UK HOME

ExploreUK home

Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

9 > Image 9 of U. of Kentucky vs. Illinois; Yale University vs. Villanova, March 22, 1949

Part of University of Kentucky Basketball Programs (Men)