Ul" 'Vjl" Thumclmn removed. N`lT\l`BERS, V. T/ic trial Qfymlausy.
'Y*'_*{" li -111 tivo huntlrctl and flyurscorlal B. C. lttltl. 14 Ami tlua spirit. of juallutsyl
U WW f· ·.9 Anccrdiiiz to thu <·l~ jlcaluus
Clllumil -¤nt ofthe Lulu: thley wlzru nu1n~l 0 wr_i5,2i, ut` his witb. anll she l·l: lllrtilull; ltr
Vllrk lll V mad by the ham] uf Musns. t:vcry· ill, lil` the: spirit ut` jlealnusy ctmue uyugn
{Y*`$*ll*’?* ie uccurdinlr lo his scrviul:. 0 andl V wr I ,1 ‘him, antl hc hu jealous lll his wtllr,
l}L"·Ql*l'*`]lr>c0rr]i|1gt0 his burden: thus were I ' "' ` faiul slua hu nut. tlctilctl ; _ _ 4
Fil' Wllll ley numbered of him, us thc p lCIlA1’. 5.) l 15 'l’hun shall thc nutnbnui: his
sven lu:1..311D ccmmantlnll Mnstcs. l rz t h.!;Z.tt. lxvilb unto thl: prilrst, zuul hc shall
ClrlAP'l`E|{ Y. l l.t·.l3.1l.tl§.`l1l'lt1L{ lu·r llllbriug in tl»r her, tht:
‘ \l\f*)' l Rexlituiiva is tu he mmh: in irrs-1 11l~.2l.>.£~. tlrnth p1n·£t»1` an ephah pf harlqy
1;: tltntwr ;mnl_u.
ll=\· ¤ll·¥·; 1 t rc Loiws lakc unto lltvst~s,l ' ` Q"" ,tu>i· pu; t`ranl;uu·l·nsc t icrlron; ltr
>rn1\<‘l¤¢ lll \. saying, I ` C “l‘·i]·*’»‘0·_ tt. is an nllieriiny lil`jl·alltttsy,an_ul-
i )ll1<·;> .= Hiomrnixnd tlu>l·hilllrl·n nflsi·:u»l, ]·I'· ;f]"·l· lllriiiq lll hu-ihhrial. hriugtng Il uu-
lmlul!{··' mt Lheyputluit. hl`tlu: rainp uvlzry I   gi ‘l quitythrl;inl;nil»i1uu·i—.
J LOllD¤t;` leper and cvl·rg.· unl: that hath an M" ‘ ' l lt; _\htl tlh· prlpsr shall hrin: her
mea S und “'l\**$l¤>VL‘l' is lllflllvtl ’l JKl·7·?i; gncar. zuul sui hlcr lwflmw thlc Loltlt:
iat worn}. v the dead.r: 1 iV'¤F·!U·?l·, 17 ,\hll thle pr1l·st.slu•ll takl: lutly
t:rTltl>tl.l"l Both male and tl»malt— shall ye` ,. ;A..4g¢;,il_l;_ lw;ttui· in anll·artlil·u vT>sul; null
nt ly [lr. 1l2lJ\1C wit tout tl tht: vaunp shall 2l‘ ~r.t;.1¤.l. nf thl: tlust t uu is in t ue tlnlir ul
4 ’ Put ythcllh lllill lll<‘l` ¤l<‘lll<¤ lllti —I uv (· V, lllil2tah1·1·n:u·ll-thlv prilrst. slialltakc,
r yleais tt mir camps, in the nullst. wlll·i·l;l»[ ` J {C"   lzuul put. il intli ilu: walter: I
    §‘lllll` lsranl tlitl so.] i 1, 522;%]* l xgyiiiiliitlttitiiixw llliii ilitlthlllillri illillé illi-
xvmrk ttt' 1 put l u·tn Ulll \v1tluu1L tluy `__ [.5 1,1· llwwur thu whm:ui's tual , aut hut.
;;{rug;ll1ttl..\1\1Dt us llilr lilllll) spaklz uhtl»` ]l._i:;`."{'l' lthe •»lll;i·ing lit` iueiulnrial in l_i<‘r
that \vl·?— iuseiz, S0 tlttl llu: l:h1lllrt>n ut`} ]{,Z:§'_']}l' Qluuuls,wlnl¤li1s tht: jt~;ill»it>f‘ ¤tlll*t‘»
luizlilmll rruc. l.h.l»,l_t1, thnx: iuul thu pi·u·s\ s iai iavl· in
isn hl llitfi HT And thc LORD spake untut ..;~ ¤_-· `lns haull tlue lnittrr water that
*’““‘1 uuj`{0§(;)wk?`y;]';=;· H I ,1d [_ I lh Luirjq, Ir lttarlusstlx the rursli al H ‘ T ml
, 1 0 IO Cu rcn 0 s-1,m. lwwc l . l iu lcpiues sia cia qc ·‘
mg thler` lvl When f it man nr \vunian` ,f—- .· _. l¤y;1ul»:1t]i.p:uulsayttlillvllw wu-
lw fauitl   pdmlllit any sin that. uilen ;4fi‘:';;ii‘,Q`I,_ hi;ih.li`nl»in;in luivl:lzunwitlllluzlv,
uy lylallf >m¤11|1,·l0 du il trespass auaihst` ‘ y`¥`;i,",g 'hhll it thllu hast hllt. wml; asillie tl¤
ll; tallvrtt: \6L0KD.¤·¥ltl lltut pvrsrtttlurlxttilty; ]:l.`(f`]`f ll tnu·ll·;tnhl-ss Y with lmullirr uxslvzttl
wl,.,m `l’ThQl1tl1cy shull ctmtiess l; thleh-1 `Tjl;.] |_' hi` thy husllailtl.lll:lluvu{11:42 Ulilll
tnhvr, aw Dwhxch thcy havc tltlnu: zuul lu· ll»-lt>,;l 1. this htttvr watt,-r ihat causlrth tht:
tunl tlllilt {lll} tecomptveiisrz /1 his_ trl·spa>s liz.;-11.2el, `vurstcz v_ _
,50 llmitl 1tht.h¤pr1nr·_iYal tl1urt~l>t.:uul nllll lill. :0 llut it than hast umu: atl·;ltl l»l`thy liusl»autl,atul
,m:h(,u;t .VBI¢\lnl.0 him against wliliin lu- ll '·*·‘l·lil· if thlui hlr lll·ti|l·ll, aull wine num
UM; hl tll~ `Blh Y\’§¤l¤¤S$€tl. lll IM‘.lF.2ll. .havl¤ l·un with thvt: husillus thnu:
Y \.{.m·$ .l_;!BtJ¢1fllic man havlr rm kin·=man’ ____ __\ p lluishzuulz _ ¤
HI], my J Tscumptcnsc thl: ti·l·sp;i>< uhhh; ‘ ijl 'l'hl»h thu p1·h~=l;ll I]-,,(;_;;;_;;;_ `thl- wl»ih;tht.l·iili liu hath l·t this-
,“-..yl; lu' nl? U15 L0llll.l’1‘{H ln thl: pru·st.;~ t‘¤i.·_~_¤_ hm. hull thlerpl-u·~t shall say until
.il¤rl»¤atl.~~ Eglllliijthli mn: lil tlu: :itl>i;l»iHi·illt.‘ Z~-p.1l,>. tlu:wl»ln;1n. {liv l.lu§t>11iaIu·tls;-t·
1 wm ' 6 Y fill in t»tu·1ncnL sia ll: m {_»-l__3_i|_ `a l·ui·»t· rant an l·:tt l utttlnux i5'
13;.:;. ,l_,l__ indo furhun. _ _ ~,, |Ki_|7_].__ pl~llpll·_wlu~h ih.: l.ttut>l.ll»tli1ual» 1i.i»,ltl,;;_ swlll; 4
,,,,,l,,$t.;: K? · Wl\1¤lt_1lt··y hung umu thl~ ,, H.l,_l_,_,4 t zz; _\nll this u~;i:lv·l— that l-;llt»l·sli
X limi, ll"€Bt,¤l\1\ll1l»lr ins. _ lr.,;_lgt.;g_ the l·tn·>l· shall up hill; thy l»liwl·l>,
rgliyllhix l~ `§?ng’;”$l_3i·"’;’}' }|!\¤\¤\$ lllflllt¤\\'t‘¤l I. M_,[_;,,_,t`;_ `.;,tl¤l1¤a;tl;;~ llnqlmlly hllsttflll that
. lt,. l il: us: w ia st>l·vt·i· _; `_ v_ l wi h;.i ll rll, . nl til: wl»tn1iu
L hi HYNHIID glvclh thl: pi·il;st,1t.>l1all; I,/"l"{`]];l" `shall suv. ,‘l1nl·n, :uul·n 1
· -·t~ 9 S. l ,",,, . . ` Z£l.\hll thl·p1·il sl shall uritl-l time
2"S\-m,i,'11 ll Ant] lltc lltlllll spain: ll|llU`   ,l,./im `l·lu>l~~ ih li hlllllg, ahll h·· shall l»ll·L
j;_hm-_,1‘. l0SB¤,Suy1nr.:, _~ l`,pt_;,;,;_ llllmlull \\1tIitli•·lutlti‘u:ill·t‘1
'llmr lll 12 SWRK tmtv tlue l·lu|¤lrl·t¤ l>t 1/ _, \_,;_M_ . cz; Ault hl· ·.h¤·il l·¤l·t~l· ihl; lttiihqlh
_l__“-‘h_,.[ imnél, and say hath thleui. It any ,`a_,,_M_ ht llrlhl; thl· hlttt r w:»t··r that
Umm. \._,·1mlsw1fciY‘l_il$l*l<`lillltl l'Ul|lll|ll an y, _l,,,;.l_ l-has--th ihl· l·_ur`,f¢¤’PB$Stlqzt1t1st hun, 1. 4,__,._:,l_;J_ that t-.l·*~··tli ltlt· t·vtr>l· shall l·ntl-r
‘m_“ Mm.; T3 Amlq man h lil': with lu·r:·arhi UM ihtllrlh iglzull lulliimt hull i.
>' _\m_H` ]lY• N11] ll lu! lull lrlnu tht: l·y•·>l»t {IL {rn l_ ;i.`· lh»·h thl· pru·~t shall lakh lhl:
"’ "‘l_H,. GT h\lsl1anll.anll hl· kwpl l·ll»·ll~_ "'y‘_ ‘_ _il;;lll»tl~·. l·ll-nu: mit l·l` th»· wl»·
’l‘"j` :`,‘,`f' lltl She lm lll·ii|l·ll,:thll I/arr in hu 'l" ‘"**'·l ’· ihzurs hziull. zuul ~h1lll xttu···1ltli~
"’“*"‘l", '. illness nuzuust l1lr,nl·ltlu·r>lil· hl- " l·"·`»¥i~ l»1l`»i·th¤hlt`l»z*l·tll»· l,tu:i» uhll l»:l`¤·r
*";;‘;_l‘f_` Akvn wz/I:!l’h» nm.il;l;·; ,.. W. li hppa :hl» .lll:h·;
M ' V lll