V
I
Geneatogics, 1 CHRONICLES. v· The line qf Reuben. ,  Deku
1 ther of Keihih the Gnrmite, and B. C. 1300. isitle of the vulley, to seek pasture ,2 ,0
, Ebhteinon the Mtmclinthite. ——•—— llir their Rocks. ·  ,,,,_, ,,,,3
, 20 Antl the sons of Shimon were, 13 nr,Jt:tnueZ, 40 And the ·t't»nnd tht pasture and . ,,,  
Ammm, and lltnnnh, Ben-hmitui, Gc.45.i0. zued, und the lnnd wt1sw1tie,untl 13 `,
l and '1`tltm. And the stms ef Islu EX-6-I5- quiet, und peutseathle; fnr L/uy ut` 0,,,, I-N
, wer:. Znhcth, und Ben-zoheth. N“·26-il l·lnm hud dwelt there tif old. t,€s,;i;{
i 21 dl The suns tif Shelnh the stm, tu.t·,Jttehin, 41 And tht-se written hy nunte 5,,,j J3
j 0t']ut1nh wtrrr, l·Ir, the futher 0f`Lt:- Znhttr. trume in thedziys nfllezekiuh kintrttt ~ $0,,,,,,
I filth, nud Ltttttlult the fuihcf of Mil- ts ,,,,,,,_ Jutlnli,1utd sinute tl their tents.:tntl 1, `·,·,,,
reshtth, und the families tit` the _ I the huhittttitins thut were fnuutl 1,,,,,,,
htiusu of them that wmttpzht fine "’,,‘"tIi5"“"t there, tint] destrnytzd them utterly ,.,,.,,,  
linen, of the house t>fAshl>e=1,   _ ""‘ ‘3‘ untti this dny, nnd dwelt in their tl,C,,Z, ,
, · 22 And Jokim. und the tneu of " "‘”tE:’”·'“‘i» rooms: liecunsn Htzwtttrtspttstttret: L,,,, “,·']
· Cltuzehu. und Jntmh, nnd Sztmph, J"“·U**· there fur their flntvks, `H 0,,
who hntl the tlnmnnuu in Multi), is ""· H'1:"' 42 Athi SWIG Uiliilvmt ¢‘i’F” tif lim t»f·(;Auy;t
· _ andJztsliulit-lehetn. And Ntcse are {,“““’j· r suns ttt`5imenn. live huntlrutl tnttn, ,,,,,,,,N
, ancient things. Q "‘·lj’·r’· went tn ntttunt Stair, ltttrinz titr H; A,`,,
23 lhese wmv the potters, and "j"»M’*°"· their ctitttttttis 1’t>i¤~\¤=¤ii. =¤ithren .ttgi{t_tg_sz_ \t,t' .lt¤settli the sun tif ,l>:rttel,; unt, N.,-,],, 1
t tut not muny t· n t ren, nt·u mr did &c. Y 10 Kttlltfiiittk is Nui to U TUC WMU tl ;t ~.
· _ ull their ltnnily multiply ii like to C N,,',,;,__,_,,_ Jtfltu; tlt<¢itit‘ii’tt‘i:iti·. _ __    
~ tht: twlnltltt~n ttl .|uduh. _ _ i J l·t>r.lutltth tl ttrevtultztl uhut’t·itt~ 1t;,..,,,.,,
, 28 Autl they dwelt tu. ]%e··r-sheliu, f}·"·l`{-ity ,hre1ht·en. und tifhnn tttntir the tthtrt nm? y,,
1 , und Bleltttlarlt. ttntl llttmr-slittttl, m·2’·l’v 1 ruler; hut the hn·tln·i··lit wits Jo- qt `
E 29 Anti ·tt W liillrth und ·tt 1:171; w' isc tl '·· vg i Am
5 l and ut 17( ’1‘tihttt_ A YL ( I mil ]S“,,é5,?,‘   lil ’l'h~rri:t rant- ..,4 `,,,,
t and Ashtni, live txttttes; i i’··*>9·7- irietl ztwtty mptwe: he trtts ]tt‘itit‘0 t-.tt,t[,,,
, 2311 ;\ntl ull their vill:ie·t—s thttt ttttrel M‘;”;2· ittt` the liiitt:s. ti,.-tt tt,
Q muntl ulmul thte >ttntt· tzttivs, untti, H‘“'·*·H· I 7 And hts hretliren hr their fttlii- ‘_·; |·‘,,,-
l uu lhtul. 'l`ht~se trttrtt tht·n‘ hulntn· ‘*". I"`i"€1· ,iiuS. (When \ltt::ctiettlu¤Y"1· [hm Krtwtust
i tions. tnttl ii tlhttir tretitettltier. it; G.~_.tG,ei_ ,;;ettt:rt:tttnis wits i·t:t:lrutttcti.) tftti ` hit] th,
, .51 Anti )lt·szt<»\¤uh, und .izntilet:lt,, l·Zx.h.\ t. ,tht: txhttrt, Jtztel, nntlZt;t=lt:t1‘ttth. t,tt· ,·;.,,
. agtl .lt1s}i:;|ttlltt2 >titi,<>i`i\tt1:tztnli, f, Nttdé.1 i tt i\ntl ]lt·ln tht: sun tit` twumititr g; n, .
{ 5_t\n . ut: ,1tut .t·hu the sun ti q,,,_ ,·g[ ;,_`st»u ut` 3 Shentu, tlte wu ttl- »t*¢‘· 'tti.t·' l
, ·]0$\i‘i¤\i\.‘·i\¤ $01ittii$t*1‘1¤t¤\ii.i-ittJSt¤tti ytgtijrfl .\\‘h0 tlwvlt tn ;\r‘· ng _t,,,
Atliel, ttntl Jestmiel, nntl ltentnzth, . ni, ,.,,,.__,_ ,t`t·ttttt th.; river l—]ti,.\tmtt;s; ltt~t·:itt>¤ tit. t,,,,
37 And Kiln thesuu t·t`$lttitln. the f ,, " ,,, ,,, ttluwur cattle were mnlttplittti lll lim iZ;t|h·,-
; sun ttf Alltm, the sun uf Judnntlr,. ` "J{, ' llund ttt`t'lileutl y i=i,;|rlti
` the stun nf Shiinri, the stm of She-, I 'If’··j·‘)· , lll .\ntl in the tiny; tit' Fztui iii¥*l' tttttl ju)
Q , nitritih; , th (·,·‘·2j-i2· titnde wnr with tht; ]l:tu=trt\¤·*·'* ·* 11.....,.
, Q 33 'l`ht·stw Y'! mentitmetl hy Ihrirt 1*·”·$·G· whtt hill hy tht-ir hnnd: zutd iii*‘!' itttti,.t ,
, m1ttit:stt·tt‘r hrintres in their lhnn- `* "P*¤¤'i tlwelt ni their tents ·\lltt‘uu£il¤t¤i . 1;} Wi
. lies; und the house uflltetrthtlitcrs "'**R**`€ tf t nli the must lmul t»t`t}tlt:ttd. :t;:nn,t
, increased t;rt·utly. t _ Um *·""· i tl€ir\ntIthe tchtltlrttnt¤t`liZl¤i¤i"Y!t ¤.tttl wh
it . 39 1T And they went tn the en.ti ~i·*>·i3.i1. ,t.vtir atgzittist thtgtn, in the lztttti 0i'