ll 7 . '__ ._
VL . Jmzsh almizilrll lmw. 2 KINGS. Xll'. l¤l`1rr.¤/up Q/` Gm] 1vrs!nrwI_   ‘i l
Lulu · lluvuc ufllm Lrmll six yvurs. Amll B. ('. 581. lluumlutl lhc cupluius nf the hum- §  
H . _llhuhuh llitl rclzu uvter lht: luml. ;——•—— ~ llrvlls, lhc ollltwvrs uf thc host. uml i ."`}‘
fl? '\ ~ l1lAmlui¤l num Lhmu. lluvu hier llwrth rp ’* .. Yi--ll
wm ‘ ullu sirul. uml h·l\‘»'t!ll\ hvr kill with the swuril,  §
*1 [lh · .uul>llu» ;;uul1l. uml lll‘l>l1Qlll lliv·lu ° " ' " I1·‘·»l·¤lltv;·m»»¤llullsuau, Let her mit _·' _l“ ‘* 
illllll _ lilum mtu thu lmusl: in llue l.0llu,~ * ur. yu hh slum iu rhu llmmgp ufthq Loup, E- iii}- ll ¤
V ll ·* __ ;.iul mutlu u mnvuiiuut wilh llll‘llLl ’/l‘¤'¤·‘»¤¤5’ ll} Alltlllwylziltlhumls 0ul1c1·;um1   i
`l t uml look. uu uulh nl lluciu lll lhu. UP- shtc welll hy lht: wuyhy lhu which »"  l
·l "“ lluusc ul th, uml slio\vctl—¤1lmu1$_¤r_ {the h01·su< cxuuu iulo the k1ui;‘s fj? 
_ ', , lhiuu thi: kulzx sun. l tl·.»lipuui‘ti, llouxu 1 uml there wus she sluin,q L`]:  l
ll:`_{'I) j  llmlvlug rtuuluumlctl lhtcm, my- l , ]l*gl,g·;_;;;_ l 17 ‘ll Aml .lt·li·>iutlu luuilc u cum· __ _- fg ~ l
»_ ll _ mu, lhls is tha: thru: lhul. yu >ll:xll1f1$.m, 7 llluul r h•·lwt:t·u lhc Lmtn uml the ~' _-Vivi 
’~"l“‘ ‘ ilu; u lhml purl cal you lhul ruler (_ f ` ' ‘kiuz uml lhc psmlllu. lhul (hw { Ev?] 
’· mf iu uu thu sullhulh shull evvu lm ’°"'" [["`· lslumld he lhs: Lultlfs spculilm ; luf-  
`lmlcu l,»·l;m·rsl>l lhc wulrhllul`lluel~‘·lT.l?·  N A\¤lU I l»l` Buul uml i F'. ·
‘·=ll m ‘ uulv ul` Sur uml u llurll purl ul { N1 1 ;·· l»l"ll(U il ill»wu· his ·•ll*u·s mil his ini}?. i
illlulll ::u·l!u·u luihiull lh? uuuull: Wl shull lh ll`. X?. 1..4- uuuu;·s u llrultu lhny lu piumrs thu- , 
l _ ale it-uu lu: wulvi ui`! ue uulsc. 7  ·l'\>ll!ll}', uml shew il )lull.uu thu 
lllllllll llhul ill lm unlhmlueu lluwii I l Eli; lim, `hrilist] uf lluul, lwllu-u lh.; ;|llm·>;_ jgjigf 
· ‘ T _ m lwu 5 purlu nl ul ll vnu ` ` `Allk l lu ]ll'l1‘S[ upl·ll°“ ‘*,,il··ullll‘ll|t\11\llt* Suhhulh l·\*<·u "s“‘·'U·2’l· luv:-rtlwli<»t1<<~ut`lliu lulm fi- ~ " ’
il Y l~l·y >hull limp the wulvh elf lhul H"‘l"H' l lll .\ml hv look lhu rulvrs im->i·  ` l
lgalwli l.·,u¤¢ uf the l.t>lU>ul1<\lll the luuz. l lllgjllfig-{ilk] lii1mlt·t·sl», uml liu:¤:umuius,uml the _ sir'? {
· '* ` li .\ml yu shull cuiilpussllin lung; 1-ll  · uuurll, uml ull the Ilclmll, ,,{ me 5- ` ;
i_ ·Y'_»l”Y luuml ulyuul. trvuiy muh wilh h1< n N¤l.lU.l-IU. luml; uml lluey llruulglil lluwu the   
ulletlll ¤u·:u»ui1sluhlshuml: uml he lhul `_ _\\\____ _ kim: fmlu llm lumsle ul` lh<~ l,0llIl.  ;` ,·{
l"*‘“· liuwlli wllluu llu:1·uuu<·s,l¤·l huul uml iculme hvlhu wuvul`lhu zulu uf ""L2= Q - ;*
lTI];fi' l~·~i:uu; uml hn ye with thi; hiuzus  ir l1x.2’.l—l. llhc gllzilwllivlliulumr`sl10nl>1:. Aml gl , _
"_ ff l~·:tll!lllimofL|m kings. ' `  ·_3f I
‘i"*"” " .\ml tht: vupluius ¢: <»vt~1· llm (_ _ HG l Zll _;\ml ull thu pmple uf lhc luml  ·  _i _
M VIH , ’nlulli·s·lls_ll1ilul~¤=·»i·tl1i1ql·>ullI/linux "  ; l‘¤·1¤m·tul. lu uml the cily _wu,s _m  A
·4 lx; l.1:ll.|trliululll|lht1l»l’ll·>lvlrllllllllllll-`l'Zfllll,¤.'l. qrmzlz uml lliuyslmv Alhuhuh wilh ,.;§·;;. , pv '
;:‘ ‘.‘;_‘· · E: uitul thu) ltmlt ¤·vl·ry_ umu llum Nei3.r;$.,q `llms\\‘l»l‘tl{us11Ivllilrllliliafslltlusie.  "j  ~ [
' j ‘f llwu l ull, wierv lu tvuiue iu uu l iv: ··`.-—» ill Nuvoii yours nh rms Jchuzuh , , l l
}l11"\S\[ ~¤l~l¤ulh, wilhllu·1uLl1ul:~h¤u1ltl uu lgg,,r_5_5_ wlwulu: l¤<·u:iilll»1‘leimi.  J
· ‘¢ uu hu lhu suhhullhuml culme in _ . ,. ('ll.\l"1`l·Ill XII, JQMK, Z"
4 UHF » hulullu nhl; pritesll. ,U;;`I(a'J;`;£5" Jwllunsll rtiuzzv/ll url! all Hm days af    l
l if Ul uml lu tht- t51l]>l(\lllS()\’1‘l‘ huu-lll *"' ~ --Y· Jw/mimlu, j · Z . M l
llllllff llullx llul lhu pi-.l~>l, givle king llujv Z·-c.l3.2,3. '[N ulhu s¤·x·t·ulh yl·uru1`.ll:lm Ju- gégll Y_;[
lll; _[‘; . ll l ~ shvurs umlsh1uhls._r lhul umrir 5 _1/i_.m._ . housll lwauu l_¤¤ rluzu; uml lllrly  if- " j -
U ‘“·” 1ullit·lt·llil1ll·ufllm Lolm. l )_ ~y<·:xl‘sl‘ulum·tlIll:iu.!l·rt1~ull—ui. ,\ml i  V ’
__ ll.\utlll1¤·uuurtlslm»¤l,i¢very1uuull"1‘·H·m· his 1m·llu»r's uuluu mu Zlluuh ul` Ei_,>_r , ~’ l
·lhl·r— . zu -· · ·u M 4
JH mjl· *'~llh his w·l·;.uuiis iu his huml,l ~··· l»··ter—slu=llu. \ ;;·.i?_; I
“ I ‘ lullull uhuut, thu km; {mul llu·]il`lh\I‘. IZ.; 2 .·\ml Jlelluusli tlul lhul. which ‘€' ~-`. -
lu"} m Hut 'lt‘¤>l‘l1nr <»l`ll1l> lluuplie Lu the li Mh ll 1 www \’l!lll· 111ll1<»sl··lil¤»l`Lli<: l.0I(D iigéi `yl
N u l· il ¤·¤xrm·r uf lhu l,4·mph·, u/unl; llyl ml ull luliluys wluereuu Juliuiudu the  fi; V
..».» ;  ll ilu ul *'··=,*;*;»··*;’;*·. l —  ll ‘·‘··‘· , "$"E' 6‘l"l‘l ‘‘‘‘ l‘*"l"“l‘· l   " 
· J. ul u· »i·um:l, nr il ue hugs} {LH. l, l Z u » uz 11;: i ll uuns wnru uu. ’ ;_ if 
_ ‘ li.umll»ul llievruwu yJu]u1ulll1u,i il.-1.5. lulivuuwuy; this mruplcsl,illsui·1·1- ‘. gb -_
hl.] ll ,,,,,·,, ;,,,,, HH, h.,um.,Hy· ; uml ~ .l· r.J..!l1, `iiw-ll uml hurul. iucuusc iu lhc lllfll pi. , » ·= I
1rH!m,_ ;l¤~·}‘lu:uh· huu l\1uu,uml umuultwl: ¤;,.,g,,l,u,_,, l·lu:i·s. I fi __ ···  j
· luu: umltluev<·l:ill|»i:ll/rlhvirliumls ~ lu hill l rl Am .luliu:L
 • luwulzlil lulu :Z%_»_·l» A ";‘U§l_;l l·l*‘ music ull Lhu guurll uml ul` lhl·‘ H;`jb_',3_ llhu lmuse of lhv l,<>lllv. www the {il »_. M 4 l"·’l>ll·,slu: cuim· lu llue pi;uplu1iili>`,, _l,_ Lf lm»m·y r nf e-vlei·y ¤»m· llml |lu.~<<·ih l _u_,h,M, l‘_·‘l<·1l1l»ll¤ufllue lmlu, "' jill ”};'{_‘ll}.cm·z·wml,llu~1mlm·x·¥l|i1ilm:vte1‘y f' gg | = _;H_`m ii? .\u,ululz·l·u·il, _ _ lvl _lhl·nu rvlnulr llu: hr¤·u<·lu·> nl ly "] HRM llj‘~¤~uul ’l‘i·l·usl»u! A LX-} ’~’- llu- mulsv,wIi¤·ru1—l—~· —· >li·illlueliu1ml. 5 "·»· ` :521 yi · . ' ‘ $1. J #,55% l `Z `-§:¤{ *