Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 11 of Annual Register of the State College of Kentucky, Volume 3 (1886-1887)

Part of University of Kentucky course catalogs, 1865-

t STATE COLLEGE OF KENTUCKY. 11 HOLiD,xY, Lt’<·Y Axx ................. Lexington. I I·I0|·1ixG, CIl.\lu1·g. IIrm;tm>, CL.\1{EN(7l·Z ................. Ghent. Hrxr, R1¤·11,xunIirui-:xi·: ............... Lexington. Hem`, I11s’r0x, Piuei; ................... Lexington. IIl"l`(’lIlSOX, Joux .].xx1i·:s ............... Lexington. i Ixtmxxi, \\'Y.\'l"l’ Irlxwuixs .............. Ilentlerson. ` Ixcaiuxi, )[.\lXlL'LL`S . ............. \\vllll'ilt'5tOl`. ` Jxxiicsox. Joux \\`i1.L1.xs1 ..... . .....,... Foul. _ I{liI(ilI'|`l.Y, J I·]1’ll·'l`l[.\ll ................ Lusltys Mills. L ` · Ki·;1·:x1·:. Joux <>1.ivl·;u ................ Fort S]n·ing. ‘ Kmzxic G1-:0u<:i·: U.\Nll.l·Zv'l` ............... Fort Spring. K t·;1.i.1·:i:, J. Qld ..................... L¤xington. ‘ l{i2Li.s. (liaoimic ................... '\\'illiuins;ow1i. _ l{1xi1»i·;t‘s Liar: . . .......... Oyntlnunn. _ Lxxms, Lioxt:1. ($1:1·:.xu . ............... ][o1l1`ou Druuglit, \V. Vu. , Z L.\X<’.\S'|`l*]l{, (lizoiaui; D. . ............... Lexington. _ L.xx1»i=.x11z, lioi=1·:1:’r lliuxm: .......... . . . Uelinn. tl. L.»xw1.i-:ss, rEI)\\'.\ll`;;j;l‘[<>\\`ll. r ` .2 Lonwoon. Lo*1"r1i·: List; ................ Lexington. Low’1‘ui·;x, Inu ..........,.......,. Lexington. Lrxox. tiiuttun \\LIl,(Ll'S .,............. Lexington. ; LY1.1·:. ()\`Ii1{'l't’)N A. .................. `\'nnglin`s Mills. 4 Mxsox, \\'11,r.iA1i NI. _ .... . .......... Alton. ‘ )[<·C1u,L1i·:, Fuxxu . ................. \\·lll1it\lIl, g )it'Ul.l·1LL1\X, l’.xt