Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 46 of Editor's manual for compiling inventories of county archives

Part of Kentucky Works Progress Administration Publications

item | thumbnails | details | text | pdf
Download this image
4 V ; I I‘ I . . _. · _ 4- .4 A .4 V · ‘ . · V V ‘ ` ` V" ‘V. · 4V .-- V---- V"‘T. V- .4 _ .V. - "'·. ` V, ‘;·g.I V ;;·. I / ·I€I · - , 4 . ,‘ VV; 4 ~ '4 - V . · If-.- =.,VI={ ¢?r_. II 4 I. I4 IV 4 .—1— 4 V VV VV ,’. -~. · I. I*`. {SI:-‘;_ »4»f*§*I I -·· -—» °`QVx; `-"V» .4: ,: Lite? I-]? _ 4 ,2*;* ` 4 4 , I _ » . .. ._ — _ ` _V; _ ,· V V __ ._ 4-' 4'.;V\:‘; g · _ V -.· V VV ·_4 V ;-{,:4 'n‘·. jaigj 4.;. .. .·;i _»7r}iz, : _;_ >_ -N. ='§.» ;· .‘;’; V3;;` V- V,V VV V__ _.4· V 4 ;,{‘ .:_‘£ Y . V .,8* · ‘·:ZQ;_ I . - 4 · _ qV " 4 . _V* ; 4. . J ·’ V 4; "';: +-4 ’ T_.¢"‘-VV . ;_- .»i5=ZV", ':"_ ' V- T _ - - ..-.4:., _ ; V__;€;_ · VV _4.£`@_4.I Q`;,·"4?4_’;.V `· _ - _‘k?g,~ ·Vg_.»4].,:.{2_;`}_.- `I .-.”"f»‘{:fi§·i.- -1 _. 4 4_ 2*5-...9. V ···‘ ir ` ;;_V ;;` -;¤¤= V ·- V ·* - - . .V‘* V ,:- ; 4·‘ -. Vv. VV-- 4.2% .. ‘ -3 V} . . ` " V·V%_ V I <.j 4 4:.; V V’V» . §’ V, V;>VV·'_ yr? V -4-*-:.j` 4V X 'L» 44= 4 ·rV· s 4. 4 . V1 · 4 ' ‘ . 4 V' `.°` 4 ` 3 -4 V 'V-. Q .V .. 4 V ‘ i’:?VV?Q ".·- S .-.· l lV4&<· ---» V- $4-.V§--" .i- i· 4 V V.Ljj+Vi-F`-? ··'. VV V 3 T I 4 4 -` . .>4? ` V ~· I I I- I VV 4 4 .` V ” ` T `P4 IV TFV ‘V'· V- VTV . 4 ‘·V. IV `° ' 2.V-4=V-».VVf;`.;;i¥`V‘ J, I=4*·"?—: ` - · V .4 ' ` . % 76 4- (4, I ._ ~ > > ’_ 4 _ ri', 4:. _' jj'; V 5, ;;. 4 4 ~V.Z ` · _ li 4V 4 i EC21;} . 4 V Y V ,;4` IV; ;;57_~., i _;:·r_ V _ _' . V ' 4 -· -*1.*;: IV _ i · _ _ ;- V- V I ··- 4 · I V I ` - E . 4- -V · “· 4f i., -7 V · :4*.; -4 - ; ¥_·`VI Q VV 4 V‘ · 4- 14 .2 V4 I 44?. 4 . ` ,_`; V, , `. ...>1 . - , VZ V · 4·:`V 1 4 T4. · , _ .. .V J ,· .. V V- · .- _1 .` V . 4 . `- 4 4. ,_ . . 4 mt V ,. -4 V V. ~ ‘, 4 . -f ...T* 4 4 44 A .»¢44 V V .4V - 4 - 4 V: 34 ·‘ ' “ 4 IV. = - V -4 V `.-V”. -4. II I —V`’-`' ?‘»V.YI -.i’I `.bV ;-`fi-`YI .F`??·}·¢ --`V 4.-1--“>iVV-VV‘*Ii“‘*?€%ilfV;V -` -_ ; 4 9. iF' I ' ' . - y _ Ir j’ _ - I- , 4; :4 V 4 ~ _V— ~`f_ nr- . - V 4V 4 _1 _ 4 .;; _` j- _ _j ;_ _44V{·: .j_ . V V ¤g.;_` 1 L V V·' _;· _ 4f QV ._ - '4V’ 4**-21 . _ - ;— -/_ .·_ V ~ V - .4 . S · 4 I' 4 -.° 4 . Y? Q _ . -4 I I Q I; ` V‘V‘ ` ` T ` `l?V£j.. :_; 4 { · —--. . ...» i IV¤ T `V -’ * 'VY` " I? P V V IV - I .. ' V _ , _ , __ jg VV 4 Vi' 4>· · I `»_ __ 4,V ` " V V V V I VI _V 4 _IV 4 .V V -- IV _ _: ,4 QV _V I .` V_-_4j ` 'V ,_ DI4 _ _4 _"`t’._ , 4* `: \ · - .4 ` V _;_ .4 .;_ - VV£4:°°-`.-` » I; _ V"- _ .~ .V , ' V` ._ yf T I- fj ;·f=_ V---:. JE41.I‘ . 4 . V -. . V 4 , - _ V _ _ VV 4V __ V V- V, V·_ _ _ V _ »' ; V *.,4 :,4. _ V. `4 V V 4 VV _, _..¢ ·_ . YV _ VL, il .. 7 _ j·».V"V :4.—.VT»_.. V4 ·4·‘_ 1V;_` -' 4* _ V V i 4 _ 4- 4, V 4 74 _ V 4 4} jc 4.4, `g__ 4;*4 .‘ J-V l _’, T 4 _V if- V; 3 _ - `, 3 _ Q '~. :;,4 J _f _ ‘ r_¤_ -' ‘ · ~_ ..‘ _ V, '·4V`,4 ·‘V,__]tV . 4 _ ` - 4 , ·- . - V 4 V; 5 , -` ‘V44 V V4 . VV -V - VV 4 I V4 V.VV .. 4 V V - - V - ’4· V f_I `; ·. 1Ir, V_ _ ` ,I `_II;j_ V {a." _ I V V . ‘ V . - - · . .V V -_ ~ . . VV 4.- ‘ ` · _ V V __ -4 " L4 .·.V ;.` r - _. ..· .>i - - V- . .4 , - 4 . 4 I _ 4 V . ,. ;__ 4 _-_4 V-_ Va _ .Vjj·- . V L4 .~ V. ._» ‘ 7 _ ._ ' 7 > I ·I_ 4 >· - ` *4 I V V V. 4A I _'l;`T_ . I · 1 4 _ 4 4 7 .4 _ 4 V. >,, .v._..4 4 e _ ,· _; 4 ` U _ I . 4 Ai ` I la'. :4::4 I . ` ' ' ` ’;·.4¤:-__ 4. VV · _v - V .- . I _ ,47: `> ,,. . `4V- `_ x V . . I . . ~ I ~. * . I I . -\‘_ I ·‘ . V `.VT__ ` _ 4, _ _ `V >_ _ 4 . '~.` 7 V `·. ·· - . L. I w- _‘ · . V r 4_ - 4 _ _A L V4., _ . . 4 ~ V ·~ ` . · ' . . ~ ‘ ` VJ •¥ ·— . t _·. 4- V — ' —` :-.4 4 V‘ `,§ V_` _ V . . V ._ ` ‘. _ _ _ V. V I ` . - 4 ¤_ V`_~- . - . `·' .V~ V~ .` -V V 4 ‘ `V . ., V .' · = ‘ it