Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 7 of Kentucky Alumnus, 1989, no. 1-2

Part of Kentucky alumnus

i· . -*2 , fi! W · '* `· ,. ’ `·—·—._ - - _. ~ ·; ‘ ;._>—··V »_ V 4 V; gs T___,__ . _ _ · Q _· ,».. __ ;,·.~;+'·»‘x kg? M “ , 2* _,4lz·'. 1 5. rw , 1 > ·.·‘· ·\, - .A,<·:- W * ‘ ~ ~V . , ;.: »,;¤ .._ A . gw V5 Q Q? - , .;‘ ’“14;,;’i~ _·.. QM ` ; . 1. { ; »’~; r·—-_ ~ .·'¥@*f? . .- *15 ·-·’ 2 - . ~··` Qiifyg . , .· —-,__ Va ·~ * L l·‘$r:£V“ · -.», F" fi ,— 4 ‘ V "<·,·——-`._ . · ` } >`· é V·L=' » " " . J `~i4*’ A-I »‘v` 4 . K · , _; 1 . _ "‘ ·r~r—..,__ · . VV: :2QV;VV_—~ . . VVVV if- VV. · V V V VV: V,». V ·· V V r VV V fT—.-_V___-Tn _. A · 1 , ‘ V $3% — . ``’4 ;""i. fi, ·· ` 2 " . . » V f A . ` `“° ·#— -7..-, 4 ‘· 4~w·-3- 4-0, .:=¤·V · · 4 ` 2-wi if : Y . · ‘ _ _ 4 V ··-—~.,. - V · _— . _ ·_.< Ami .V;F VV _ ¥_. , ,__' ,.V .·$ —V·* V-, ‘ j · " ' · ' . ""..._ ' ; I ‘_ · X ?..;.4§,;j '· Q. ’. ;..",<’ 3 · A .~.·—·*¤M, _·` ~ 4 ,· ‘ "'··*— ’ ».“ · ~ {fi, ii" J. .'s‘¤iZ6 M? °>· 4 {2 - ~ ’ —. 4 ‘ = 4 H · ‘ ` .¤ ' — . . . . 4 - , , · * ,~ , yiiw 1 V‘‘· ii., r, , ’ ·` 2 V ,· ’ . ¤ ·‘ ‘ ~ ·' . ` V _ ’ . ', *· , _ » . 1;V f` ’ ?Y`V gg.: , * · V _ V ' ,> " 4 '_. · n _ , ` V »‘ ` . V- . lr »_ z . {V;. _ ' ·V_?_,.»;_¤;2· . g ‘ V- 5:;-. ·,» ,;;¤·¤‘V· z — , · L j _. =. , V . _, : V _, ,·_ _V , V V ·l~ ` V V ·?i’ ' 5;`·Q.—` ·. >’· · I `.V , ' ‘ ' · 9. 4 ` r '— 4 ' .' ' 1 ’ ·T » ` ! — ` KL V`] V 2 ‘ ‘* " P' 4”*.‘=. ` I · ‘ A · · . ’ — > . ` ' ., Ai ` —' . ‘ ‘~ 5. V · = véw. 4 =.e· ` 4.;.545:.:, " . . . »—»,"'.·,’ _ ' 4 , ,; ‘ f ‘ " · - j V V· ~ . . - " _ _\ `.V·, , ]* many;. j,‘i' v ' - ~ -_,t ·Z W ’, ij , · ' Y , ·` . ` 4 { ‘ 4, 'e#"%&·—~‘ V · ‘ V~·‘ · ~· .,.;,9 -· . · ’ ·= - ‘ · .. , · V , e¤JQ;~` *:2 *2** , V ` · Z',/` ,:;.3Zc,,‘·.~ J, , ·;f 4 4 ‘ ,‘ ’ —'; - - - V - 4 VV 2 . 4 Nu _; _,.V , _;Z; _ »V J ·I_· ·;,* _.{·VV_-_ _.. 4 · __; , ,~ , 4-. 4. _ -_ · _- _ A V. V _ , ' ·· "'— ‘ ;:. ‘>* . V ' #¤ ·· ,‘ ` ·.3J`—··L w, · ¢‘· ' , , j' ` · ’ * ‘ 0 4 ` = 4 4 · ';* ‘ . !:g._' — ¢_*>*>~ 1 '§‘ .j=. 4 » 4 ` · .. 4 ·= ‘ V · , E N . = A V? ’ V *475 ‘`’’ . `~ 4 , ( 5 " V ‘ ` . . Y " 4] ., Y; .» ·J.? ’- ¢ ¤ — · »»_=w_ 5 ·E_ 4 t * L , · ·. 4 _ 4 4 — 4 4 4 V `€=·· V . M ; .4Q * ,...4 4 V · ..;?;V<;-‘,‘; ’ -f5J;—‘ { ~· ·· .. ,· 4: · ‘ _ 4 4 -· · V _Z V · · _ —V \'V;>c*‘. VV V V V VV__ V . V V. V V] 'gi · · V {T. - — V' V .€` 4 V .` _ ’ V ’ ‘ V= s.,¤,-Vy ¤ , ‘ ; ¤ · J Jr! Y ‘ , ·V-‘ ‘ V- 1 =‘ ‘ , V Q · , - , ..,` —¤ ‘- ;. ,-=/ ·.-11-= {-2* z'-=’ ’ ·» 1 —. ( ,) 4 ’ <,. I · ·· V; , ‘ ‘ ` - ` ..; , X 4 .~ ‘— ‘ .¤ _· · .;¤~¤~»== f 4 ; -j. @$6*% 4* .>:M*=·— ‘ a¤g;·.:, 4 · I · — ‘ 4- · . ·. 4 4 · ·~ * .· . zu · ‘ ' ' ' ~ .4 "· - V-, M € ‘\’ X1. ` ·~ · ‘ " ·.·ri,»’ ' ..1 4 ' · , , N , " -4 4 4 ., , , I ,_» ;;_.—,_, ., V. ..4. ·”’ :3sm · .,< :·· _. .444 » . 4 . 4 ·. 44 4- ., 4 ·;· _ · — - - ‘ V - ` ; » wi x fi: ¥?V"€f! ,=¤ 44.- if.} 4``4 ’ =i:‘E·—2·Y· Q ' ¤".=—’. P ‘ » ~•` V . `V 4- 4 44·`· {V ·· ·. ~ I ·' ' · ` ·&i?e¢;;<·. ·—?¥,¥ ‘ ii? 4 J · V»`‘ · ¥ ‘ = .. 4 " VV — » »='?~’ — ` > ’ ' _V _·,]J*_·_ V " 4;; , ` _.Q.;}__ { 4 ’ {C i·,—?_e~ _ YU ` " ; ¤ · 1 .. ` · A V { 4 4 ‘ ` ‘7` , A `° ` . . I: I ',.’.Fiém‘~ *,11* , N ‘ " Y" - `~ *;*3 ` 'V ‘»1‘~·? ·' "'- >" '- q 1· 4 -4 — ~ ·' . 4 ‘·‘. ·.. - . 4 ; , - Q ·:*¤·;¤· ·¢-: Y ¤..37&¤?- . ` ‘* · · 4 .44. ‘ V- .,·_ __ · ‘ 1 . · V: .- ‘· . · , .‘sE·*,>‘.· r· # ·;¤*"&>,;.’ ~ Wi ` ‘ — - N ` -.·!=;·V~?,. J. ·` ‘ `· 4 .4 ' .‘ . ‘ ' - ~;», ‘ · ~ 4 I ~ .:‘ 3.%., · {FI _ . ~_ _ V fa V A -V,;V _ i, :*4 V ZV-»·V_ V VV: VV,_V=__.V· »_; V 14 V_.:- VV. AV V V VVV V I __V V? ~· V · 4 4 VV 4 Pi N? F? ’ ’ 'VV dl Y-'-' 4 »‘¢/° —= . -"" Q ·" » ,¥’-23 " °¤`.'€'YV’§·? I , 4 4.4 , Y¢`—‘ _ * ; .‘· ~~¢;: V, ' J ` ` F ' ,:;y»<“,xf*’ ‘ _V _ 4 ·' ·V `_ ` _ V- ·V .=€,V_ 4% { ":i` _ :j` tg ·`__,{’_Z¤;*·_-, ‘.;&’,,‘ 1 ~ =-_ j..si·’ ‘· 4 _ 2 ‘,¤vq=; 4 . _ ,,· ·-—. .;· ·4-~ . 4 P-:=:€V.,Z ,·.. ..` ·V ,~ $ ._ ’ .; ·· 4 - V vi _ ·· I Z W ’. Y l 4 ‘,€;§·.f’¢ '·—n€$2 Z·*Y *4 Z 4 ` 1 . ', ·' ` ‘ _. · V ‘V . ~ ' ’· : · ’ 4V · - ` . ‘* 4 ‘ 4 Via V ` '* ».:1*'=, " . . 4 C-3:··· .. UV!-3. . ‘Z. .3 V — "» . F'. ‘°'¢¥` E " ..<. _ ~ . _ V `. _` 4 V ` ' _·:y.g ;Z>_`fj__ViQ » _ g—V :.·J·V _ V- V _- ·‘ _ VV · V A _ . · . VV _ -V _ , __ _- V V V V ‘ { - "` ah r 7 · `U4 V Z":. 2 * Y? Fix: ` ` · .- I ·' > _:` ‘; ` · - . . .:4V 'Z "> . »- ‘_`:'r ` ` .f " " - if · I · · -»~·$?‘>·> .—‘;~. V · ·-··.1..;‘» ;· V· ? ..~ .¤ -· . · - · ’ —_ ‘- . . " ,-.:i· ’~ ' F ¢ VQ Egg ' ,.,; " . ‘. _;{‘.· {QH Q: ·4 · ' _ .. ,~ · ` '- . ·· _· QV V;. ` _ .¢5· , ._>c ' _ j' · - I , '€;·*;,;}Q V _; V V I H? K vi · ; _‘>·’ ::;V*_ M. Jr .V) - §¥?> {V _ "V , __ ·V_ ·· _;_ ' _‘ V » »' _ V V ;V, V · Vw · ~ V V · _ i I H4 J . 1 _ #,.1* rs 2 - ,;, - c ~. s. · _· 4 . ~ · e ; t 4 ‘ _ y _ _ — . ~g;';' · 7 5 _ TV ` . `VVV’.' ;.·,V , ~ V :,‘ ri VWV __. V_ _ — V - ` i ’ Qi. , · >2, ,¤;·’V5??‘.g;~a{ · *.,1Y >·‘ :_ - , ·_ , · V_ r - V_ . . ‘ · p — *3%%. ~ » ' » gf" » " :’ »:‘ W ‘ V-= VV ‘ `· -= - ·· _ ` , . ;§. ‘ ‘°;` .4 V ·`§"‘§gV€·:?","z ~> ,- ' ` V ··7 _ ·V 1-.. .j, `_ ‘ V._ · Z K ` ‘ . ·‘f§* V , : V ` yi *3; -i.-i$"¤. . . i · 4 ’ ·’ V · ` . . x q` — P ¥ V V, fb ’ · *4 ·*¢¤¢f.'··i•¤4‘:T.·"" . !~ - ’ . " . . . " 3 - · , ’ ` · if V_ . V 14.. _i FY. P.-_‘ V ` V ` , ' F .,i` · V` 5 · I "·, V_ VV` * J ` ”;_£§L:.§‘ VUV; V ?VV,<·V · ‘ V1 _·VV' r· . _'V V_` _ , , . ·, · _;fi‘.V;3·§~§}"·}_=§;j`_· .§7f.i7*g*¤,‘.',. lg.,,%¥’ _V VV ` . _ . I V;V_ —r,f »;V A ;. .V V·‘Q "‘ _`.;: \,f‘ I ~ E. ww: V U V V ~ V, },,; _V» 4 V » ` ‘ ` .· _§i:*; ‘ V 'r'\_ _..ét£~F_> · V · =_>f.; _ - _ _ ,_ ;¤=~_ _; ` . , _ . f` · l F @:2-z? 2 . ‘ ·· -. L'S¤" . " . . , ¤ . ‘ E ~ ,,:»> _ -:.4QL ...·¢$?¢5 —*¤*f`(x¥» ,4.,;. +V \ 1 ·_ . -— 1 § ` ?=’ ”,,* 5 ·:§" "+’¤?` V $$2* ;.r» { · Q . ‘ - — I ‘ .· i Q.-,`~ ` ‘-’``‘‘ V · ¤ 4Q' Y “ "€<> » ` ·· • 2 4 @2* , `a;—>,j}_VV . · V . — ·!_eVj¤ 2,;, Vj. - ‘ ·: . - _ . _ r, 4 . V . ‘ V, .; _`,,- .T,¢¤~‘» .51-; -»;: ., ‘ Q _ ~;·· · . - _ * ’ - ’· · ·. ~ - , ` #231 ·- ,—.‘ * _.·° *.,1; es ° z ‘ · · . V 4 . xg . V- V,VgVV_~,V;V;. V V> :J,_gV., VV,g——; _ _: _· _ _ ·. { · ' ;“`!$’ "-:.,4 A ;i°*2`%.i· — V " CVM ` L ` — · V . 1 .-:5,,%% .4 . - .;— -,; ; » . ‘ I V _ _V. ` is vii-" =V_ nz »··-gg A __ , _ ·V V [ — V E *é··` ~ 1.. . ‘ · .. NIF.; ‘ . — . " . ., ` . *3 . _,;,;,:.r *·;¢ ·· - - , ;·· .1 _ ».. _ . . - ‘ _ i- ···VV—-»,.;.;,;3 - , . »_ . - ~ . . - ,·... . . . · _ L.c*·._. . · ¢ V y*V Ar , K- - , __ · V. 7. V — ·- E I f'.$* .¤;.·, \ * r$;?»V . .— ..(,,_V~< 3 - . » , . · '$·;;‘,_: . Aw ”" - : »gV,··.* ; .; {VA;. , . . . § · ~’—’ .` ` `V·&*L' V-5;* , ‘ :‘ ` '_ -‘ .~ V' · , · ` * V` { .`V VVV:,;‘Lt,.’} `*i:; ‘ ‘ , . V, .’ LV, :· . V A . V J _ ‘ ~ ,4 `.. . z.4~. ; .%,6 V ,V` *3 . .~ , V § V . , 1 VX'.); V . j ga; · ` 'V· _ . f V ._ " ¤ {1 ·V',§__ V ‘ .` · » _ ‘ V`., V V . —· i _ _ >:‘ ¤,~:V_ . · ·;5y;,· ‘ ._ -» » I V V V . V.VT~ .2 , ,, 4 ._jV‘VV;,:LV:., VV,‘V V V . , . V A I V , ~ · . —=#· ‘¤‘ .2 4 .. V¤·¤g·§2zV Q . ‘ " . : ' - V ·».-.~i€.¤_‘ ,!—° s`V°,‘ Fa EV; ·. ,’ » —, . · — .' { uq W yk. V·j~ U-‘gV,-·· _ 4·‘ ~-vm ‘ ' 'V;e .7, » ·`_— ‘·_ _' ‘ . ` . V _VVV··b;;#V_4\ V Vi‘_V=VV;V<_>~‘·V VV VV V V ~ N §i';.V_,;;1i:4`€ Var · ‘ L_ _ V V ‘ VV V ' I i'TE;‘+; I `S I l ik I > M N l T-A ` I · - ’ - - V,. . · ‘‘‘* —· ° ,-.» . . _ · »· $7: · » r‘i ;·a,; ..1·i."’ V . - V V ,i;,VV VV ,V _ Qi ‘.' 1 ` `Z ·· I T ` ' ` A — VV _Q-y·}—ji·‘_`;’ : }`; I ’ . l '» ,` . ,‘ * . V' _ V» ·'·· _ { _ A V . · ~ 3 ` . —;i‘ `»'` · ` .. .”... ,; · ,.,· · * e` I. T _`.<,; ,:;» .’.. . 2 · _. . .. ?, —V · — ~ , ’ ‘:· ., V~ Et ’· ’ é”»`.:s· `·‘‘ ‘ · ‘ I .’- I- . ~ . -- — . 4*::. ·.;.:_.-,’..-·¤¢..j::. · 2·.,L· n an V — ‘ _ · _— .4 ·‘ 4.~.‘ ., . Q. V, 4- . 4' ‘. :3; 'Q 5- i' N` ;`_;_‘ <, ' ,4`4· ‘. ·-*"°=·-‘..· 4 · ‘ - »· V - , * ww. ’ ._= V . , ` ; _ ‘ .· ‘ V , *3 ; . ‘j_:·‘·'~»¤T—·.°?`· ,; .V ’ ’ _ · . ; tg. Q; n ,; J - \~ 1 > — 4..»,,;;.:?‘ ` y . =—3‘ V — ;- 4 · V ·‘.‘ ‘ · ,·'- . z · - · , ~1<{ zi; =.V_\f .»... _ Vy V1,. f_ . - · j ·, 4‘ . . ~ ·' " ‘ 7 V .*~ ‘Q . .7%.. ‘;‘,‘~ 2 * .· 2.} —· . ;~<¤;‘-V _ Vfi , " V ‘ . g VV F ~ . ` ` ' ‘ ‘ ‘ V ` J ` x ,`‘‘ i‘·· E ,.‘=. ·*` .·»V , V > , ‘ ,- V ` , , .` V! ., 7_‘ ., H12., v_ '·"»"‘T.~:-EQJF `Z . , V-_` _· ‘· · MI Q" ` ` ~ ’ . *· *4 s' ‘ ·· =="· ‘ P ·-‘` " —.1·‘—-. —· .» 1 · . A K V` : V » F· x' *— ° " ·°` " `} ` *5:.7. 3 . " ‘ , . , ` . 1 __.., {V = — ·_ V: _, eV;§.— V; ‘ V · .· V_V ‘ ~ ·, -_ V · _- 1 V V _ q V' { il? ·~$¥’ ` `€,{§ *1 ` ’ · - ` .` — · . _ S M V" ` V ‘_»·>· · V·iV·` ·, V _ _L, . · ' , • _ VVgV V . . V_,_'~. _ `- ‘ ’ A . ‘ ‘ ·. ._ .; V,.4 J — , ; H V. 4 .— · V ` · > _ "° . 1 x te?. .·\ 9 . J _‘ · t . _ ,— ._= ‘ i V , V ” ` ‘,·<’.r. *,. · .L. · . . `*' . _ · . . V · `~ [ · V` . ~» \4;£ .,4- ~ r - ` V _ . ~ _ 'V -‘ " ‘ · `Q . - ` V . · . . 1)* . ,;;_y; ‘ ’ ‘. __· _ . . ? 4 . . · _ _ ' ' .. ~ _ g ` . · » s — _` = .*4** J .. . ~ 1.* ` ’ V ’· · ` ·, » , F [ »~. ,-3 V ‘ ;VL·€»=4~V· V , {3., ,~ = ,. ` ; r . . · ` 5 _ » 4` . . : V Q R ~ !_ ·' " V V V V ` ~j—-·" KVV EV —» V Vi · V_ VY _ . “ is . FF? f ‘1’ V· 3 ‘ . ` ¤ · , V · V V V _. ·V· E ‘V;:1;;_ —."V ·. V , . ‘ V ‘ . V {Va. - VV I V V ,VV /2VVV r. { TQVV ,_ V _ , V { * ‘ I-‘ e` A _ ,_ 'V ‘ , V . 2 V ’ } » , · _ ——--__;’ VV .»i_` {_ , _ ‘_ _ ` · » _ ' \ .