R
T/w $1 rvmnls qf Gml scaled. REVEL.\"I`ION, VIH Tin/sr1·»n!i1 sm! npmczl. }
(id wiLl1 ax loud voiqc to lhc four; A. /),913. 1 IH '1`11cys11z¤11 1u1u2¤:rru0u1¤»ru. I
 uusvls, in whmu 1L wm gnvcu l01——•—- uuillurr tlursl mv 111011:; nmthcr
U] 1u1rL_L11e eurlh uml thu sm, lc ch_545_ shall thc sun liggxt on them, nur
Vi · .$_ huymq, Hurtc unt 1.111: c:u‘1h,` uuy11cuL.s ‘
[lh ueuher thc sen, uur the lrescs, [111 '1 E'”·9·"· I 17 1·`nr Lhe Lzuuh whir:11 is in the
· wc lmvcd sealed the servzmls uf Mh ww I `midst of Llue ihmuc shall fccdt
I"? ourtiosl xuthexr1`u1·e11•;;u1s.c I `"` ` `lhenu, :uu1 hlxnll luuil them umu {
*`_! 1 And 1v11ca•1·¤1 thu xuuuhcr ¢>(`,f¤"-IU- `lnvmg fuuutzuus of waters: and
3*11 them xvluch were smnlud: u11zl{g,h>5_g_ Q}1111 s1u•l1 wnpnzu uwuy all {cars
·“» {here wergsenlejml nu l1uu11n¤:\1-Hch IQ] srzxunl lh·ir lmmpels, uml grant 
_ sum. 1 lu: uw uz of `A wcrc ` ·' ` j1Im;uos_f?»//010.
1cu s¤e:11zz¢1l\\1:lvuLlugugnud, l IS`4`f'H` rxyj) when hc hm] Opened the I
IL 6 O1111cm1yu ut As•¢ru·;uu1. U1. the mlnu nf 1 J"d" 2** lumen; 1u 11u:u'uu aibuut the spucu uf 
mi N1:pLuu1xu1u·11·¢. s<~:11¤·ul¤¢<1 Lwulvc  7 `s1un<1:nLI.110 nlmr,l1zi\‘1u*.$ug01deu ¤
’ llmus:11111. Ofllu: mba 01`]Ss11L:11zu‘ ` ' I reuscr; mul 11mru was unvcu unto 1
my wrrr su:11<·<1 Lwulw l11¤»us:uu1, |q °l"2x·3·'x· 1111111 much iuce11¤:,LI1:x1 110 Should {
QL; 8 tlfl t1u· mlm uf Zzxliuluu we·rc1`~»»\~»`~.`»®1e1(H:ril wuh thu prufurszl of ull 1
* wu :-1 1w¢·1vu Lhousxuu . Ul` 1.110 . suiuls upon Llnc L10 dune altar T
{Au 11*1111: p1` Jusupu wm- sc:¤1c·1 Lwrzlvu 1] ]:"H;'l0' which was hchmz the I1u’¤mc, ‘
f_ 11u1us:uu1. U1 1114: 11·11u: ni lhnuzn- `-V *-1-{~G· 1 1 ;\u1]\1u: sumku ofthe incense.] ~
 1u|11{L~7·r s¤~:n1Li•1 Lwclvu 111u¤l1s.iud, I I’·‘~*’· w71iz:}1muu1wiLhL1m prayers o1` ilu:
` 11 . fuer this 1»u1u:1<1, zuu, 41, :1 2 1‘>.;!”¢.l`2_G. s:niu1s,:L¤ccm11»¢1 un hulhru Gnd um.
_ prcul uu11t1\ud¤:. wlurch un umu 31%.5, 1uf11u·:u1:ul`sluuu1. ·
_**? v¤_»u1d1uuu11nr,<»f:11lu:u1u11<,¢;1uul I5-·¥U·U· 5 Am111u:;u1;1·l1¤mk the mauscr, .1
Lri luudrcnls. zuul pcupl0.:uu11¤>11z111:s,,,L;S_g;_5_ und 11110sl il, wuh 1i1·uu1'l|1e altar,
"“ Numlhcibrcl1u·1111’¤u1c,u1u1l»u1l»r¤:; _ »:uu1 cast il iuuu 11w earth: and
;l ilu: Lauuh, <·1<»l1n¢·d /1 wuh u·11i1uj (K U=W· SJ 1111urc worn vuuzusq; zuul thunder- ,
 whos, :11111 p:111uszu1\1u·nr 11:u1ds; 1;; ¤11,5,[_ 1u:s,:u1d lightuiugs. uud:1ucur1.h-
,1*/[ 111 .\m1vm~•11'r \\'1l1|ululul\'1•11t1¤,`l/In 1 1,, qu:11:uI1 _
‘“‘{ s:u*1u:,Saxlvzuunxlhm111‘Gm1 w1uc111 )"'   ` 11 ,»\u11 the sr·v1—u uuznls wluch
’::l’ mucth upuu L11u111muc, zuul urntuiu-(·"·¥9·f:‘ slunl 1111: sown trnuupuls prupurml ,
’ ' 1111; 1.:uuh. * - }:1u·1u<¤:1vu< Lp wnmml. -1
um 11 .\uL1 :111 thc zuxzuls stond rn11m1‘*<>r.azIvli!w. 7 'l'1ue 1ir<1 :111:1:1 suuuulunl, nucl I
, _ znhout ilu: llmnm, :uu1 uhmzl t11v1dCh_3_q_ 1111erui1?»11mvu¤1 haul zuxd {irc uuu- 1
““i uhlurs zuul 11uz 1`uur beasts. uml {1:11 1c Ch U O 1:1cnl with \»l1»ml, amd they were 9
’“‘ l»z·1`¤·ru the llnruuu uu their i`um;s,\ _‘  ,r::1sL upuu thu wcrm1,s:1y1u: unto uue. \\`l1;u ure;1l I_ ,1 .1; Lsu1x1>uc:uuc1v1m><1;u ·
"j`_* 'hewsu w1u<·h urn: ;u·r:xyu¤\ 1u w1uLu' """ ‘;" E1 Am1I|u:I1urd purl of the crea-
`f""Y rumes ! mul w11<·um·¤ c:u1ue11x<·y% ‘1·¤A¤¤·»·%- `1‘.urcs)v1ur:11 were nu thc SGH. HWY
‘ Qi 11 Anal lsaunl uulu luna, Snr, 111011 H ,-1‘_15_3_&.—_ lniull 11fl§,v\l1C&\; uual 1lxc Llgrd purr
1·n1¤>wust. Am! hu mul In mu. l»Ix4’Zl€1·J'.`0· L10 5 HDS “·'if\'0 ¤ 0*‘|‘U)‘€ · Z
Sm" '1`lmsc nrc lhcy wluch muue mu. Mh nfl ‘ 10 Aud thj: lhinl :uu;u1 sounded, ,
lhs of ;{rs·:xL LrxhulnLum,n uml luuxe] l_:j,_{_;_ `cuul there 11:110 zx ;;re·uL star from V
`“_" wuslussl u t1u·u· mms, uml 1u:u11:1y _ M H lhczwcu,1\uru1u2;:¤s 11. wurc 21 lxuup:
HNL ¥|u·1u while un Lluz 1111mdp of Liu: P  uml 11 full upon thc llun.1 p:u‘L_ot
[hl; Lxuuh. hi"; fg 1111u rwcrs, aud upuu the louulmus ;_
U1!} 15 '1`11cr:1ud thc Llurd 
"j' ’ that smcr.11 on 1114; 111muu $11:1111 ~3·'~'· Unaxrtoftlxnwaucrsqhcc11u1ew0ru1— k
`“°`l dwullq mmm: r11u1u, 1-—-•—— wood; und many men med of the 1
> 151:3 65 ;