» "r r. , .
»r .» »* · ·—· . . _
iw . N {‘ ·* "tiv ¤· .·
‘: ·~‘t3 ,}]·; Evt-.
{ I ;;·. W ={‘* rf ·
1 ' ` .‘ fw :?"4, ·'
¤ gi W i  if  `  ;' Paul prrachcth that THE ACTS, XIIL .h.ws1s Chr Pnl yu
.. ‘; M U ,5 I { 1,.7 people when they dwclti ns stmu-I A. D. »1»1.. `writinn inthe summa] psulmji many!) :1
· z,,· ,[ wp ;.·A· ,_.- . ,·_,. ,  S l·.d.,l..,U .
. ` · , `;;·•4  A, ;Lr>>1ulhc1.md¤>flt,ypt,:1mlu1tlx_ _ _ _ V, .uL my mu, I. u¤ J) mu » mi1hfE_\
g , ~ Z; ,1 ;, ' ` I4  '- _· u1)_h1gl\/a umu hl'0ll§l1(.]\U\hUlll outw I_5_-lQ—¤·=-YL _ ~u·u llmc. _ _ 19 And
‘ ] ' ,1],l Q} [**5} » T oi 1L. _ ,'·?·*_·‘—$;H;lU-` HL And as comwzérmm; Knrpublislm
¢ * A ·e— il ·`}··!  1:3 And z}I>u\1t thu hung: of f0x‘tyI`{yb*·'“·3'°· *r:uscd hun up {mm the ¤!r~`¤i, mum!
· »  gr ’! M - years sullurud 2 hc Lhmr xuuuuurs ‘£rpumu'»0· lno1¤1ure }<> nzrum in m>1·1·¤1;v]~¤ vuut {md
, V ii N 2 ~,,[" ._-~; , 1uLl10 \v1l]»:1<:<: of I/1um,nsz1  Q6 l·¤»1·l):1v1d,4:u}urlu·lx:ul> mama un
I ,` rg y ·~ MMS ,-Q '; i.»L1rlu1u¤lx‘e:Ll und lilly ycurs, uulil nmuzluzzr-~)11s own ;:n:uuml1rrL1p\1<»11. 8 Pa"!
» ‘ f ; x · ·g.;j;f‘} ibrtyyuurs, C):n,;j_“nlu  _LSB T 11c1t.k1mxvnxmu»yunt: UW! fi
`·! , ·, `·_j_j  And when hu 1· had rc111m·r·d·m ])c·_Z;;l_ ' i mrc, men _1mm~ N[)j
: U ` J ibyva su he gzxvzz u·>l11uouy, :m1l_s:ud, I`;) XSm§.5. Ji) Jymlvljy h1_m.y ull that :, i may
* N14? : is I ESQ have iouml l>:u‘1nl {lm $01101 .|vs~sw, q lS:¤.1u.1. :x1’c)usmnuwu_ l1cu1·L,\:·/ijw @115. whxrzhyu ymml 11nL hu guyz:) nm] so :
·‘ ` ‘ ; *5 · Z wluuh shall fuhlll ull my wnll. ¤f§‘*·={»i$· the l:n\v<·l )1u>¤><. _ tuds bu
r I 1 Y , r._  23(Jt`L1ns u1:m'¤ send h:nLh Gnd, ‘lj*·I~}·)]‘- fil) Uuxvaxrc thurciurc, l·>t Lhg éyg;
~ ` ~ ` i ‘ »  u<:vo1·d11xg In hm pmznnse mused u 'L 2 **]***11* Wivllm Hpuu you, wluch 1¤ > 2But Ll
3 § {  H 'j umu Israuel 1· an S:u·u»¤11·.Jcs11s: ‘i_·;l{"{%££‘l_h `uf 111 /1 thc prnplncts; i up the
. 2 V , -` yi V __ t., 21\\'Q11~u.]¤·huwl1ml 1i1‘sLpruz1r·h- ;jgI2["]b U  -1l 1}<:lmld,yu de$;»nsr:1·s,:1u·i minds
.‘¢ . § "j{g :  · cs} lnumru Ins <:¤>:m_u: thel»:1)»l1—r1]>y[;u;ji_iO iL`1h·r,u11d pemh: 1u1·1wm·k 4 brethrcr
·· ! QQ ‘·§gyy· ui rzepuxmxunzu Lu ull me pwpln: ui ·: uh_|_;;_’ 1u yugnr days, A work win 3 Lon:
` ` ;  ·$' Isruul. L, |g,._;_];;_ `shuil m nmvnsua lnzlmvu, tm speukim
i ~ K ,-2;:% 2:3 A1ul:nsJulmfulliliwllxi:<<·v>n1rsr¢,.b*1,\·,~;--·»1n:u1y11:1::o;‘uu,\l1<— U won er~
; ~ 4 fijéi; cmuxpkln nm: u11¤·r 1n<:,wlmse shoes ]*"’!’»""·J*¤[ husnught that llursu m·1‘»i< ; 4 Bmw
; = é ` .  $:.3* · Uf}LlS1`<$\¢I,l1\IXl\1U|\\'01'l]1yl\>]<1<1:1:. "f;','5‘¥_ J] In- p1‘r.nl1uu1,umlXvlwso- lytlhiilmé ` 43 Novf \vh<·u tim c¢»g1z1*·; lllys.
_ · ‘ gh ever zuuong yoll 1}·;u·¤·1h (md, in Mm,,,[ `\v:nsIm>l\•:u\1p, 111:myu1 I1n»· .:And¤
j ; g` ` 3545 yryuasis the word of lhlSS1\}.\‘1r.l1u1| [xii; Mh; and n:l1:|<»11x yru>¤¢lyIu< 1k» made In
l _ E   ;•>ut.` in xmuiv `lhul auul 1E:n1‘1mh;•s: wlm. — so of lh
I W ‘ g  271·urt}1cyl|mt dwvll :1tJ<~ru<:1— ntlwng wg *111: In llyvgxn, ]»u1·s=1:uh·¤1 t~— lo USG
I ` "i *’ jj 1em,:mdLheir rulers, lm<:1111S<:llu·y] tu- mln luuxnhrxuur 111 Hm gruuu n1`(5~ sluvnp lh
I >L ` L; · kquw hun unl, amy yur. Um vuiwh u!»u·\1i»iu 11 1{ Aml the uvv >.nh\~. 61hcY
- ’ * , ut llncpmgvluris \\`lm:inz11‘c 1m·:nd qv UW U—¥*¤’¤“', <·:mu: zxlumst, line wlmhe j. umu L}
, · ‘ , [U " qry auhlnzuh-d:ny. llwy y lum: lul- ` Q¤=¤`;j¥;*‘· w;:u{l1¤vJ‘,u» hv:u‘Hu:\vnr¢1 >¤ llvth TUK
x ` QI » { 2d And though Hwy {hum] no ‘·`·¤g;.r» "/PF `mn1!1luch·<, lhvy wew 1§I`~ 7 And
E V <::u1>»;nL`;¤n\;n :z;m1—i ¢:·>sP¤1-
V * » _ · Hwyl’11;m:Lh:xLl1<:»hunxh\hm·slzu11, `;` rQ;j'“,,`l", K, Tthnuus wlunh xvore s;»rn\··1n1` H WY All
* , ·_ Ap ` Z21l;\u1I wlmuHwyln:ul1`ul1i\1e·¤iul1 `,wpxU]`4}:¤! """"`**‘l¤<**'¤!}¢ MN |·i¢l~§+}·· M LYSLY
` ` : C ' ¥ mm xms \vy1m:u<»1`hnu1,Huy uml: 41 mh;. 10, '; lLi'1'lxn:ul*;nulum\1§;u·11:nln— mg 1* FI
` x `_  [11mduwu inuuu thu tr¤;u,:m¤:pvx1<¤Ixru. M 1;. 5·_;1_ ~llmL \l1¢:\\‘m‘<\¤>f Emm— 9 ily?
V x _5jj 1§l)Ih|L Lind rxusud him frmu lhs; L; I».T$.lI. ilxsmelmmn sp<»!:•·n1w»ym1: 1~ who gc
g ` M dvznl; ;{¤ 1~.JSv.ll. img yu pm n. lmm ym1>.:m—| {‘Q"ic*{’i
· ·; ~ A ,;*1. lil .\ml lu- was sncu: mamy days · **3 M Nw ym1rs»;lvus uuwm·1hy<»1 A vw V “*·‘ Wn
, » ·j `¤ m Llmm whwh vzume upw¤L1nI11m1 "`·*"* ’· ‘ ‘l11`¤¢. hn wr rn mm l·· ¤h·· li` 10.*****]
4 .{ ;¤j  l`mu1_U.¤1¤1u¢: tu Jermslmlcxnx. wlml ""*;’f· ‘“`; \ 47 !·`ux‘m hu\hllu~ I.¤»1‘¤l¤·.,:: ‘-‘5*T*[¥h'·
, ` `gl ye; me: lux w1*n1<·s>x·< uu'u thu pcnplu. W {'_‘!" `“·" ml u<. srzyuw. In ham: >»·: ‘ 9 f—““¥
l 7.4;.;* li;} And me ¤1¢·n·\;n1‘u unmvm1·*i:ul V"` ‘ """""" hu u lnzhv nfII11·U:·rnl|h·~,*E¤-` 11 mm
·  ~ ·= `zmuxzz - `I’·ull·
1 . ; ;~ Iii Luhugs, lmw that the p1‘mrus¢e11U_ Uh' 1; U" >hm1lt\¤e1»»1·s:»lv.nIm:;v:. _** _*·*
= ‘ :5 `1 ; g whmh \v:¤»111zy¢lse ¤mM>\l1<: l`21l\1»:1‘s.},M;[_`|}]_,;_ mms ol`lla<:¢-:11‘\h. `}‘“c“·.
· ‘·  2%.5 Und h1xI,hiulrilhexlI11¢:s1uu<;un»~,,, {;_,:,; _g]_ 1 JH .\u¤1 wlxuu lhu Clumxlw ·"y°“°“'
. ~`; ` Inl1s(h·s11‘<·I11l·l1‘•r!1.1u\h·¤I h~·I1:|I\1 ,, ]\_ Hyg, ~llx1s.l1u+yw4·]·¤· ulzul, uml x  ta
£‘ ‘ gi xunmnl up .|¤>u> u;.uu; :z.s1l xs ulwlrr -._. thu wmwl u1 thu Imxxl: »- m
1 .·-{ IJ:
" ` ex ,A..m·•¤+