F `A ——
; JATION AL A 1 
7() M- W S'M1-YCHELL, A11.¢.c 11.  .
W I.?   M! LEXINc1T1»x  S 
m 127 R R    m RC1] W H, I 
Short X ` l ‘ {mum _) 1 _ M *1gh X ~. T')
` 1*11-1 *101111 1* 11111-11,1] me ’1`U‘a11011¢ Trim- 1111);  lL—Ll1`?r"‘1° ~ M)
__ 11_6 \\f:1r1-C11 -.,1,  1219 _ :11,; C (·‘ {‘$g°.1“_*1*111 1. . r1g1
 1 1- K11ut11; · .. _ - _ 1 -IL1\11>1c-
x ,1 1\l(11cy -,1 1,, . 1 C»·lftL1 {{1 11 x _ 1
( > Q ffObcd @01111,1  Qg11;_Q11 Steck- -11; \\.‘“%l ;§*1€_111<>11  M 1
l_r__ "`1 )1_Mc11111;1111 TZQ ij, \1C° _ 321 R 11 q.S1l}1>uk ·
3 vg Messsck & qarkc 1 -33  *1111** $1111111 ;1->_1 1,1 _ l‘1“?,"°*_ V
 1$11 _\111 \\Vau Paper &`  ;%g1Y111§l~L*1 fig`] RTN ir Y?) i)1l’\1i1;111§11;1111  WU
 --i _Q_ _"C1z1  I )’ = 's  .,
V 1:39-4] Pig111§  Lil;  \\·Ol.1;u ,,_N) it kl 1Yi1_11€?\$1<‘1‘ 1 
1 1-1* D A Cq3\111C1b(m HL2,-,  \111 Smith :1% \/[__ ‘1P°_ 1 1114
· H1 -& _- ’ ·' }, W 1 jj; __‘;]<11111 S11-._. ._ ·  .1 1 5c11z111q1- · 1
, F H5 g\{>  ;ElC1T\T\gRfi;ChUH  1‘1¤1H1;1&A'F;u.iS . 11111
1413 H;11·1‘ 1);  -C-  *391* u1>a111;S ;»-1- 1, - 151*11 1;g11
· I    P;¥11i511()l) 1  :1:i;l\1§1.EL\ I¥(i;lT.?\\';1y :,1111  `1l`141€1Ll.h(m  
"_· Y _ ontngue 74111 V( _, . ..U 13-·) Vdmmt 1.1*19 *12110111]* 15 101111 1c111OL11(1c· ;y. -  -. ‘
- ·-. 1"U 1711 -1-1 11 1'Q'111-L 1 Lil .1.1j1`H111< ]01111s1‘111 13; \\· 1 (.11111- 1 1
V!-lz  Ilght ./'1·)_1 "`1)11(11€ ' Q.   11`1  (1111]]]
. U.- Church X Ts1 y. ., 1 **11* rm Nifs qw,. 11..1.1.1 M
C uc-E 1“".’ *11* -\ E 1-;C1.1‘\’ mr. 1-i§“.t"“ r1n11 1; 1¤`1·1-11111-11` lA ` 1 C1
IM 111., y·M C A · ’__-r_ stu1· 10-1 ···R {11111,. Q') - 1 1· 1)21ws1111 . 112
¤¤ x1- ~·  11*1 -111 ---
. m 3.; -. ‘ 11 111 *-1114 ··~1·11 .. ;· 1 1· N1 (»1>111<
. ` >    1gS C11»1111 ·¢Tli3 *1:\1’1]1]1L>g1lI1$g;1$ :2211 ¥11‘F NI 11 `1‘1·1·1111·¤1 11:1 ‘
` ·-* f_'.11111-l11{1, `—1">E=  ` $1¥1>1_5.  ` -1
1 E gg 1'N ·1"1"‘ ‘°O11§1 111 111;;*11111 **11 11111111-E-"&I»1., 1 1 111%-
¤. _ SI1 .11`$`C? 11 1>111-1- -71.1 -1-1-T 1,11 ,>‘ 111 1 1 1—,:i_1,_""1 111-
. 0 E 1in], Mmmc \,OOTh;iS Bch Lil1;1L11z11·11<1111 ::>‘T1 _1<11111 111i·1<1·1· 120 ’
` H     C1i1rI·)· 1 c Ry X :1741 1.01* 111'<111l11*'\ 1221 `
_ __  · 15. ,C111<1C1S 1 ”‘Y " \\" P S1-17 1 12-1=
L D QE 1i$1 1.11l11`21`C1;1y 1M$\LL\ S---1·`1·11111 .278 MaxWe11I))¥U
I 4 FU 1111 1\"§l.£g§§r'U(T 1 HUH\jflL1111 $1111111 111 1117 11C111`}` 1{ 11111<'S 
1 ` 111:1 \\v K1 SCOH I H1: {€11111{(‘ I·§1·1,$ ill`? lit IHl,2·1:1{11‘1'1¥111'1’ 1  
c" 5 ,..1 1€°§$¤$\.§_ 112 <;iE§"1¥1,1, 112 C S M11]-111.11 {Q1;
. g1; \\· , ,,, ‘.C1` 11.1 _1(1s1.D1l (i·:l__1 _ ' Q 1`~  \\ :11<11·11 1 .
_ _,__l V 11 1.1111q11 IM \\. F I IM1111 |11 M 1, \\·il_U“ 
-·· 1:1c:111t Hr F Q N11111s1111 .11g {MUN U"  1 . 1
N N¢w btigins 111  11 11""1 121 \’v€lC'\111 {mh 11* 1
. $-:1; Q L;`L€911€11·(1 11* ===1&`1T1'1111..,11 1 1.. , ·‘*¥ M11 ‘\111111 11 .111 11 1·{;’
, r • J";  ($1/00<1 1181 \‘m,,lm 1 11¥C   K1 111'l111111L'111 , H1):
1* — ' 1 · ~O1U1)S 1lEr 1 \\' vit 1 I 'L11 1 (1 1{11‘11\1 1 LI I
. · ` · 1 · · , .— 1-11 =
. Q W'—  *3dY  A 1311 1; _\ ·1·]mil;;)ml 15: X11111111· 1111·1-1.1- 151 .
1<11\> 1.1111111;-5111- 1j1-|gi r, , ° 1 '1—·1 .1 ,1 1)L'1`1<111~
_ W th X . IM 1 \L1LH1][ 1;;] Y, . .
T1111 ymmzt ;;l.11¤SC1>_11 Sam MQ £_=1§112l11r 1:11111-1 132,
1112 :1:1"1'(*(1 (2 lj? 1)111'1<1 C1:11·1; “ ’ 1‘111¥111 - 13,1,
. TM *\\,m_m_11§Sv1—1l1 1;1· 11111111 (`1'11'1{ ,U_ \_ Pine X 1$;·
- · — 11. ·‘ .` 1*1 " " UC21111 1f" »
;, L'_'j `111ZZ1Q P J1 _Q  Watér X ;1,1· \·, H ff _
, 111* °?’1:11u1$  U ('°"f'¥*` \\'1¤<11·1111111 .2,111 (11111111 1*181
T 11111 ‘·‘1·.<1w·1 1 \" - 1·1`L·\v (1, - . . `. `111m` 1*1 1
._ _ >:_