ,// ~/0 lj, -- -7 _ __ 7» 7 7 f}- ‘ 7 , 7 /fl· /` L 4///'/C /.4 oc —·-/~ /%7@é/KW 7 7 / 77 7 / 7 k W" / A _ ·' 7/ ,7 V / —· A // \ 7 O/M/M 7 I / Ji//?/¢Q/U~ L- · ; ~-. // L" "£)`7 L / .»’ L (>(L4L74\ oc. {/7{ V _ ‘ ‘ ~·—/ X —,» - / I ·. L ·//— ——-— {#> ‘ V / //2i* / é 67%/ // /~Z/{ `F; 7 ·‘/ K 0// J /7/,‘—7_w ffl 2 (f?(7L,4— { C,__ ’C'{’L /l p C! ’ ’J/#2 Q//7 /‘~/ ’ 7 ( » j_;—·-~ 7 7/ 7 ' " 7 ' 7 L? * 7 7 / lj JA! /QV;/L. `7 L77 ( A/y' '# · \’»L?~‘L·¢Q`2L’\ V J/74/<»·{jD_` y`?/;,. f/ `L 7 #3 ·' /··// I )_ .64-1. 77/A 4 7777/;-J` · > , » xl 7 7 »/r' 7 r>A' N ' 7/ T cf' / 7 7' 7 ·’ 7 .7 tY>_$g/;7/`—- /” Q/‘7 V/. -’ _> ‘ ¢ 7/; rf [ (7 / @7;%; _7-7 ” {.7 7*/