Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 1 of Kentucky farm and home science, vol. 4 No. 2 spring 1958

Part of Kentucky Agricultural Experiment Station

•/,`. . ·` it Volume 4 in -`° · . Number 2 . . Spring 1958 . *:—~* . Qylssued quarterly by the Kentucky Agricultural Experiment Station V ..t, M M .~,_V. . ..,.= . ........ .. .. .,.., ._ , _, AAVV V __ V V ’ ’*V‘ »...»»=..» . ....» .,V. ~ —. ..¤V-.».:-.¤; --Vv ‘ ‘ ‘‘'‘’ ’ {-_Vj;;.;..:.VV_V-V;_ >=_» _':_> V ·_V.VjVV;V h>=· »_£; ··<,..Z. ·» ~=·— ·-—- ,: _ _, -. »__. ; v.:,=: .,.~ . =.; . i .5 ‘ ‘ ’ ``` === ¢,:E ,_.» . _=,;Var.;, . . 2. ,._· ,,, W .. 4. = `u‘’>ui <<»—\ »r··· ..:.z . .. . <~ ·¤@%¥.¤. ..~. .._ ·····—· -- ,. .,.v " ’ »;==:.·,...v ‘ ·‘’· =*’ ‘ ‘*‘·;"·* ‘·=·=·= * · rf- . .. , . - §h_ V VV.V@ >_.A_A_ ’*‘ · · ·. _ VVVVV _`v__ VV _vl_ V >v:_. M~-< Q; VV;%;2;.§i'i”"'¤ & K " ··»- A _;V»i»:._.... . ._,_ V ‘V;·»V .V_.._ .. _ g ` Q *%.1 ¥ " i ‘=·.V wg ··v, ww ‘%~ ....,,,.,,°m ‘‘· :=_ z. ..._... - S; ‘ b 5* r ‘ - ··=· -4¥» " g *~ f,. V_,p.~ J=# - —·v— M. 1;; Vibe ` J ’ VV , "’,V ¥ L? vg *?` { . ·i ` : . P ilil V. A §` V * J =- . * g ·. ’ ; . ~ ~. = { = · =.s·;-==,;¤-.¢= ;:; ·__ ,. ‘j£¤y ~ _ .. V _V . ’ *>* § VV ww ~ l ? _V · i A _. ;·; · ;._._V' _‘ `_ VV, , ` ~ Y »,,;®VV Y i I Sq _ -. ··~ ·_ ...;. ,;»· a - --, ;‘ _ Q 4;: g . ‘· . . . .. ` g V°=’ _rv‘``, . ,:= V ._ » - ’ ” _ ’‘`¢ < ······. ‘ V _ ` ~». il . W Q, Q .V.4· READ"‘ . ET%?€¤=`Y» , =V` ’ ».. . if =··=· ` · ~ " " ' ° = ‘t‘‘ ‘'".` L ‘.»-.- "* @ 2* .4 xxi ’ »` ·‘·`‘ * ` r · i”i¢¤ ‘ ’"·-4.-é ifIYZ2.i.§;· " .3*, ..‘ 5 " { JV Z Z? Z' { "`»¢».-‘ ··‘’ ».~¥-· .,4Z- *• ~ -» E5 '"-’}$.$· i` "‘’`‘ I .. X “` ,3 ~° .i'- . " ¤"· C- C H. S- " · " `V A -~# ur. . . ·‘'. Q . " 4-* ,_._ ` _.,.. `" `S I |’€ 8 IIE ·· V ;. -v=» -_ V-. V Vfk .¢‘.. Z. V- nyyy V V V ~ g I V VV i n .. v__` icq; ‘._._ _L` V V _- ynllv 24 c V. cnd Composltlon . ·-ii Z?-`Z H `. ‘ _ ·¤*£" -4 V:· .:» - . » T _.... ;·:., ‘» -:. . -i`.: f v’‘’ ‘ " e *` S `“ - - »’’’’’ e ’ $*‘ - S is ‘i - “ ~ - ~""‘?-few - —$ `· ·’~— . ` . ‘‘‘i ’ 'A · · ‘ V s . ·;·: ‘<* * V ·’ > S- . :.;> 2 ,,._ ’ N'°°*'"° °°“*°"* ¤ . ~ - -.—· ,¤¤¤·,s - 5- =·-_· * *" `·*··‘·=-—·· ·.; 4 ·` ’· V V V V V i ____ of 4 Burley Crops - ~¤. i _ ff; j;V - -~ ··__ . · ···VV .; -=.;..:~ _ " — L ` ·¤ iiyr, »¤. · =~’ ‘ · . ,.2. »··~ p V f' ~ N`;. r. . · , MV -— V . VV ·¤@• I Q V . ‘; §_ Vi¥VgL V}? ggy _, ·i_,;_`V\ J_·* X lnll PI'IC€ spI’€¤dS lx? `··‘‘‘‘ ‘ ` _V»4 . -V‘ .- r` ’·‘‘·~ ."*`?‘¤·;.. . , ‘ . ~» `*"#"· i {Ty.; { V f # V Between Burley . `·’’ .. ‘‘'‘=` · · » ,, . ‘ - <- ,._;_, ‘ · G ·. ‘ .· _ ~ .— __ _ , .*·e = —=·— — .. ~ 4 4 C ‘ -..V =/· `*·—· .7 ~’ ` »··‘ »‘... .. .. ·» " G d - \¤t_; V . . _ a §._`_ Wye ..: M. A _ l'¤ ES w. === . . . ~-z =. gi e` =V- -- - .e;.-- ·v~-.» ‘‘- a=··- ‘‘.· --·~. .- ` V *·~»· ~, .__..,.;___ .v». QV . x ¥_ V Tj Burley Prcduchcn _ , ~ VVVV V ~. _ __V__ .2-. tl ? Costs and Returns T l .v., • . ’v·· ··»»""”"‘”` ' '``' 3 ig J - *”"i` ‘” *..2. i. 1. .. jk » ·- - -·¥· Q . "` 5 ‘·» ____ , _-:9..5* " , __VV/V _. V. ;V I A VV V~V/V VqV.V V $1,,, ‘2VI,_ " 1* » ·· . .. .. ‘ 7.,_;—$» Sl*0"l' R€P¤|’l’$ "* ~ N- ‘ “ " ...... . ".L"**·.. · V··~v ¤ ~=—vv- ¥ ... *5. .*2 ~. .-, ` `Q.._ #1** `=Vo·· ‘VV`l .’*==.’ -· —.~..... . ..‘‘ = =».* V `‘‘‘`' ? ‘··· ' " ·*·’== M .. b‘-· . .vVu ‘¤ °=`' . ..’’ Q —.·=-·_»* ..‘‘. ._ i»-·¢ ¤ i-i`* ‘`_.·‘ ‘ .... . ... ,~§ V ... - VVVQVVVVV-QVVVVVVV V 4- VV ._.,- V V V ~._ VV . _. " i' I ’ ..; _if~‘?‘ , V V V #=» ». V_Vv·· . , V , .·· .. · ‘».. ’-=‘‘‘ * ~ .4 * V . ‘ L . >» ..-. — » 1. = . ..·» ‘ · f" . 4 = · ~ -... ¤ rmi. r T ., . ·` M " ‘· fw ’f» 9 . ,,. ‘ ; ....... ' · ‘-= ‘‘‘’ A ’* i`'·~ VV=.. .._ ,=_»·.·= . ·’· V ·. · ·· . . ....... , ... mf =·· V 4 ` -*4 ·· ‘ »- C ‘»... .. '``‘ .. V V- V “‘* ° .‘,..» ; _- ’* ' = · ii ‘’`'°‘‘ 9 V W ’‘‘·· _ f. "‘· ,._. fg — ,_»_· . ·* .... ,; · y · .-__. ._ , _ .__ V ~ ...... 4- ... < ·*; ==». _,-. .= _‘ _ ''·‘ ·. ~ ,__, »?, ‘ ~ / ‘ _ VJ_V__,V V___ _V_V V __ V .V Q V_ _ V . ___VV_V. - R ._ _ .-· _. ·-... ` _...- . -. .·-- ¤ zi ._ V--- . ,V... * . . " ·- » ‘i"‘Q ~ Vi‘‘§ [ 2* V ‘ " - ~ 4 i . ` ‘V - V ‘ *‘·‘ ·V V » · .· ~, . M -_.» _, .3); _» . · H __ V _ ' ' ‘ ' V V i -V’--. *"¤-.e.;;-.e-.j .·. Q M ? ‘m , .’ " F