Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 7 of R. L. Polk and Co.'s Lexington City Directory 1916-1917

Part of Lexington City Directories

- /` TABLE OF CONTENTS. 1 { T'>WA TTT- r·.xGi—; .\lJl*I'*‘\`lILllt*Il¤ .........,.......,.A.,.....4 . ........................ 103 .\li»lial·t·tical List nl Names ..............,...........,............ 1*,**} liziiuls .ii2 .........................,...............,.._ 1*5 llauks .4..........,..................... . ........................ 1*] lluarrl of liducatiou ....,.........,......,........................ 15 Ct·iiictt·rit·s . ......,............,............4........,... . ........ 1T Cliurclics — — \\'liitc .........................4...................... 1T Klll\lI'Cl1<,‘~ —-— L`<>l<»rc...V......_.__,___ 621 . l`·*illE{} **uicial~ .,,.,......,.....».... , ......,.............,,_ 1* liirt .\l;lru1 $i;;ual— ........4..1..,............4...........4....... 11 Fin l)L‘]*i\l‘llllk‘l1l. .............. , .....,............,...., . ......... 11 Fiscal Court ...,....................1...,..........,............. 10 Hospitals. .~\sylums. Homes. Etc ................................... 1l* Libraries ........................................................ 2*,* Military .,..........................,................,,........... 2*,* llisccllaiiooiis Clubs and Societies ...................,............. 2** Xcu·s|>;ipci·s ...,..................,............................... 21 l‘;irl<< ..,..,...................,...,......... . ............,.....,. 22 l‘ulicc Dt·pai·tuiciu ......i............,...............,........... 1*,* Post <)t1icc ......................,................................ 13 1‘ul·lic Halls and Buildings ........................................ 22 ~ llziilways ......................................................... 23 ·c Rural Routes .................................................... 14 Scli··i»l~ A Cliurcli and Private ........................,........... 23 Scliuuls — l‘ul>lic ...,............................................. 15 Secret Societies .............................,.................... 24 State (i**\'L‘l’IlII1Cll1 .................4........................,,.... 1* I Strcct and Avciiuc Guide ....................,,.................i.. 25* » L`uitt··,l States liitcriinl Revenue ..................,,............,.4. 13 i_ _ (Tl is y 1 $‘ ·——·=· *——··