ExploreUK is getting a new design. Try the beta site!

UK HOME

ExploreUK home

Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

592 > Image 592 of R. L. Polk and Co.'s Lexington City Directory 1916-1917

Part of Lexington City Directories

;i1_i rI__ 7 . QQ X11]? f 2 Qliil y li 1 iglai j_ _]_ F['[`%!{AL|) C()_ 152 4S. Limestone = 11 1 PLUMBING Phones 500 and 768 I :. _i g ,41 ` 4 _,. QJ 590 11, 1.. 101.1< ee c0.s 1.12x1N1;10N c1r1 1111<12c101w A il] i EE \\'eitzcl _l111>111e l` 11.0111111), l1:111111l1, l1 117 \\' M:1x1111ll 4 1 ii 2___; E! \\'ei1zel 1{;11l111i11e li. (l1`LS$llll{l` 5811 \\' $111111, li 110 ;._ 1 cz,. \\'eitze1 lilllil', 11 11* \\' llaxwcll i *1. sign l' \\`ei1z1~1 1.Ul`ll$&. 1}/117 \\' Al:1x11111 1 Y . -1 '_; \\`~ir1 1 1111.1 5j1\\' yl _ 1* `i E m \\v;i1;;1 le1i~1 ili ilK1;1ryll`; \\':itz1~l 1i1`(1Sl, l1 352 _lLIil.C1'$111l ? V mw T; U %l41ll`Z1, 11 3,47 1.111(lC11 i\\'s11l<] N Lv 4 ' , A Z CL`1 , Z11iL`l1L`L` . , l`i1l`14lC1i , 1 .2lKl . 1111>C1' 1 1 \\'elc:1) lQ1I;11CS& '.\v 1 l{2lll11`)'11l, s:1l11011 2.27 N l.1111CSl(l1lL. l1 _. 144 a 4 44 _ ,,, -4 \1111( .11 1 i M \\'elcl1 _l21l11CS T,1>ri11te1\\'e1>l1& X1l11'l'i1} l1g (N1 llllk`1, r1~ { _ Y Fl - Xiel101as11ille, Ky il ' 1 E 3 \\'e1cl1 _la111es \\`. b 201 E 211 1 [*1 __. i Q [ \\'e1cl1 _ll1l1Zl. clk. l1 178 N Mill ll ; P \\1`e1el1 l.Il\\'II1CL 1'K1:1r11, l1 201 li 211 1 _ _ 0 - I V Q 4 4 _ .1. \\ve1cl1 1..e0 .\, l)Z11`111ll1` Nlalicr & \\ul1l1. l1 .201 lf 211 l lug ;- *\\e1cl1 Lizzie. l1 715 Ctlllllii F 1 . 1 ` \\elcl1 1-0rett:1 111i1l 1{011cr11, 11 201 li 211 T \\'e1e11 llargarer Mrs. 11 018 \\ lligli ` ,,.1, _m_ c \\'c1cl1 X1 .\g`11kS. cashier '1`l1e Nat Beiieiit Life Ins C0. 11 5 ,_ , l i ` 201 E 211 1 \\'e1el1 l{1Cl1ll1`ll 1- l_K1Zll1C1' & \\`.-leli; Sjlllly Side (;Z`l1L1_ S _ 1 1; 4; , 1 sa10011 318 \\' 5111, b 200 12 2 ISO N 31111 1 " ;; Q \\'el1111;111 Harry 1*1 1Katie1. clk, l1 550 \\` Main ,4 1 = \\Y11ll1l.I1 31111011 _1 1.\l111;1 1*1. l>a1l1~1. 11 330 Bryan ;11 j 4 `l $,414 \\ie11s ;\lga11 H ()1Zl1'}' 1.1. \\'111(lU\\` 1ri111111er 354 Park 111 . , 2 *4 414 i h \\7e11s Baxter 1 1a11li11e1, 11 446 Curry av " 1 `-.` lll T1 li *\\ve11s Be11j;1111i11. lab, b 510 S Spring I ' 1444 T1" 11 11*1* *\\'el1s David. lab. l1 424 10plar 1 , 1 1:1: 4 - 1 _ c \\'e11s 1r21l1H1. 11 510 Dimaway 1 1 1 . 4; *j 1 11 \\*e1ls G C1e1e1a11<1. 110rse trainer, 11 446 Curry av _' 11 1 ' Q *\\e11s _1a111es, lab. b 508 Patters011 1 1 _1;,_l ._ \Ve1ls _l0sepl1 R (Mattie), 11 317 Clay av 1 i Jim \\'e11s Lucy Mrs. r 1.1,.]. N Mill 14{IQ \\;e11s Bllllflgfl. (l`\\`1(1 1\Iartil1), b 5tl1_ ,,_. *1 I ~ \\1e1ls Maumee, >[L1(1I11. b 727 \\ M.1111 { ii 1-: Q *\\e1ls Oliver 1;\da). driver, b 372 Patters011 04,*1 ll m \Vells Pearl (\\'1(1 .~\r1ie C). tcl1r, 11 727 \\' Main 4:1V _ hm m \Ve115 Pearl E, clk, 1) 304 E 5tll 4 1 ll 1 VVe11s P XV, c0111 tra1, b 347 S Mill 1 alill 0 *\Ve11s Rena. 110111, 11 527 Dunaway V 4 V U Q *\}7ells Sarah, 11 519 S Spring 4 4 I \\1e1ls Sam1{2lIP 1)(4argarct), fl mgr Fayette '1`0b \V11se (,0, 4 { 1, 11 11 470 N )r0a way 1 , *\'\'e11s Tl1e0