Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 16 of R. L. Polk and Co.'s Lexington City Directory 1916-1917

Part of Lexington City Directories

_/ Lexington Laundr C0 ma M°‘“ A V y ° TEl§· 62-63-5 1 F EXPERT LAUNDERERS AND CLEANERS 202 .,..1 101-,- 1 i? 16 1<. 1.. 1·o1.1< tt c0.`s l.l·ZXlNt}TUN t`l'l`\` 1»1141~:c·ro1ir Board of Education ~——L`Ullt`llltlk`tl . (L`0l01‘etl) Qi;} \ tlxittie ll lluker, supervisor of lllllSlt`Q llultnn S \\'cl>l»_ su- 1 perrisor of lllilllllill tr:1i11i11;;‘ - Second Street Scl1ool—_l ll L`(llllllQl`. priucipetl ii}?-_ Patterson Street SL`llOUl4l"ZllllllL‘ ll \\`l1ite, p1·i11cip;1l 1 Russell Scl1ool—\\` H l·`ouse, Sll]>Cl`\`l$Ul` if T Bands and Orchestras Grellu`s Bmul, 407 \\` Main 1 Saxton & Trost, 1:3 X Mill St0rm`s lslzuid, 151) N lil`O(lll\\'ll}' _ \\'allt•ll, vice presi» ii · dent, O l) Rllllllwlllll, vice presitleiu; l·` (i Stilz. c;1~l1ie1·; i H .—\ Stilz. ;1ssis1;u11 L`2l$lll<.'l' Y i i Fayette Nzttioiml liZllll{. 1t»j \\' Mztin <>r;;111ix1··l 18j¤» Q;} Capital $300.000; surplus zunl llllI`lCl`, l`Il$lllCl` · Phoenix and Third Nzitionztl llttnlt, 1:3-1:; \\' M;1i11 lll- corporated 1883 Cztpitztl stock $800.000: surplus lllltl undivided protits. $200.000 Y ,\lCXZlIly_ st·crc— tary and treasurer Second National liZllll{. 1:3 (`l1e:1psi ll (irztvcs, presitlexit; \\':1lte1‘ 'L li l‘;1tterso11. x·ice-presitlent; George 8 \\'eel