Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A ceramic pot with a lid, pieces of John Tuska's Alfred University graduate work, 1955

Part of John Tuska Collection(University of Kentucky),