ExploreUK is getting a new design. Try the beta site!

UK HOME

ExploreUK home

Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

6 > Image 6 of Kentucky alumnus, vol. 02, no. 30, 1959

Part of Kentucky alumnus

1 E E I _ _ , ( l _ _ Frank McGu1re Addresses 1 M1 1 I . _1_ . 1 =;.; 1 ` ~Y~..-.-., ........ 1 1 ~ , - l Basketball Banquet , -1 s=;* l 1 I 1 : A, " v` . `QA " 1 1 .\s ILICSL s 1e:1I;1:11 :11 th1 :1111111:1I lII\ ,,_ 5.;% -.1* __.j:1z-1; I I" I . - _--,_ * I ..,.. = =. |1:1ske1I1:1Il I1:1111l11et gA11e11 I11 the " =- } III WIISOH li .\IlIl1lIlI .\SS<)(`I2IlI()I]. North (l2ll`l)llll2lI> 1 `%g ;1;j ;A l_A t i A C I . , . *;_,_>s* , JW >5 l_ I1:1sketI1:1lI (l)l\('ll ll`}\l]li AI(`(lll\`C gave _-V 1-;;jA AAA . S O I the I)'Il](llI(`l (`l`()\\`(l ol 111111 `IIIII 111111I <} Ez A A 1 A A ` 1 5,, ~ . V ' D1`. O. _ 1 11<:1so11 Io11 l)l`l(l(` 111 Ill(`IllSCl\`L`S \\'I1(lI ie. XA' }; (lem .m(l . . z - - -=,: .1 1 rm .1 h1 1111111l1I1n1en1eA1IA lll(` |:111s (` . , *1 Q? A l;lmlllll. ( l Il`Ci\[Ill()lll ol \'I$IIIIl l(1lIIlS 111 Mu *- { **7* w - . . . . A _ Ia A T 1 111111111lI1 1 AA \ll()l`l2ll (j11I1se1A1111. hl('(IlllI`C also 111111- A . ll.gc_ l`Oll( ' }{l`IIllIl}ll(f(I UI1 (111:111h 1\(l()ll)l1 Rlll)l) i _ ` _v_, _ ___v__ { A H (lll~lm. - .5 ..~~ ---1_.; . ' ' AI and lllS l)I2I}'Cl`S on il SlI(`(`CSSIlIl season. _ A A Ill \. g 1 ll`. lA I 1 . _ A i_ __., ._;_ -- ~ ------ ~-- A- Am . 1 AA _ ll (1o:111h l{lIl)l), 11111, (QOl1ll)llIIlCIllC(l the { *1-A EAA A A A l_V A A 1; A - D1`. \\ 1 Q Ians 1111 thei11 I1eh:111io11 l.O\\2ll`(l visiting Q I ` . AA l1:1s lilllglll l 1ea111s 2ll](l 11o:111hes and IIILIIIILCKI tI1e111 ` J 4 . II`III* II I I lor ll1Cll` lo11:1I11. l{1I)) also th:1nke1l 1 A = . v 1 -1 1 _1,_ 1A $1. 1611 ye-Us 1I A 1 A I A - _ , A 1 , A z . ._ . 1 the Uh te:1111 lor then l>erIor111a1111e 1; _ * . ",_ ifl 11-. ; -.-- .; _,; 11._ _ =1 1 ,._,,_.. III? lIIIII , _ _ _ , `2 ,_ AA I. ,,,_,_ _ - 1_ A A _ . and hIIl(l. ` .-\ 2*1-5 record IS good enough -me ___v V__v 1 __-.: A ___V- AT; _._._11, A ____ A _=_v A {Q;} ,11 ___; ___ -AA-;.A; 11--. = gg.; f..;__Ag A>;'__v__ 1.111gI11 M I-(n_ IHC Alnyliluclyy 4 .1. x_._.s :.1 - _AA_ _,11,.;j"I__1;=;z:- A .. A l1"l\,t,l.slll (llmlll Rum) was lulm. glwll ll Officers of tl1e UKA]eIle11s011 County Alumni Club recently n1et :1tA the lmmq 111 (l llrllmlc when llc was l)l.l,s(,mC(l ll (Cl, Rodney Beck, l)1`Sl(llll. Shown are (lelt to rnght) Sammy Lee, 111110 l111esi1le111; A llllmlc lll, UHllC(l press llllcrmlllmllll lieek, $:1111 Blythe, dtreetor and john Harralson, SCCYCUIl`}`ll`2lSlll`Cl`. Not $11111111] AA AA l:lmA A. lAlmlS\.lllC l)lm,"u (lllcl Alolm l)lCll.l(.ll rs John R. Croekett, :1 dnrectoni. The Jelltrsonn C()\lllly Club meets at ll()()ll 1111 Us -(:lml.ll Ul the \,(,All.~ lu ll lll1l Poll xlle hrst and ll'lll`(l Th11rsdayA0I each lnonth at the Henry Clay Hotel in L1111i1. A'_IIlIAI'AIl , lnlmm, (bx mls llmscll lll lllmllm. v1lle. Alumnn illld lIl`lll(lS ol the Untverstty are lll\'llC(l to Alum the gl'()lll)_ X11 "A:A;A(;;l A . . . . .. ., . .. 11 * ,1 ~ l)()II lor 2\Il-.\IllCl`l(`2\ ll<)ll()l`S and was I*I"I* '~ c'~l AAAAllA AAA A] . . , 1 1 lj ll gl\'('Il :1 UPI (`l`llIl(`&llC. AMAA gmt I 'lIll(j l111111-il1;11 :1111:1111I given :11 the TO APPEAR ON TELEVISION MEDLEY APPOINTED 11111-aug I1:1111 ll(l was tl1e .\II>e1t BCIIIIIHIIII . , 11*111*1l ar _ I _ , A ._4_ .A I A ()11 S11111I:111, May lt), :1 te:1111 ol col- \V2\ll1Cl1 Medley, 3l, ()\\'CllSI)Ol`1), 11:11 `I _ ` . 1 (1l1:111dle1\\\I.l\ ll()l)lI\, gnen 1lIl 1 . . . . . 1111 the 1 . ( , , 1 , lege students lrom Uh \\`lll I1e seen on been :1l1l>111nted il n1e111I11r 111 1l11~ . . . 1 1 1111:1Il11 s111111: l.I;1I. (()\'Cl`l]()l` (1l1:1111IIe1 . . , . __ , .._. . ,, lll\`I$l1)Il. 1 1 . the ll2lll()ll2Ill\ televxsed (1155 C1olle>1c 1;XC(`lll1\'C Connntttee 11l 1l1e II1 . - I 1 1 1 l)1`(S(lll(T(l 11112 ll`()l)ll\' to SCllI()l` lohnny , _ _ A 1 J YIII . Aj A. . A , 111 l,I~I;1 1 A (A A A_ HAA/AAAAAA AAA LAACAL AA\CAAA~)AAl_AAiAAAA_ howl show \\ll(1l LIL) meet tl team 1\lum111 .-\sso<.1:1t1on to se11e lllllll NI;11 AAAAAAIAAAA EAA A , A Mx U A _ A A AAAA AA IAA A1A A Il`()lll another college in :1 battle of 31, 1961. lAA_A`AidcA ' l III'~ ` = L(l\\'ll] ~ - 1\II`(IIII l11`es1de11t; Mrs. Hugh Adcock AA - = Il|ll)()lll[Q( \\illi:1n1 Xl. (lant. l)l`(`>l(l(]]l (lll 1111: uml MTS- Si]>I\l1S. Bildx YOW A __,__ M lIe1li1;1l , llli .\lllllllll .\ss1111i:11i1111. l111esi1Ie1I at II{ I0 Hgldl) B] A' Shlvclle , ..; ;.. -..1 ...-- mgllmt li l AIAA IAAAAA A U . ,. A A I A A . A A Uk Alhlette Dll`(E[Ol, Mrs. A, E3; A-{ `1 _\ mul 1 nlm 1. lx \ Itt I l(hl(lLllL 11111 F A A A _ AAA A, . , 1 _ . , A. . _. ;,l,:ll.;;;,:,mA A \A (AA A A A A A A A OSILI . Ed Ashford, Lexurgtou - A. 1 1ggg;1gllA{1;._A; :111 glllqyll . . 11.1111 111 1IIIl 1x1111111 g1ee1111gs 111 Herald Slmns cdlmln Helen ~ .. - A A_.A .,1./ , - A AIAAA HAAAAA 1 the l)Illl(llILl guests. G. King and Mr. Adeoek_ Ie; ` I ` I - 6 A rHs1