Top
 • 21.

  North Dakota

  North Dakota

 • 22.

  Washington

  Washington

 • 23.

  Kentucky

  Kentucky

 • 24.

  Texas

  Texas

 • 25.

  New York

  New York

 • 26.

  Ohio

  Ohio

 • 27.

  Illinois

  Illinois

 • 28.

  Telegrams (received)

  Telegrams (received)

 • 29.

  E.F. Spears & Sons hemp records

 • 30.

  New Hampshire

  New Hampshire

 • 31.

  Tennessee

  Tennessee

 • 32.

  Kentucky

  Kentucky

 • 33.

  Rhode Island

  Rhode Island

 • 34.

  Personal expenditures ledgers

  Personal expenditures ledgers

 • 35.

  Personal correspondence

  Personal correspondence

 • 36.

  Pennsylvania

  Pennsylvania

 • 37.

  Kentucky

  Kentucky

 • 38.

  Hemp, hemp seed, hemp rates ledgers

  Hemp, hemp seed, hemp rates ledgers

 • 39.

  Wisconsin

  Wisconsin

 • 40.

  New York

  New York