Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

3 > Image 3 of Basketball, 2000

Part of University of Kentucky Basketball Media Guides (Men)

QT U -.f VVv .2.;.; ] T N .g.-..V-, T ` T 1* .< .,- ee- Z _ T, {gi;,;_;;{%.;;;,,Te;mi%%iJ-cli?we gz-;w eli l]-lll- HIGHLIGIHSINCLUIQE: T gy T -. p. - e seve.;gricAAchampiships (19*l8,"l9,51,58, T1a,9s,9a) 5%* ; ,.,, . 's.i Q The Ql-time winnlngest team in college basketball ,,h T - T - `i 9 Mer T - 1;:.. . _ * .. e `~ lIT*iT;ie;%.- = T 1.7*8 . T T ``4` . - . Q gl- 3 C ` 5 T ` i" l . '. . `'` ` " `e = T T ``' "' . Y J YY J T 4 pm .. zyurth Carchna V. 1.733 _ ._r_ ` ;y _ ;_. M V . .- TV . 1V_. . {W T- . T .:4-w ;!` 4 -TA 1 T _,._ T .;a1 T ,i {rz? 4 . l % 76-'+%l1.7*85381l T ~ T - . . we . . ' T . e. 'T I . T `.` - v_ tig s Three NCAA runner-u tro hues . T T . ssif- . . -, ya. . Tcr . -...1T.=;};*Ri%~ *%..2ieT-e2>?%.;%!.-".=. s eg: =Txz&PT . .. ~ ~. 2* -`Te > T ._,- lll]:;%` 13 Fmal FUl aPP"l1$ T " TT. T;TTTT*m. T - .- Hifi . T . . ' .. YZ T `'l s T? E . . ;,. Natlonalrecord 40 NCAA Tournamentappearances .. e T T T s f i~ ji e T = -T , , . .~.* . -.-T T `;.I< V--.= T . , t T @ 39 SOLllhBSlII1 C0hfII1C Champlonshlps . _ T . T_ Q gi T T _ T_"_ gl lll}. . . T i. .. ... hw .` T _ ~.. . =-. Il T @ 22 SEC Tumam"*ll'll$ T -. ` 4 .T . TAQZTTJPT . . =v Y-Tix `t..* up- . . . . T ' . . . `.`, T '' ` T; I T- . 9 10 30- nseasons, the mostm college basketball , _ T T - . = 5 . . - . . ..* , T . .. Y I - -;T l`= l ... T?}`. T.T pdl? .37 chosen All'Aml`lCan 5ll llmes . T - l. Y ~l`` Qf {T .. ''` T *~l . .. . . . . .. . .. A Q {X. l `. ,._,?TC' . .~ . . I ~'. `. ..,.. .. .` `.l.. .. lckedm the NBA Draft T T T . . ,_ , T?`{}f;.T` . T "i?"Q./ .~- 5, < " : f =`` ; ..--, f T; T . . _- . _ =V_ _ 'L 3% -j. `g{;f_j. `___ . .i .-. _.T,.. j.;..iE' jT;;;i ` . S T [E yl. T ' V T A` V V ` T T . .;. ..Q ..vv Q ..;Q."_ _- Q. .j _ T T TT ._ . .__ T . U . . - -. . TT T . }T ..... . ..-.. _._.,. ; . T ` T .;. T~T'l . ... . -. - iTT;;-1-=-VT 4..;'?-ZT"T ` -T-*= TFT `. . T` f wig- ` ` T T' ,. - - . 1- T ..-f T . -` _-- TT yin .-_ jfili T T . . l e I ` ` _,` ,r. T ' *3 ` {;;;j\_.A I _ = I - v v. TT ` T Et! H Ulf-- Q ..T T `T e- T 3 - .- Z-. .. T l T - - . .. .~.s.. SY? -51. TTTTT ` T .. r . `.,.-l . f Tr Nfl. M . T. . _T. QT-T~--.E`T "T.T; i T T . Ti .. T le l. . T-s Tv f* T`- - TT-Yi-l'T`?` T Tl`.i ~T**??`Y TT TK T-tty; .. .... F . T . TT? 'l. T V `l.iT T " TTr-T* .. T ~ T Q Kl''k he . ..-. - 5 ...e "T. T . TT . ?*T . I T `TTT T- ` T5?-Y T T`.= $-3* - .. " l - l'.;=`TT `VT. `.j;T* T T I T T` T .-1 _dL|Illl T___ 4.'T T T . ` x `T , T TT.`T T.. -. _ _ - < l@l7lTlY!Q:!lll9Dl.llll.1l}.lliP T" .. T T `... jiQS*T T ,- T T f ~... - .`l. A 4%- I TTT T-. . . . . T * _ U _ A - ~TT L _. _ __ ` _ > ,. T V T T.-. i ' . T - ? T 2 T' T`' T =.. VT T -. `. @:3* - T: ll: ~ .`T " T` T `llt? TT .; `T.- L? T`` ` I"' -. . Ti. T..' . E T -T . `T ` 5: \ `T ifs T `.T . <. Y .T=-. T E * ~.-< ,,-TP ,T as TT ._ _. - . .... .- we- . T ,._, _T T ._ T . . em ;.T . s.. T T T . T T .. Ti ?- ..... . ..... TTT` -.:I:iQ?:T*TTr i;i ,. ` T .` .T ,T.` T;.::. ?1? ` T T . _ -. - T . . T =TT .TTT. `.`;. lTT. .. V TT T T TT.` TT` i" [ ..., `.T T ?*ij -T-?..>~ `llT < ,.,__, ; `TTT ...1 f 1 *.1 . ` T l.'T T QE '?T`lTiTi`. " - TT .` T- . ll T . . T ST . .__.. " iQ I . ` ... . 3 . 3T 5T: =.T= . - ..,~_,. T. ..~;1-. . - 4; T T . T `T -T _T,T TT_TT jT*TjT- T` . ~ 3:;%; ._ T=T. . _`- ; T= .-_= 2*";.:.,. `T lll?-rl ` `T.- ? TTSTE -.~-= .- El. .. ' T T `-. - T . -T ..i . V S} TTTT el ~: T T. _ -T . T l T.? ,1.. _ ' _ T ::_"G T .lT - iz? zi- ;. TTTT ;-T T-.T s -v T. . .. T - . T. T T M S? .. . . .......t..., i . ...\... ,....,.... .c.. . . .. . . . . . . ,. . .. s. .. xe . .. . e T ..... u T__T. ~ T. . , T2 Q- .T .. T. . -5. . gilrltk V _; I All lr I Q Z .2 {V . ` \ ;yg;%;;;;` u > _ :_ _ J 7 a__ 1 `25ZF z.T ;. .... .... . -.- .-.a ....... ..; ~=T - . - as TT 2- ..TT ~. 's`l , . . ..T . T; T:. . ...= 2 T. - . I -.5 .-55 . ``. T=-TEZT-TT". T ~ X SLC? " T` ,.`. ., . T -T .... `.=T TTT .... ~ T .- T..= ; `T `.T T .. ` .. `T.T *12 T ..T TT-TT 1- TT-. v ~ . T- L; TT-T TTT.. ,.. .. i` . - TT 5 - "T"' Q._ T'TT-TTT Z T_TV _ ; ._ ~ _ . _ _._._ it fg __j/Qi - V _` ..,..T` i fi;] . - ..ll ```' l ``.` I A . `ATT.- . ' . ill .....T <-TTT ' ..~ T T _.T---_. j- T ..-. . ---.= n ~.... `.``T E. ``-T . {ef .lT. : .. .'TT ` TT 9% ..` i '.. -. . T. . ;~ F . .... i-5:T T . , ..;iT . T. .- . . . .,. s T e T . T E`.Y... T lt! I 2 TlT`l T- T*T l.T- T " ` Z ___- T Z- -TTTT 1 `... e TTT` I T * TTT- -.=Tl ..T.T T 1 -T T- l' "` .T TT -- i T ..a - .-.... `. iff? " ... l " T L Y V- ' T T `T . .``-T Ti? `.- _ .TTT ig- TT-TT- .T.. ;;T - - =>** T L - T e T. T ...T` . ;-T; . . . . T. .. .T V - M;}-gev we- ~ . .r . -.. _ *_,- . 4 . ,VT`, . z -_- = (if I :..= jc _ _.._. _;;~ T _ T __ - . T gg - T TT;_<- T ~ .T =T. `... jTYj '.... Ti ..` ; i .... T1 T..T s lTT' T . - .... T * .T .T . . 1 . '`.T ri- J T..T-T Q -_- ;TT3i-T ` -T.-V: ._ T._. . I Qfif T_T -_._.._.'_1TjTTSTjT.Wr____....T TT`T "` ``T- T T TTT- T ._T. 1; T :T T l._..V , `." `T_ ` V _- lv ` ' Y W `K- T_\' T{ V_TT._ ``A T T an . T `.`-l'.~-. 3 233. .: TTT. ` .-. T w ` T . ` Tl -TTT - T -1i . T .TT. T . %Ti*-4 ~ " . TTT * `.l-l -TTT T`TTTTT -. TT T . ..... . [ T . . TT ._ " T TT T -. . `T T MT '..TT Q T ....... _ T __1. C T T_-_ gg - - et . & T- `T`TTT. . iii.- TTTTT . . .; _.T T . . . iT TTTT T ` .a V . . _ `T.l T.. Y -_l . ``'`` . ` *T;lQ Tell T l" TT . T _ T. .... _ T Qxv E? _ ` - "*j-y ` ;E._T .-.T T ;. -` ' TET _ .. r _ __._ _ _ 3 `ETT `F T ~Ti.. . _.T T _. T`-._ _ _ ._ . T -.-T T . T . .. .; . T A . . . _ . _ . . ' .T.. :* TT ._ :. .`-..... T .T.' __.___ ;;T_ -- . _ .. A ' - _ . . . ~ T _ -_.T 5. T_.-- V. - __E "TTT T TTT 4 Q Tj .T... .- _T_.- -- . =~T TT-.T T... { ` _. -. ` _T _ T .- Ti?. .._... . T-T` T . T - . _ I T p - T. T. V_._ ZA {.5.. _V_ .2 --=TT-TT .5 I`'_ _- `__ . _-` ; :_ -2:.;,.-T T -=___.V _-`- Q, _j.r TT-. . l .V_VTvA U ._ TT .. T . . `T._ _ L_ _ I T Q - T n. .-. T 7_ TV; h . ? T .' -.`vT -.Tl ,__. l`.` A _.l` A A - l TT , A l I . A- I -