A _ _ _ ,  Al
?» DavuI’s zm·lruc!1m1.s 1 CIH{ONICLES, XXII, XXIII. to Snlommz. f' ”; '  A
*¤‘F» glmt the Loma had zmswcrcd him B, C. 1017. 'with thee· and prosper tlmu, uml   {
WU { lll Ilm llu‘¤·>luu;;-lluur ul`Oru:m thel——•—— build thc lluuse of {llc LUHD thy ';" ·· l I
UW $ }¤:l1\ls|Ir:,\l1z:ullc s;u·rilim>¤l1l1¢·ru. `y };y_XL_ Gur1lmLuluernluclu ofthe |.ulm,1,_ ¤h_](;_3{y_ 12l)nlytl1e LORD lzivc q llnzs: Wis-  L s 
1`¤}· l wluch Muses mzxduyiullluw11ml0r-l lKyl3,.4,Xc_ slum and understamdiug uml give Self ug
**"_$ i ncgs, and thc nllur of Lhu l»u1‘11t— G pi ,0 H llluu vlmrqe c0uccruix1g ],srncl,llmL 4 s -  · .
rll· 1 illlvirulf, mn-:lLCll1utsl:usoum the  Elnuu mznyu>L keep Llxf: law uf thc q"{jk E
j 11::1 ll um: at hhuon. V m_7_ .01lIl thy God, _1·`_; K
V5 I! l Lil! But Duvill could uul:L;nl1c(?:1·•»l 1lc,l;_2s_ lil 'l`l1ml r shalt thou prosper, if FH; E
W10 it tu 1uquim of God; lbr hu was 19, llmu lukust hcud In 1`ullil the stu- { N A
hui :ll`x‘:u1}u lmvaulsu of thc sword uf Ih:.lG.»1. 'lulcs amd jumlznuulms which Lhc " ll} j .
ml. thu unuul of lhu I.0l4·s will; ' Drzrizl 1`!1.v/1*11r*h/W1 Su/wzwn in Gml's‘ H (SQ" gf; ' l4:l»¤11·:n:¢·; nlruml uul,11urlu:mlxs111:xj*ml. I ?£ . ‘ `
WN prmum`s.41ml hw dufy [11 /uz:/4iu1y» if-[L  l ll Xmv, lwlmlnl. lu my ¥mmlwl¤: I in x:
Wl! I}u·/M11]:/rl ll H, Q` Q" 'lx:u‘<»p1·n·;>:n1·unllhrilmllm1sl·¤n`ll1u N il ll '
l iw V \lll·lN Ilanvid suis}, Tlusu zlvlluw ' """" ‘ Luuh uu |um¤lx1·ll tlmu>:m¤l lznlleuls FZ? '$
I hulls.; of lhc [.01m (hall, ;mll`“ ""fjI‘1· nl` wvhl, mul ln tlmuszlml llluuszunl 
nlm this1.vllwulluru1`tlml»ur1nL—ullbr- ll H\‘»7— *7- luleruls<»1`s1ln,·1·; uml uf l>1‘:x; 11u¤:r::sl»um s um;  ·i_
¤>l\· Izwgwlllur the :I':|»·lJ mul lm mel " j._;,;_y|_ mln] lluernelu.  · ** le
$*‘5" 11m,<¤»n5 Ln lmw wrl·¤1:|lL>lur1vs tul }17.·l7.;n_ I5 Blnnruuvur lllzzrrr rm: wnnrknncu QL? Eff
ilu: lnnl·l{hw|1¤»11~l:¤»1`(hul. l lh;.:.3_ lwull thm: 111 :ll»v1ml;u1r·l-, l1<:m·rs  Qi}
Iv ;\1ul lluvlll pr¤·pzx1‘¤·1lrt iron il1`,'l uln.l7.l,»*;c, Emil} :’“'*’YkUl`$ **!>$lUl¤V NWI U¥¤¤l"'\'.  ay ll?} 4
Mill :nl»uud:mmru Ihr the nzuls llw {hui ;I~.J,§;l;. uml ull 1ua1111u:rul`cu1u11x1g umu Ihr 5,;% jj; :
SHS llnlurs ul`Llm :;utus.:u1¤l lhr lllujmu-{ ; l;,._]_;v;,l]_ ‘*"U"{.mf"‘m`Ii Yr lmrkf I I ELI; 
U 1r1:s;;unil»russ1u ulxumlxxrmz u1lll· ‘, lm . 1 llil 1 Ln: ;:u< J lv Sl Wil', im! lm ..'  
u¤1!4lwl:l:l1l‘ ` V {L" l»1·:lss.:1ml thu i1·¤»1l.I/mx rk nu num- *"‘ · .
Tlmlv l Alma m:ll;nx·,\rl:l:si11:xl1mnl:u1vc :1 Fl N""Hfm‘ lmr, l\1‘1sc I/low;/oro, uml hu dolug,  
NWI 1}»r1lu· %ul»m1:u1¤ uml llwv of '1`vn: 1 In ‘° "~_ uml Ilml l.01:Dl>u will; tlluvv. vgi" L' `I
JTC! lmnnzint lnv1<·ll<·¤eal;u·wu4»¤lloll;x€1d.` ]’;;l'_"1'l'_{' l IIT ‘1[ lluvill nlm vflxnnlxlannilluml {lll  fg:} 
· li 13 Ami lmvlll szlill. 5·>l<»1m»umy>¤>1l "‘ ‘j·’ ;Q·’· ‘* W l‘|`1¤¤¢\‘¤ **i` >1`*¤' [U W ll Sv ¤· :`» fj. LE" ~`
M y»mn::_/` mul lvmlur. uml \lu·` P"'J"‘ THWI1 IHS >¤·i1·5¤b'UW» @$2  ` I
‘n:xu, l»m1>e//m:i_l·1u l>¤· lm1lrv llm»lx:;Il- Il··. |,s_ rmt 11 nu eswwy mlm! 1hr lu: lxzllh (Ll :`· All
Jrflll mn ull m»ulnlrn·s; l wnll I/l,n_14m; px¤·¤·.|U. le;m~n lll··i11lm|ul1xnls ¤>l` thu luml  
UNK www mznlal: ]n·»z;»;lz·ul1¤»1l Ihr ll, Su .`». \`\\` mm luml: llzuul; uml Ilw luml is ~{;fg‘ lf
nllu: lmhl w._,[,m.uli Hhumhlml). ),\.l;,,-A, dl lm 7 _` V >¤lh¤l;1¤·¤l I»¤·1lfl·.. lllu llK)I{l\, mul lm-  
1u~ lluanh , ;‘  ·· 1`A>l'<: l1< um » l·, L.lL_j Q"
*""‘I· '? Wl 'l`h¤·u lu; m·:lll<·¢l (hr &¤lm1m11 {.;",J{:'; l 111 Mm}¤¤:l[:· y4»11rl1<·:u·l uml your  ;4· l
ll*h*‘ l¤1m»u,¤¤ml¤-ll;lm·lilmm·»l»mllluu` ,,'f`{"' lswnl l·»>w·|1¢U}`<*\11' (HM; ;;gg if ‘
l lui lmuw lknrllu; {.01:11 Li·»<1 nl`Is1·:wl. _ l .` ’§` , `nrlm lll»·1w:|l»1·4¢. uml lnulnl yl; llm iw]. kl ¤
um 7.\1ul Imvul will ll, s.,|l.ml,H My" "$ I"‘H‘TU‘ >:1mw‘u:u‘\‘ of Ill`: |.0l:l1 (lull, ln  
1·•·sll- ML in my mp, ll, w;:.< *1 1u mv llniull Ia`.] 1`,§hY bun: .c ilu: urk n1` l|l¤;ul»v¤·u:ul1,ul`  
lllw m lnulnl uu l1un1<¢·1 umu thm} numu ° I_;"";:".·;· llue |lDI<1),1lllus¤— llu1L 1s In hu l{;¥{ ji,
Fllul ll1l:xw1‘ll ¤»x`llll= l,<>1:u mmm _' f'Y·]"`f""’!’· bmlL1utl¤•: 1n;ml¤el»l`r,_Il»_e lluuu. :— ;·` 3;*
!'“““- {M mv, myiuz, `l`l1uu/.· lush sha-ll J I’·" "· V <`ll.\I"l`|`Zll A.\IlI. V jg: 
ll N wlwlll :¤|»um|:1uIly. zuul ham mzulle '"'{ ""]"_‘f'I l)u¢·ul m his u/llu;11 r1u1l'.‘vl/l.50/mzxnn ;\_:¢ 
 Unwin! wurx: llnuu shall 1u>L Iuulll [""’;;" ’°" I _ } I U/Wli/4 yl H H  
A · V uu mum; umu 1uvua1u1<·, |u·¤·:xusl· ""`· · » `*< 4 w wu .lvn wasn,. um u ,.__. _
llwlli iimu luml slueal uluszll hlooll uplun u v'».:.\.3$. b lrI`¢l1\j`>, lu; maulv >¤»lmm>11 lm ..,9; 
'Fnu uurill an mv sxulnt. ‘ I’=‘·l$- W- ,>v·H }¤1l1¤ *¤\<‘l` SWG} ·Z  @1
lfllm ‘» lh·lu»Ill, u sbu shall he Imru m` ·""~fJ·'· l L5 ff .\ml Il¤·:1ntll··1¤:ll l<»:··lll¤·1·:xll  
QM ill¤·{·,lxxll4»>l1:nll hl: zu man uI`1‘¤*>l: ?[i?·2·I·‘ `Ilw [¤1·1m·;·sI mi |~1·.l·~l. \‘·lU¤ WU  lil:
» {AFM wall :1vc lllm ram l`n»1u ull *’— *-#*’·¥· l’l'l*"l* UW LW ·"‘l""  ‘
HUH? :le¤ m·m·1n14·s muml ulmnllz mr lm w l'~.l7.-I, il Mm·1lll· !.¤evll¤ » xx. ;¢_· mnnnnhzvrnrnl if 
U¤\*‘ Lllmzsllznlllnrl$nl<1||l<|l1,ill|4ll\\lll .» |l{l.>.<;_;|. i`1`··¤¤¤ Mw HW **1- lh?ll}‘ " >*'·**'> NWI  gg
.:m¤l gun ;u·:u·u m uml qu14·lm:s> num (H H. _,} uglwlmlz umlilu11·m1lnl¤·1·l>yl|u·1r yjqi gp
.r _l¤4‘ l~m»-l In lug {];,y,_ l `, '." `) ]>·»ll~, umu lwym:¤11,»\.x~ llmly uml gg}! 
Y lm ll! Hun shzlll lzuilnl uu l1<»u>¤· {ur Ul'i!I`]"~`·;`\. clulnl iImva~;m·l gt? fl?
nz Zi\»‘l1:l|m*; uml lu¢>h:1ll|n:1uv>uuu lh  "_L`— l (>l`wll|l·l|,lm·n~ly:u1ll l1»nxrrIlm1- {jg :‘!
wl l1l" l::1·|l;l¤_¤//hrllls linllurr; uml-l null l' x"' L‘*·"‘ >:1ml14·n·¢ an l >¤·r 1.»m;u1lllluxxwuk [ZZ 
—\‘U"l l~l1•l»Il»h llw llmnme»l`l11¤l‘m;»l¤uu l""· ' " " ”’· MI} Ilw |1~li~¤* vi llw l·01Z HWY MY _‘ ' QE?.
, Wl 1* l¤1·:u·l {br uwr. V C U·‘- IU- |¤» llun1~;ulll mel ~lli¤·¤:r: {EU ` 5;
¤l5¥*"" il Mm', uw bun, the I.Ull1Hr luv »--+.—.  Al~¤n·l»u·l` 1`Uur 1lll»u~:mll mm 
·1ll ~ ,-* 4
‘ a;2}h§
*`&*$.$s‘
l 
Y