. . I E. V
i   J I . , , , cam
_V,_,, ’ Calc}: vblams Hcbrmz. .lOSl ILA, XV WIC borders 0f.hld1l.H. H L FU
f ‘l · Culehg the sim nf Jcphunueh thc B. C. 1l·ll. _3 Aml it wont out I0 the Sullll JAM,.]
'l Kcnczuc suul umu huu, '1‘huu -+3-;- side tu 2 M:mlgli—ul:mhl>lui, ml p_,‘,M‘
l ~ knowcst thc thing thut thu LORD ¥}<“·JZ·l2· pusscil ulong tu Liu, uml llsgveellllul sm"
l said}; unm Moses ilu; umn i of Gull In Nu.!   up on thc south sulo uuto hullvsll- H X,
. \'TOH(‘CI'llllQ§ me uml thueiuKudcsh- Ur.!-36V95» hurmzu, uml pussull uhm: tu lluzi mmb
lxurncu. iNu.l2.7,F. l;l)ll, uml went up tri Allunn:.1 `mum
7 Forty years olll was l when Mo- . A y,,_]g_g,g5_ l0[Cll()Ll u colnpuss tu lturkuu: Q), MH
l sos lhc scrvuut of thc Lolm scutk lN,,_w430_ ·l From Ihwlrc it pusscil tuwllrl   _"l
mo from liullcsll-hurncu to ospy H_G_g_ llzmon, uml went out uulu me mimin,
V , out the luull; uml I hmuuht lum wu ,83, l'1V(%l` of Luylrt; uml lllc r:¤¤M=S{·¤i ,,,,,,,U,
V . Wim] ugum us {5 was; in ming '"’ * *3,* uf thut lzuust weru ut thu SC1lZlIl!$ _,§,,,U,_
heart, D, I qq jg shull he vour south const. ` l. ·
S Nevertheless my brctlmm lhut VT {I}, ' 5 Aml thc oust hurllur lvq.¤lli<·s
  • rll:u.‘ 1, ,0*,, ` [tl c mu l 1 n ll.1l.)ll[l\\'l\Ul'Il · · · um zirir xm ur m lu: llllT"l _’ ,, ‘ ;l,u,;wLd S; 201:; my Gm]_ l Ip Nu.l-LSU. qugu-mr ims·i`r4un llicl»uyul`tl1<·>·l llilllxlm ‘ U Aml Muses swurc ou that lluy,, 1 wnlkrd. ut the lltturmost {lurl ofjorllzulz ‘,“_],r, suyiuz, Surely lhv lumlwlicrcouu·ulmu_u1,7, G Aml tho l10l'(Cl' wuut up lvl h,_',,,“,, ‘ thy llautlluvclmllilcu shull hu tluuul 1%.103.5, Both-hot:lu,_ uml pussml uhm: ,_,'\:,',,-0 , l!ll\Gl‘l[1lllC0, uml thy (‘l\llLll'0l1lS for ,~ y)m,»_3i_g_ thu north UI ljutli-urulmll; uml lkj N M ;_ cvur, bl:1·uusu thuu hust w11olly*AN,, m_25_m_ lmrllcr wcut up lu thu: slullulli ,__I,,,;_, · · lkllluwcll thu LOIID mv Gull. ll Nam I, G llohuu the scm ofllculwu: IQ, ,Nk‘ ·ll 1U Aml now, llchulll, thc l.ol1D, ic), I' 7 Aull thc liordor wcnt up llmnrl gh; . ' huth kcpt lm: ullvle, us hu suill,p yS_,Q_32_j4 llulxir {mln thc vullcy ol l\vlll¤l.' gmlluli . ` il. lllusc lhrty uml live yuurs, uvoul Z-;_].;;_ uml so uurlllwurll,_lookin: luuilil 1,, W 1 · ;‘ since Llu: LORD spulcu this worlll 4.i_;i_ Gilgul,_/`thut rs llcluro Ihr: 2ulll1'V? ,,1;,W,H _] _` * uutu 3Ioscs,wlulu Ilic chilull:lu: 1lll\llllQl"`l' :,,,,,, U, ,? 1 , ; iu, `IG_,_G;_27 iiur wont up to the lop ul ' ’ ,,.,,,,1,, 1* l ` , ;,, 12 Now tlwrszlinro uiyo mc this 1 Ch,] ,3 ' mouutuiu thut liu!/Llu:hi1*l:ll¤¤·\`~=i: ,,1,,.,, 4g _ V ll V rmauululu,wluiruul llu: llullllspuhne j_ ' _ [uy ol lrl1umuu_wl;slwurnl, \»‘llij`ll,‘· 1,,3,,, > ; _ yl] lu lhut lluy; lor lhuu luvurtlust lu ll ll-‘\l_· lv-) ut thu uml ul llu: vullvy ul ll·¤ 2: dl 3 l. , ,_* thu!. lluy how s llu: ,Auuluu1s wrrw n Nu.L!u.55. umulsk uurtliwurll: _ M,,,I,,, q ' l · pl llu=rn.uml Hull thu lutlus 1cm·u?ru:il I,Nu_;}L1j-5, $l,\mltl1u l1or¤l<¤rw:tslll‘:§\\’ll]1·*'~l -V, M, ‘ ‘ "l mul lbmzlellz if! so he thu lUl(U i,U,,VV,w the lupof the hill uulul uc l¤·*-l‘ IQ f l · ii · . r · . . ,, u1.m - ` » ' IUI]! hz: with mu, lllvu l shull hui tulul ul thc wulvr of Xulllllltl:. ,,,7 ~ i , ` * _ l nhl? tu drive thcmuut, zu thu LU1(D` ;`”*;;` `M ;,imlw1:1itollI. to thu oillios ilu lu·¤‘¤<=¥ ‘1l{l ,l_ 1 · . ‘, suit, ‘ *·_F. ¤·‘H0· ·]pliroii· um tie »ui‘wl‘ “'·` ]·_, ` L ` ` :! { 111 Aml .lU$l\llill)l(¥SS£7ll u him umlnl llwvljl; M lh·uw_u lll Buuluh, ni which is lll? Illxzll Q l ` l gum uulo(Illlul»llll:_snliol .]ul>lmu—; ·q·"f "‘"‘· julli-_|<·ul‘llu: n , ;£.;1\,;, l uoh lllehrou l<»l‘ uu_1ulu·r1lumx-, "Vl'·l§·lQ- 10 Aml tho horllnr ul¤l1l;¤il>‘{» M, , Q ;, _ll lllvlnruu llnurlvloru lu:<·uuu: tho ll fl'·}#;,l·· l'i·luu llzmluhwl;stw;u·ll l1lllol¤l¤~_~-· jim, , = ullmrltulwie ol llulull lhu sou ul “‘:'·j·G*’- Soir, uml missed ulouq uulo l·,_ ,,,,,,, u ‘ · L ]1·phuuuuh tho lu:lu·xil•· uujo llus l_‘ZLj;’*i,; ,7 side ul mmuit Jcuruu lwlllvll * gu `\,, 1 Ll1I\'§ll<‘lZil\l“(tllliIllIll)'lUllU\\'- 5 Hd I'], ‘ Fluzsullm) on thu north >lllr.1l—»l ,l,,I,,, , ml lhs: [.01:11 Gull ol`lsr;u·l. ,,, rh ly wont iluwn to llulli-slieiliwll.Ml 3, N1} 1:3 Aml thu mum:ol`]lrc 2y{,_j;_ l},_ pzissml ou to 'l`imuuh: 0 _,l, hi l __ was liiljutll-urlm.; lv lv/uri/1 Ar/lr1.1r _i<.,_m_g_U_ ll Aml thc I1o1·lll"l ;_,,,i`>., _ , l from wur. I. JS:¤.5.li..!Z. l uml pussml uhuu; to mouul llllil —*"· {V \` V _ l CllAl"l`l·IR XV._ l·l\VlF.lslIll'l_‘ wl ‘ ~ llizr ol` lhlum liu: willlurm·ss of IN`; {,6 vgf; 'l`li|s1.stlilel·o;i,sl of llu·l‘l¤ll`;‘ ,\ , g lin soulliwuul was thu utll:ruu»l,I ` "7`_, xi mu of .lml;ih muml :ilu1\1l,1l<‘l`**l*·‘ ],,,,,,,,; l purt uf thu suulh vultsl. V g];,_l_2_;]_ lluztullu·;1‘lEuulll»~s. ,. ,~_;_]_,,, · . ll 2Aml lllulrsonlllllmlwllcr\yusfroll1' [,4il;_ { lil ii .\ml umn Vullelw llur SW1`; ,,,,1 ‘\, * T l n thc sI1ul‘uol`lliu sul! :~l·u.lr