ExploreUK is getting a new design. Try the beta site!

UK HOME

ExploreUK home

Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

754 > Image 754 of Lexington City Directory 1904-1905

Part of Lexington City Directories

f ,i`i all T l K|NG&METZGER""'""" F l IE A L L K I N D S r ` l , i ; L lllllIl|lllllS, WHTBHES llllll JEWELRY 145 w, M Am 0 I ` fi 3 {DU R. l.. I()I.K & C0. S L ` { U Smith Miss Mary, Smith Ben, Smith C H, `_ ` a , j Z Smith Mary, Smith Newt, Smith Mary D, l Y ` % Smith Dilsie, Smith Ben. Sposs \Varren, r l , ` { u I Spotts Luther, Spotts Henry, Suitor John M, { g _, q, & Tinder Samuel, Tinder Sudie, ,;lg . l <_E _. Vance Joel L, Vance Callie, {Janice Bgic, H lll V , , j " hl Vance Earl, Vaughn All, aug m usie, fi Qt N . "-I I" Vaughn J S, . I' ', , { \Vard Joe B, Ward Rosa, \\'ard Christine, . VV; J i.. ' Q, t,, \Vard Sarah C, Ward Joe Barkley, _ \Villiams0n Will C, ` +1,l,V : T; \Villiamson Lonnie, \Villiamson Ray, V\'ilhamson Howard, 3 ~$ .. __ , ` Q \\'illiamson Mrs S, \Vheeler Robert C, \Vheeler Babe, lg`? 2 ,, ; ` ; \Vheeler Virgie, \V00d Charles, \Vood Vmie, ; *'.,il~Q " ; VQ Q ` \lVallaee Miss Katie, Warth Abe, \\'arth Mollie, Y tt , , ` Z, j td \Varth Lawrence, \Varth Amanda, \Vells \Vesley, NY, { Oou \Vells J Barton, \Vells Nannie, \\/ells Nannie, ir _ , . f lil " |_- \Vells Lillian, \Vclls \Villiam, \Vells Birt, , 5 ` , - -| \\ells Claud, \VeIls Narcissie, VVash Frank, legit tg T , , ~ mon- \Vash Nancy, \Varf l\Irs Nancy, \Varf Miss Mary, {lt`, l I _,=,; < \Varf Sid, \Viley ete, \Viley Nora, _ _'Zi f ,1 ,1-; l D \Viley Nannie, \Villiams W, \Villiams \Villis, i q 3, Fl l mm `Williams VV C. \Vi]liams Lonnie B, \Villiams Ida May, ,l, 0I_ xxiuigmg iiisgah, Q,/2/7iHiams ggrs gsm, kxillliiimg Clara, lm ?} _:`*.,".)g } i iams i a, i iams iss na, e ci . merica, ill 3 uz: VVilson Joseph. \Vilson Joe, Watson VV P, , i l ~",`l` lt`; i _' < \Vatson Lou L, Watson Glover S, Watson Lola. , ll,",Yi,{ Q \Vainseott R S, \Vainscott Davis, VVainscott Susie, l` z,il,,ilr,;'l,,,;, {*ilt1,%,|l { Zumalt Marian, Zumalt Mary, Zumalt Susie, l l,.*l lglflwlilgii all sl lilil ; `,_ ,;; "i ill? lll.,;ii lll,l. , ROUTE ~- 4- ~ ll{y_]')"()\\'5 GUS, l;OllII1(j Otto D BECK`!] (;COl`gL` rl _= i,,lli;_`$ ii__$l; Ly, "reen Mrs Eda Breen Sarah, liolson l. N. l; i.li`,,,l'&j_`;l ?rli, qi` "olson Luke H, lolson Mrs Helen liolson Robert, I"} ? ` l_,;1}i, ll. : fm, . Bolson John, Polson Ernest, Ilraiton (iilliert, " I h , llratton Mrs Alice. llratton \Villiam, llriseoe James VV, l i ll , " l`l_, .iH_""i`,;, Briscoe Mrs Laura Priseoe ,-\llie. l?ri~eoe Bryan, ll l llq ljgi 5 Cramer J T. Cramer Mrs Alice, Cralwh Rowland T, l` ll , lll l_, Calvert Ben L, Calvert Mrs Julia, (`alveri John T, E ; if l~ A,-l ` ll ,,,l,l'.i J Calvert Mrs Bettie, Calvert Tilford, (`Iiman \Vin E, _ {4 l : ?`k 1{i?;Q:yll i Coleman Mrs Leona, Corbin Elm T, (`orliin Mrs Naume, 'q ~ l - Fl I , i Davis George. Davis Mrs Louisa, Davis Margaret, ` t i ll ` ;i'l llavis John. Davis l\lr.< John, Davidson J Samuel, rl " l,,:__F * . Davidson Mrs Susan. ll` fllflil _,_ i Easley Virgil \V. Easley lidward. `Zl_,,l 4 I Word, Ben E, Ford Mrs Addie, lioree J Keiulcy, T ll, ele, i A `. lyrlgf :;il]* . Voree Mrs .~\ddie. Force Joseph. l`oree C Victor, E lgillrlll *li,`Zill Green Summerson, (ireen Mrs Virginia, (laugh Nlariou, img, lllij g liaugh Mrs Lela, Glass Church B, Glass Mrs Mary, jlil l,llr?l#]llilQl;; Class Russell, Glass Asa. (ilass Mrs Margaret, _ __t,li;l ;lijZjlf=&'l . fiough Marion. , ;l;l.,,l' " . lil llurst George, llaggard Tice H, Ilaggard Mrs Anna, lil * `l,Q;l i ] , ll{ V lliiok Lewis, llook Mrs Namiie, Ilook James, . ll El} _ , Q, _;,, Jg`,z T lloolq Thomas Sr, Hook Thomas, Sr, lloolt Thomas, Jr, ~ 7 ,g _ ' Jll l Hook Mrs Angel'a, Hook Andrew, llerndon Rhodes, ` ij g ;;_ ;_[,Qf llerndon Lun L, Herndon John T, llermlon Mrs VV, ll;l 1 .3 ll" ..; IF IN PHQNE il*lll`=i ` i ` "$:`*ll%, SE'? 500 . , I ` Q: . i [ { `, ; . ,,j-1 T l l i m ii. . 1 M l'? l. ` ` ` t `. all-Q l i li *\`>i V 7 ` W - 6TF`.$q