xt786688hz9z https://exploreuk.uky.edu/dips/xt786688hz9z/data/mets.xml Lexington, Kentucky University of Kentucky. Libraries 19930607 The title, The Green Bean, was not used until December 14, 1973. During 1992-1993 some issues were sent via email with the title: Green Screen.
Unnumbered supplement with title, Wax Bean, accompanies some issues. journals English University of Kentucky. Libraries Contact the Special Collections Research Center for information regarding rights and use of this collection. The Green Bean Green Screen, June 7, 1993 text Green Screen, June 7, 1993 1993 2014 true xt786688hz9z section xt786688hz9z n@uu&:: ·’·» Qll uw; @va;t~ ..·‘ Llbfavy Tuxulif —.»v uud Ekufv €&LL ····· §lEEUHC;.5llMETb ._.,
 ‘‘‘‘=  1  ·¥ l E  -r‘i·‘ ' rs vw 1  l` TEE `‘·‘" ¥l·?i=Z`·¥’€ il·Z`§ '`-' Z¤ ”`'` I . € Elf ‘·-v‘ ‘ .. ’¥¥"`i"`=€ I`}-
5   {· ?ZYj#···;   ;t. :···-:;; fl 1 l  ——--  = `· la; ¥_·   _ 1 ¤   :::.2 · 
[ 2  2. _  - ;   ._-2 -~.-I ·· Q .· . _-L;-·  ;;; ·—-» ~-— . Y .-; »}— . 5 { ,.  T g`..= y` 5 ..... { T \Tj.=·`.?ia€ .§.·*'.`“‘a `''` · ED T "{"1·.{iZ1"`i" —.
-· ~ . .. ... , ..7 . ,7 . . .. ... . .. ,. . 7  777 ,7 ..7.. :777  ·.: .:.7: .... !.. J .‘..."JIZ  -- .'...‘ .2. ! !'Ei..7 I
»¥ilz¢’éL%*J?* s»*»a¤*
1 I. :1-ll   li! !»-5.  xv
?lmmw LQ · ·» gti ? ····· »l22l.r¤&122@a b%{3Ll;lCl r1zn‘h l$a@ Ll[3?5E¥`h .
”lw thm mud lull mmmll gnwup ···· mf p@mplw. www umrm =·. wmpwwammkmilvwu mf
S;f”2 wut w@klmmx’ wwmuvlty umwmmlmw. dwwlmmu km kill all thu kmuwlmhw.
Nut with thu mu&hm:lky ·’·· mf thu mmwmlmmmmk. ···· but jumh mm thwlx -··· www. Qlthmumh
khlx wxx muh rwalluklm. l dm think khwww uww pwmplm lm mm~mwmmwwt -... www
wmuld bw mwpublw mf kmklmm that klmd mf mmmlmlwm. lk uuw =~. auch m mmwd hmmh
l lwnk lk km Tummy km Fwad.“
Kuwwm wmrku lm thm Mcuulultlmmw dwpxrtmmul mf Tmmh. Ewwwluwa.

 MEM? EMD “KHM$ »..A-·
 ‘··-. éiiii  iii %*¤.t¥f¤¤  ix-.2 .»».i J &€EEiiiii"&" iii  ‘·-. iiiiiz
Thw 2hap@ Q? tha www Eibvawy will h@ "iikw & @qm&V@ with thw mmvnmra $hmpp&U
@??“. ¥h@ muk;iQ@ will =—. m&& bw mf wwwa akmmm. &@ wummwxfmm w&F}1&aq ·‘‘‘ but will hm
muah}? wf brick with xtmmw imdwmtmtimma at tHE ":mv¤@r@“. Thw lmwwr =·1 flmmv wiki
¥‘\é551 i€{i¤ 飧1Y"ii1Z K`”» ‘?E23» {IFN E1 .}. 3.  €ZZi¤L.l S"' GZEE- ji. il}  
YM@ fivat flmmr will .=~. hmw@ thw 5UWjW1%kV§t1"E ~,.. wffimww it%m UU}. Twmh ymavggwwu ····
Frwxmvuaiimm. @md i%& uafw (xiii} rmmmhwd fvmm tha GUT%1d@§. th&k 1% im
$@di&im¤ kw Hivuu1&kimw. w? mmuwaw.
Ewm;@w& ihw twmdit1ww@1 vwmdiwm ammm. ··‘‘ hhw wwcmwd Wlmmv will =~; hm *·y:’ w Hwfwrmmcwq hhm
Pmwimdicmix dmak. H@mdimappwd awxwimww ·’‘‘ @md Kmxvwmi ·‘·’ Wwrimdimalwu
Thw ;l&m% @1w -··· mtili mvw1viWQ1 but mwmw mf thm mmjmr Gwtwilm mrw www :=& bmwmmimm
m1@@r. Hwmp rwadiwq hhix %p@m@ {GF Yuwkhmv dwwmimpmmmhw.
:::2;:::;
HEQQTM .,.. CQEE UEQ
iFwmm khw w@m@m€ HCFQ Hwwmimkkwr. ‘·t by UM’@ Qmllwmm mf Hmm@M Emwiwmmmwmtgl Emi.}
Frmm i@5%Wl@@U hwmlhh aavw wmmwmditmrwm h&v@ mvmww fwmm @.&Z hm lE.§K mf G§?. ,
&w@W&m@ &xp@m@1tuV@m fwr phvmimimm &www1mw% Hgwm immFm&w@d Tmrm §&@ in XQYU
km $353 in i?@l. am immvmxww mf &@QE in EU y@@v@.
@1.EE w? &m@rim@m mmf Mwmlth imwmwmmuw thwwumh &h@iF jm%%.
LEEFQE? UHEEMK ,.,. ?IM&LL¥ GQEH
Smmwmmw %@¤® im Q aligning mf Q wwwa 1t@m mhmut L;h?&Fy ?@}1m&1&m:
"Thw wgim dmmwa tm &hw Li$F&"v w@"@ vwwnwmmd wyé mivtm.¤+1m¤ Mw@% ¤¤@‘¤+i# m
{ . ... ... .  .* .. . 1 ..* ... i . .*. . .. .*. ... ..-  . ....
l—·.1-·~rx; gm l-·- -{~ 5-·-.   2.- ·l- `·»—  ,···l  ·· ~;. 1 .... ..c: 4* ,.., ,,., 4..  *.  4* ·.* ,... *5: ..;: .· ,... .;   ,... Y.: .4 ,... .* ,... .., ,4 {.4.,;:  ·.- .. ,... 4* .. ,.. ,..._ .. ,, .¤* _ *4 4.. .4 ,.. .;
s*.= 1 **·  .:5, s S .. 1..11:l 1*. r-.  .J I ia,- I FH1:.1 .s. 1;:1 1 1.1::rz 1 E12! 1::1 .. 1..} 5 -*.J s 1 .l. 1... *1. czk .. ::::· ...}  ::::~  C.: :;:a(:u 1-2  I ...} }E::‘ ::::- L.-::11.41 s~::iY1 L. l=1‘c::1 L. (::1 } ..1.1-}
xm UH&@V§VHMHG ai? Gmxk hh&i 1% hmiiwwmd tw hmvw bwwm bbw wmmvum mf bachwFi@
kh@t m&d@ l? wmakwra ·‘‘‘ Qimkx
“Thw $~m&@k wréwml mwqmm mm Nmwmh i? whwm .=—. wmp§my@@@ b@g&m cmmplaimimg mf
awiw thVm&k%, m&m$m& &md &imxim@@@." Emih khw 11br@vy yhaff &m@ EHTXVQUWQHKHX
§&?@hy &mQ Mwmlth mfficww& wwww uhmilmwmwd kw find EMM m@m&@ mf thw i}1mm2@.
Qn@ wmplmyww @@1w ”I fait lihw I had a imvrifim hxmgmvwr ...”
XM é@@wwV&®imm, 1Mw&%tigm&ws& ·‘‘· tmvm up bww hhwwmdbavw rug %r@m bwhimd khw
miwumla&;mm dwzk. wmapwmtimw a pmkwmk1&§ mmié pxmblmm. ··‘· and dzd t@mt@ mm thm air
v@mt%. hw mm mumii. Thwy ?imml1y di%mmw@wwd & mum} m? &iagM&mk waiww mmdmwwwmth
& qsxmk ·‘‘‘ in khw Quai xyakwm. whimh .=‘. had %m@k@d imkm ?ibm1g}a@% ·‘‘‘ iwauimtimm and
pzwwidwm ·‘‘‘ mm hm%pit@&§w wmviwwwmwmt Tm? mmld km gvmw. Q mmavhy f@m di%m@mim&kmd
khw mmmk&mim&k@$ mir Wight mwmumd thw hw&d% w? khw mivmuiakimm mt&?€.
FEE FEUFHEEIQHQQ .... WHQEIHG
DHMEF DEEIWQL Ki&§§IFK£MTXUN. .... EQTH EEITXUHx *·~ Q ETUUY MQMUQE .... hy £§&HN@ Uxbmwm.
   D     
Thim www mmitiwwq rmviamd %v Jmhm Emmarmmiq t?@m@& rwmmmk
dm*@immm@mtx ‘=.» in khw Qmwwv Ewmimml E§wmmi%im%kAmm mm& pmimk$
iw khmaw ;hmw&mtwWi%&imm whimh &w@ whmpimq ik% Tmkmvw.
THE MUMQHXTIHQ QNQ YHE \XEW&E¥. .... End mditxwmy m@ik@d by Mmm& Cvmmmh and Mgmmy
Qllwmu
E&75.M$& HER i?@$.
QM mwwzwiww ·’‘‘ mf i@muww mmm 1m%mmwmw%H ··‘‘ aiming im link iibwmay ··‘’
kmmhmxqmwm with .#-. an mmmmzwkwmdimg ·*·· mf thm mmhjwmh fim}d@.
XHTEWQXQHQHY .... 5UQM .... IH ‘·~ CULEEGE .... QIEWQWIEE. .... HiIW .... Mmkm %l&.
Z?i$.% .U& EEG l@?E.
Q mmmmi1&timm mf mmtu@l pr&m&1:@@ @MQ wmliximm fwmm pwwv
imzkikmkimmw.

 €ZZZ`{ZZZ’ T L .! "'H `!`  T iZlf' ij?
E ! .L  :...*2 .... .E : .!. E .... ·....'
""   ..    . .. , ` ’... .... .... ...  .. .... .’..   ....  .... ...' ....  .` ... .. .... ..’ .‘..  .. ..,. ... .... .. ...‘  .' ... .... .!- ... .’..  .. ....
f?wM MM? .... mw? ·-‘. xix w~&ww —... ,... wwwa .-.-. ‘‘‘‘‘ m Mwwm .... mmm1uHm$ Lu Uwvmummw 1hm;?mLLmVm
    .‘.·.              EX    1
 ‘.,. .... .-. ...  ... ... .,.. ... .... ... ‘ ‘ ‘.·'  .‘.. ...‘ .... ,... .E.. ... ,.. .... .... ...' :"`· ... .Z 'B
SHMTM Qh;w ,·.= Mmm m mh wLmwwnL Mmmwu wm-;
‘."... ..- ... .... ‘.. .... ... ...‘  .. ...' ...‘ ... .‘.. .. 1... .... .' ... .... ..* .‘.. 1... C  .` "
www -=-- ,... Umm -‘·. mwwhm .... www MWLHXWLHWU Lu Xu};
  {....   ..._ ,... _..._,..{ `}   1_... ..._  , ,...  ..._  ,... _____ ,... ...' .’.. _....  rw  ,..{, , ..{Z ..€Z
·...’ ! !{'.Z`.' III}  .1.   HZ? L.! .5. ..'.. :...' 1 {Ji E  }... 1E. Cl III} III} SIZE- {IIE 1- L.}: E E . zK'.K' }` zz :x z: {.,1 l..’. } }
 ·;::i  1: 1 ·’‘‘ 2222. .21.1 ··‘‘ 1;;;  1 .¢». =  EEE} ‘€’ .1  Q:1 It:1  Z!. {fi  1*1 1:5 -2222. ‘}::. Q!.  
" F' ’ ‘ ' ‘ 5... .' .... ...  .... .` ..·£I . ._,..\,     ... .. ... .' ... .. ’... ,... ... .{.. .... ... ,..._ 1... ....  ' ' .' ' '  ....
   C.?  {FE"`?     EF   ‘:::· 1; ?:::-1:::’1:·:.‘ ..L 1 `;F 1...- 1..}. 1... -:::1} 1 €:::·}·.::‘}  J-} i 1:5 11:1*  ina? }' 1...-1 §1:::‘ 11 i···E   {-*1}    11;;*
. ‘... · .‘ .... '... .... ...‘ ...  .... .. . . ....  , , .... " .`  .... . .... , _.-. .... .‘.. .... ...5
$1.}}...}  .i.  `r;:s} 12::* 1..} 11 -:::¥.§ I 1..]} }  §iE1...- `:::;· .}. `:-’ .}.. i ` §`  1..} E1‘.lAIZ1Z~ I--.;;:1..1 11
= ‘— ¤ X ' *· · '''' - ""` ....  .‘.. 1... l ... ... .... ` 1... ,... .'.. ,.. :... .'.. 4 .... _ ,... '..n .'.. ,... 1.. ‘..._,..4 ... ‘..._  ... '..._ .' ,... ... .' ... ’... '..  .... ... 1... ..._
 5"=}€.j? 11  E"`? 1. ‘EEFE- 1*3   .... ? E  1 L. 1...- 1..}  1...* 1.1 1::::· L.} Z-} 1... Y-.1..1} :::1 11 ?...=}..1 L. EL1}-.:z‘  11...- L.} 1..} E 1   1.}.. :1::- Hi .}.  N.- 1..3 1.1:* L-is ii:
' ' " ‘.. ‘... .... " .Z ... ... .’..  ..C ...’ ... . . '*
EEEHE JE :muL@ EQE Lum 11mhL m1 umy.}
PwUVmm&AmMM\ .... VMm12AUMm
....  .... ._ { .' " '* .... ',·"\_j .{.. ..._ ..;.  ,..._ .., ..._ _...._ I .... ..._ '.. ..._ " ..  .. _...' .... {jg;  ..._ ..., '..._ ,.. ,4... ·' *"· .. _...._ ... ... _ if ·"· ‘.. .... ... .... "'”' "' !"'· -.. .'..
 ..1.     .}. Lz::' 11 }·-. 1 11 1.. Ew}11 1...-Y 1::-.1 g- X.- T-1::1 .}. L.} L.} $:1*} ::1:- 11  1::1} 1 } 11..}}.11 11 ..L E--? }!1...-L.} }` ?:::· "" ‘·-J }' 11..*1..} E` '::::- 11 L--}.-, J. ill.- '::· 1..}...%
~»l --¤1·—. ~}—. ··—·  ~¥·· ·- ~"? -1: ii-; i"1"Z7 ..... {ZZ} {ZZ) Ul ..... "'Z¥ 1"‘ :"‘1  ---1 -.1 -5- "?E` "!f` -113 ‘ZZZ¤  -§ 1-1    ··1 .--11 11--- ··-~ 1 ·$ .·~. 1.»— -2- §·· ··1, TZ-1  -2 1·~. -··{
-.-1 l::·1 1 -... ::1 1 :::1 1.. ·::l Y 1 11 ~...- .1:- -..1 .·· ·..- .1:..···}·=-· 1- 11 1::  -... -.---...1- .... 1 11 P 1 .1.. . 1  .-.} 1l_.._1 . 1-...1- .... ::::·i:·; 1 -...11 1..1 H:. 1...- . .1..1 1-...1 11
{ {.-  . . .... ,... .... .C .{.. . , ,.. ..’I {"`: '..._ _.... ...] ....  ,... " ... 1... ...{ Y": .... ...1 _....  1... ....  ."= .... _.... .... .... `  .{.. ,1.. -.. .-. . .  ‘.. _.... .... .  ...  1... .' ..`_ ,..1 ... ,... _...{ .. ... ...  . . _,.. .' ,...
1...-} { ..1. `·1!1:::‘1' ‘:::>  1. `;1 1..} Y 1"E} 11...*\..1 -2;* J. :::- .}. ·:11 i  11 1"‘1 X11? :::1 1:12* 1::1 s`  1 5 1··‘!‘::::~ ::::-1...*  .1 1::1 1.. 1.::‘E::·  2:::- F  1... uziéll   ::1} 11 I .1. } 11-1 c:L1 1 1..1 1::1} !4::l .1. 'gf :::1 -L :::- 11
 LU`}  I 11 »
'*`! . 1 {... -.. .1. ....._ , ‘  {..5 ,...  L...._ . :":, I ,..{ 1... ,... . .  I .... .... ',... 1.. ‘," .... 1 1 . ....  {"" -. '{ `[ ... 1 ....  .` 1... .' 1... {N: _.... ,.- ... l ...1 ...1 ... .... .... ,..  .].. . ...‘ .Z ... ....
} 11 Ez? 1*1} 1.-} Lan'} F ;= L-. -1. 1...-1' 1::-. 1 gi 11 i···§ 1..1 1..1 1` az? `;·’  L.1§l3':;::·€:¥ 1.51 `E '‘`'' 1..} 1-* 1-zz' .1. 1"' LIZ: .1. .1. {...*1-’·J`::::—1 E  1...* .1. 1 1 17111:*1 31:1..1. ';::1`::;:-1::13 1 1-.. rs} 112- }.-11..} .1. ‘::;:· 11
c1" "i" 1·"·1 ·"·11"·1 "i" -1 ~·~ — -5- l»— ··— ’Y ·~11--- ·§ 1·"1 ·{ ="`¥="¥ F1
 -..1 11 }..·· 1; -..1- Z12¥...?}} =-1 i':::1 11 2..- -:::12 1   11 ..-.. `ZF ‘Z€’ '·1· 1.
CZ?} Hx{‘1.-’ 1-·· 1- 1---.1-- 1·—— 1·»— €ZIZ= — 5---. '¥ ' .—·- EZ? ---1 · -1 . -~·· 1-1-. ‘ ·§ ‘—-. 1--- ·1 11-· -'    *"? "?' F"} {"¥ `T1 1 `i 1.-  ""¤
...- 1...-1 ~1 1 1.1- ¤:·.‘1 §1z:1· zss a1:'1...* 11 1  1..- .1. .1. 1.. .-.-1::*1 1—' ..1. ;..c:1· } ....  }...=1` 1::11 .1. 1::-.} E 11 .1:Z. .¤ 11  s ali? .1 11 1..1 .1. ;= ... .1:.. 11
{ 1.. ` . . .... 1... ....1 .` .‘.. . . .... .:1: ""`  ... 1... .' _,..} .. ’ .` 1... ... ... .... _,  |... 'E .` ....  .. ..{Z .... ... ... ... .}.. .' . ... 1"'* ..·" .{Z ,; ...,... ... ·*· ·"": "§" -"- ·"· '*‘ '* . J ·: *"`;
1...} Y 3. '·1~’ 1:;* 1` :1::- .L L. if *...5 5 }"' .1. (..1 1` .}.. 1..1 1:-. 11 E-.. .}.. 1..3 }' 1:;-. }‘ 3;- 1"` L.}.1..§  J. 1 .... .1. } `1 I L.! i` 1111::1 -... }.31 ! 1...} { E .1- L..1z:z’ }‘ 11 YE? .1:1. 1 11 -..1-}--}}-} 11 1.} L}. .}.  .1. .:1. 11
’"`· .... ,§.. .’.. . . _.... .,1 ,..1 ""‘ ,...  '}  .. ,... {"`: ."2 { ',... ,... ,... "` 1.... ,.., .1.. 1... , ,... .].. .` .... ,... { .° ‘... 1... ... ,.. .Q ... 1...  , 1  .... "": '"E
L'S.¥1z:‘ -.. L. ‘;·” ::::· 1..} }` 1..1 1..5 .1. .1. Lz? 1·.::’ 11 1"` !···! 11 1...} ::::-1:::* 1` .}. 1 1 ::::·  1` }...-.- .... 1- .L L.}1 1 1 .... ..}. }...-1` 1::1} ..1. 1::11 X 11 1..- 1..1} 1%:5 .1:1..1:2. 11
'·"'· " ""· .'.. ..1 .'.. ...._ ..  ._ _.. ,1. _.... .' .'.. ._ , ‘·T· ... ... .' _..-_ `{' ‘·=‘ " ... ... .... _ _... " .' .. ._... 1.. _..., : ' ..._ ... .. ` ' ‘.._  ... _... ` .. .. f" *";§ _,*" *"· ·"- 
 T}. L {ZZ- L. 1:;.1 Z-!.::· L}! 1 ..1 1* av?} ::2:- .}.. 1.. _;·- 11 5 }L.1} I (....}..1:::· 11 .1. 2-} 11  i {cat} .1. .}.. }-IE 1::1} _;1· }....€...=1::¤.} i  1. [..-1 -:::1} 3.. :3.} I 11 .1;. 11 ’·.}*»-H-} 11
H ' .. ... .‘.. '... .... ... ...   1.... }... .` . ... .. ' ' .... .' . . .... ,_.,. ... .` .‘.. . _.  ... _... .. .... .§.. .'.. ... {L: T '-`"; .... ... ,..1 f‘._ 1. ..1 ...' .... .. .` .... T 1... ..'Z ... ,,.._,... ... .[.. ' ... '"`·.. ‘_.... , .` .... ..
E'=}€..¤ }' L.} 51::1* }' } } 1'1..1. 1...1  Z.} 1::1} i L.}? § .1. '·1’1zz‘1 Ex- ..L }..  11 1 1:::1}  L.}1:z:’ 1.. L.1:1{‘ 11  .1. 11 L.-l1::‘1:i1 1 11 1···1  ::11..} 12::*}}} .1.  .1. 1  { L.11 1l}1::l 1..  CF} ! III-191 F -L 
_.... _..,` .;  .·". , 4...1 , _ .... .}..
:2: -1 111 ..-.. 1..1 !~·i 1..} -...1 L.1 :::1 -.- 11
f:" Q";}  .‘.. ..1 .1. '..1 1. ....__...._ ‘_. ":f ... ,.. .' ..._ ` ,1.. ""* ... .'..  ' ..._,.. ... 4... -._ ... 1.  ..1 _... ` ..._ " ... "'  .. , .` ..1 .' .|.. .` ... ... ,.., ' .` ’..._1:.. ..._ ,.. .' ... ... .`.|. *"_'1  IZ] ·"· ;"· _____
1...- =} 1 -.1 1..1...}} }`;¤' 1...- Y 1...-;..- }*·. 11 ir}? ..€. 1::1  ::::· L.-asl L.1:1  1-.-1::} {zz?} cn} IL.} 1...-Lz?}  1::1 .}. $::1 M (...   $2::- ..L 1.. .1. LJ} I :::1- 5 ....  }-.-1 c:1} -1. 1::}} I 11 .1:..1...- 11 1..-'·.?·--P
.' *· "Z" "`E I: '"· ;"g " ... ... ·"'} IZ:
®¢;1qUw1 Junw gm.
éx'1--— 1.··· ·‘-· '··. . -—,.··-·   --1--1 5 §1·~~. ·§ 1 1,----. 11··1··· ·i ·'·· ·. 1 {I1'. 1  1~·» . ·~·- -l»· 1---.  T l l...’   -—·I ff;  L--. '? -1 1~·1 —- ~·  1—-·. 5--. -{ 1··- 'ZI-  1·-~ 1.---1··} CZ? ·~·, 11--1 1  1·-—1···,  ·. ·1~
1-}1...*1 \..f1}¢1}i;;; ::::· 1..1:::·}' 1 1 1...-1 1 ..1. 11 1::1 ::2:- ..1. L. ;·· 11 1... 1- 1::11 1 :;::· 1..1...-} 1 .1. 1 .... 11 1 }E: :::11..1 11 .... - .... 1...- .1. .1.   }` -:::l 1...-1 1..1. 1.. } =.L::·1.- 1..-1 1..1 1...-Lz: 1 1=   :.:1 ::1:- .1..:1:::*  .. 11
"‘"1~~», M1-- =ZZZZ· --~ 1~1 1 ' 1~-1--1. ·-·- -:1: "?!"`iF 1"·11·"11"1 " 11--- r1 "¥i‘1·"·1
! ‘.Z11L... } 11 1-.-*:;*} 1=  1-. .::7 ::2 1 ~.-- 11 =.· ·-· ..- 11 1-} L.a1 H12: ·...- -..1 11
Q, $-1;;; -’Z 1···, 1.-~1~;·,11·-. 1-—·1···,   1-2 "' 1--1 .1;; -{~ .»··1 1 . ~~»· ·!··   ···, I ·i §··1 1--  1.--- ·€ 3;. ». ""'11-· »·. 1-··. 1-; 1·~11-·. r- -i··   ·{ 1-~·,1~·. Q -i {-·-. 11-— 3;. 11··1 1 ck: 1'Y5 -.- 1:;; “i5"'§= {"11"`1g"1
¤..·. 1 11.- Y 1::: 1 .:1 11...1::: ci} 11..1 .}. 1 1 .... - 1..} 1..1 1.- 1.. .... 1...-} 1 1-.. -1. 1...-} 1::11 ..1. ..1}} 11 } 1 1::21 1:::.- 1...-} 1.. c:1  -1.1..11 1 1 .... .-1. 1...-1 1..11 j·· 11 1- .~  ·...--... 11  ·-- --- 11
 1-1 ji. if -1-1 ..
'2,"  "§" "°· ... .. {... ,1.  ..[ .. . *1,;} ."· :"a ,...1 ....  ....  ..1 1... .‘.. ' .' ‘... ,.. ... 1_... .Q ... .1. ..€Z ... ,... Q1," ... L ' .... . ... '.. .` ,..._.... ... .` ...{  L, . _, ,...  ..,... (Q- *"'} EZZZ "Z" j ·"· .·"· ·"· ·
} }  1 11 1::1}i}1.--} ..1.}..1}..}}%* 11 I Wi 11 i···E 1::- :::1 ..1. '::- c:¥.1 E  }.... ..L L.!} ::11 ..1. 1::1} I 1 L.,-1` 1 }c:i Y-. Yi}  1... -}. 1-. :::1 1::}} 1  1"' } i`;· ::1..1. C. :::- 11 -:I. 1..* ''`'' ·-Z- 11 U *1.-}},}
  fi.   ..
1%}..}.}..} }-.}.:::1 }-. ::1  1..3 .}. J. Lai $1* 11 1.7}}*} 11 }  L,.} Z} 5 -1. Y-..a::i .}. 2:;:-1111-1* `·1’  L.- L1:‘€;::· 1... 3- {3 }' ·:::§ }' .}. czk} } 11 .1:2. .=’ ' ``'` .1:Z."?’ 11 L.}}..}’-.} 11
"` ` ' ' ` ` ·" ' ' .` ... "" . .:ZZ .... ... . .. 1... .. ... . .... .. .’Z .' ' .... ... . ' . .. ..· .1..
FFG?@§%lQ¤&} QQELKAQMQ QFH Tiiwd AH H@1m1@h-E wmmdwn Ylim CmblHMLm.
’·' .. . . .' ...1 '_. .. .. .... .. " " .... .... .. ... _... .'  ... .. u., ... >
1-11.1.11 3- L hm 11.. 11 1-.»--· ..11  .1 1.-1..111 !.-1 1- E-11.-1 {-1.:11 2-1 1
"r ' ... .... . .. ... .'  .'.. ... .. ..’ .. ... ... .*.1 . 1.. ' ` ‘... .. 1. ° .‘ .1. .‘.. '... ... .. .` .... ..  ' ... .. .'.. '... ` ..1
}'   c:1 €:? [JF -L} l }.- c:1?i1..} Y L.?}-.}  L. C.} ml   1-%}} H.} W [..*1..1  Y-} {-J L.} ii?} }" V1}  Exit? fi! J- E::- 1.. E EZ. 3:1 11
} } E}? }`} (T} 1{  1.:11*-1}::-1::.} 2 113-}..-·}”*.}ZL}ZZ.}`·} L-’-} 3- .L .}. LJ11? 1.} L.}! E ir} .1:.. .1- 11 .1..  `: ·..Z- 11 }"' .}. {1::* 1:5. lac?  (YP E1?  2::-*:3} } C.}  I T (-K 3- S`}
,... ,.... 1.-_ .‘.. 1,..  ‘... 1 .}.. .f ,.. ..1 ,..1
1.. L..}l 1 -.1 -.. }...-L.1 1. -1. 1..}} I  11