Top
 • 1.

  Illinois

  Illinois

 • 2.

  Iowa

  Iowa

 • 3.

  Receipts

  Receipts

 • 4.

  New York

  New York

 • 5.

  Ohio

  Ohio

 • 6.

  Ohio

  Ohio

 • 7.

  Client follow-up records

  Client follow-up records

 • 8.

  Production equipment blueprint and catalog order forms

  Production equipment blueprint and catalog order forms

 • 9.

  Michigan

  Michigan

 • 10.

  Kansas

  Kansas

 • 11.

  California

  California

 • 12.

  Indiana

  Indiana

 • 13.

  New York

  New York

 • 14.

  Tennessee

  Tennessee

 • 15.

  Massachusetts

  Massachusetts

 • 16.

  Ohio

  Ohio

 • 17.

  R.G. Dun mercantile agency records

  R.G. Dun mercantile agency records

 • 18.

  Telegrams (received)

  Telegrams (received)

 • 19.

  Kentucky

  Kentucky

 • 20.

  Kentucky

  Kentucky