Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

"William Penn's House. Erected 1682. Photo taken June 18, 1920, by G.B.K. Property of Samuel M. Wilson from Judge Geo. B. Kinkead. 5th July 1920.", 1920

Part of Samuel M. Wilson Photographic Collection,