Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Diary

Part of Smith family papers

I . /* ` / " V -v) [ / * 4 L w / */ / f K} L; . 4 4Q;/4 6 4 __ i z ._ A. - - 4 4 j 4- 4 4.;4--___j4 _- 4 . CQLL/A A C4."/;L- 4-.4 4 J //5 4k- {B4 ? - 4- {LK gr /47, - ,4 4 4-* 4 ~ ~ {7 4 ,. ~ " 4. - rf i/C4 L %;.d/41; LD;] }?_-{Z A ~;4 4 LQ- ed, L zz Z4/Y6 ..{f_ _ 4 CQ _4 {_ ;< `4_4L/ai.! lg" W4;/LN_; ii 41/ 4/7 L4.-__ __r_ {Z (fi Lz! r-Y. 4 . _ 414//4 44 ~ *444 = , 6T Z//VZ<44-.4~=4 -4 1*/ 27: J" 1/ c/*14, _4 L7? Vi'!) " C(?:?gc?- 2-4 44f 1.,- 4 4 4 . c \ 4. / ` A, 7 4r {gb?/cZL( '~Zvf I i r ',-r~ L: 4 Y / //V I I`?-` `/g` / 4-4 {lr Q4 fa -31 __ V4/V 44 T? 4: . T ;4* ~.- fer /4//f#L. - $1/ ,4 4/ 4. C4 <- fp! /_4/* / 4 i__ -j4z.__---4,4iY-44 i 4 7 fr 7 ///7 V4 _ ( - Q ri / V 4.;Z f\ { L) 4 F U gl- L ' fi? 44 1 4444 /i4.?/gif \i`7L-4j.~:- Lz-/N - L Tvurr"" ,. V'!] LA.; 44 rl 45 Q'- jc? 2/Z J { ~ "i 7 -7 - Z 14* " JZ/ff 4*};/;-4 A; ` 4 A 4 4 4 44 [ / ~+4-D - 4. ,4/ f" 444 ( , ; '_./4 <_ - 44 "L&V,;4' ` , .4.;* 4 \ `__r_ I ffg 4/ ly /J/Lj~ 4 XC; [A4, %/ {Af V /7&{ `7 L 44 V' e _ 5 L/( -n;..{ L?/if! FJ 4,.4 j -/*2544 N P/rf K, ii; ( 4 //4 [4. - / \ Y W J 4 , 1 ` . 4 4 ~- 4/- 4 ,47 r 6; 4c'?] /*1*. 4.-4 4 liz'-! .4; z. {PL 4/4 wi. 244/A .44/4- FZ 1*v-[44/ / 4 /4 //7 z __r_ \ . I 4./ 4 ~-- y V- 4 "-4 4 WJ " / ' 444<4 4 44 . ##4. 4 .> / 4 5 -4 /i&;4v JC {zi. . L 44 as--4e;ci 4 #(244 4/{/Y / {wr ./2 ya L 4c-4 CZUV -7//A E ji /4/ 66) L 44 /4/%/ e. C;__\ 7 [ Tglfy J 4 V_,>{-44 -/-/2- 4/T gg; 4 J ZC;/) [6/ 4-4.; 4/ . --,44-4 f 4. / ` ` - J jgkty N ,-/4,417/ 4 5,4/ 4;4 Z 4/,-4.--L/44 /QJ1/2..-*~_,4 >&z-iQ;_4 j / 4/ 4 _ 4 4 4_ :4. 4 - 4- 4_ 4 44 4 Li 7 J // ZZ/*"<: 44LQ / A Z L.- ., T 4 /' I K U *7% "? 4 VZ 4 .r ~ 4. 4 ~> ~$/ 44/ L 4 cfu/OZ! L "c('. /\_;vA " 'L.// ;// PJ/LY;'{ [ `-44 Q' /( L // . 4 I { p; ( J V r (.*6/; I 1 ;%w=44 4 4; 4 /~ 4 4 4 % - ."TEL` xml--- -444 < 744 44 4 -4 0. M4 N " 44 ' 4-44 4 .44 W4 . 4; 4 4 / 4 >*/CV/WZ .-4 44-;-4/ ?f./,4 ~/ 5 M J J'4#r .i< W Jf ({44 JLLQVZC/L/L-L6/C` J / / 4 -%?*" [I / 4 44 4 L / // / 44/ yi 4 /Z4?/;u /; 44 T L4-- -4/ 4 4.4 #-1 ( /1. ru-- [4/ Lf 4 /1414. V U 445;-;.44- / 71 46/ 4 (/yi ?1 /4 (Q rd? f /4*/' y 4/ / 4 I I. V } V Aj [W! Q5? 4;. V C?6*;>;4 . 4- .r ,4, @44 X-4 lj} V/CYZZ-my Q/1/*1/(/~4. % / 4 44/ 4 f V 4,7 I Tr Y K ;/ Q// ~ 06 //2L ' Z 6*6 /-42 /2 ( C22//j 0*2-44/ /24461 6% 4 i A 1%- Q7.; ___ [4:z/%~w/A ?"/H Jn C 40/4 xi {Z 4 44 ~?r/ M 424-(;4'6L,..444 4. 4 P>?4{4' I' /j/44/,/' r' / _/{ 4; _1 { ( (L/(_ ,7 CM4/VK 9 J / ([//7/ zyzh r g 4 _ . _i44 J f /> 4 - _4__4% `_ wa ) .{/L1 4444 zfwjj,4/ag /% 44 (T; r J r c 4 f ./ ""`~44 . 47 , . / I 7 '/ --V fg} { 47 V if /4 ' 44 * (Q/ J v Z4 / (g `444 Cf//V J4 :4 4-<.~ / ''4 if 4. d`Z* /" { F ' A *441+4 \444-._ / ` /2 - L 7 4 \ xy //? {If;] ` 7 // * " ,:2.(- V (//7 {9 [ , rr ( ,/ 4; 7*/ // 4/ r { Q/rQr'Zr ( ~ { M Jr Z-4r zi, g}- AQ4 (L - / **4 # 4 4 - A ,` 4*/ A _ ` { A [7 C7 4 '{/4[ \ . 4_ { l' /4f { A { ';_ g ;4____, , I/; *;%_ / r.rTv4 _\' Jr J ,4 ) /3 - '~ _ I/V 142449 /14 // / rj? 4,gJ (fd ai; \__ _. Z4/" gt/2 ,%14,._ 6Q*/v4--c2'(_ i A, Q /7/L?"";`.v V _ . 2 4 l