.71'011!11c*A·_1; Ayri1·u/{111*u/ E.rpm*z`111c21i 1\’2‘ui1`m2, 33
Cro Yields Per Acre Greenville Ex eriment Field.
P 2 P
 ; _ 7 `I "—`t
' .\l' 1 121* 1T..\l’ 1 1.121* 1 l2l’I{1LR1’Kl
1
51 555 5 155 5 Krzr 15 1 51 5 1 1 5
Corn, `bus_ 1 1 ° 1
Ave. ist 1·111:11ir111 ..,. ...1 221.12 221.5 41.5 1 2212.7 125.22 1 41.1 1
,\v<·. 2111] r111;11i1111 .. ..1 2212.N 2212.8 1 45.22 , 42.2 1 41l.N 1 44.1 11:25.9
Ave. U years . .. ..  22-1.1  2222.S 1 41.5 227.s  22*.1 ` 41.5 L;221.11
_‘ 1 1 1
Soybean lmy, lbs. 1 1  1 1 1 1
.\v1·. 1s1 1*111;*1111211 .. . 2411-1 1 212121 1 12:14112 211211 2<5> 222`1111 _
_.2q] Ave. 21114 1·1»1;11i1111 1 2295 1 2t24R 1 222>12 1 272211 ` 2711*2 1 2N222 UT;11111
“3Z,`3 Ave. S )'t&ll'S . . .... .. ..1 2224t1 1 25115 222224 ` 2S25 27142 22111212 l.i22125
1 1 1 . 1
Wheat, bus, I 1 1 1 1 1 1
.\vr~. 1sL l'11l2\[l11ll  ..1 12.22 1 12.7 1 111.7 1  ` N11 ` 11.12 _
_.,m.· Ave. 21111 l'l11L1ll11l1 .. .. 122.5 1 14.12 1 1N.2 1 11.4 , 112.11 ~ 15.7 11: 2.*
2171,1 Ave. N vwirs . . ....1 51.11 ` I1.7 13.5 11) 12 ` 11.5 11.21  lr;1.1
Clove]:. lbs. 1 1 1 1 _ 1 _ 1 _ 1
.\v¤·. lst 1*111:11i1>11  21I2'• 1 22127 2574 2211 211..11 Z211i1
Q D Avi-. 21111 l‘11l1lll(>ll . 1 27117 1 T11211 222277 1 22111 1 :*»1~7 1 212,2: ni 775 22511 1 22152 221*11 l.;;l12¥l
;lU.5 - 1 1 1 1 1 1 1
; 97S
;245S _ _ _ _
Crop Yields Per Acre, Farlston Experiment Field.
5?§"`5 V551? 5515555% 5
1 .\l 1.1 I..\l 1.1.1 1
1 1 1
Cnrn. l>11s. £l\'('l'&lLL`4.‘ 12 }'1‘2ll'1< ` 221.4 1 222.5 1 42.1 ` 212.12 1
+ SO}'111*2lll lmy, Ilns. ;1v<~. (2 vmxrs 1*412 1 2478  2211lx 1 21l£15 1
Rye 1·<1ve1* (1l'(l2) 211*I\\'(‘1*l`1 l11:111s 1 1 1  _
:11111 olnver .. . ` ~ 11**: 11g
 Cl11v11*, ills. :1v1-_ 5 yrs. ` N222 ` 1122 V 15125 $2s  1,,; 2111.2
524.11
;"11.2‘ _ . . . .
O 5 Crop Yields Per Acre, Campbellsville Soil Experiment Field.
ww `l'hree—Year Rotation.
: 41.
;257·! "QEY} "*" ')7 2) ' " 7777 '”'”  7777"77755"7
1`r11*11 1 \\vlll*2l[ ` 15l11\`\'*l‘
.\v¢·_ 2 yrs. .\v1· 2 yrs. 1 .\v1·_ 2 yrs.
mp l211s. l211s.  1 l.l»s.
;11l.5  ——— —··; 
1 I 1
AP 221111 llns. ]21·1· fl('l`L* ]1(*l' 1*111;.111211.. 1 2\.12 1 4.7 151111
RP 121111 lhs. 111·r 11<·r<· 111-1* 1*111;11i1111 .. f 222.4 1 5.N 2 2172
1.-g AP 121111 1l1s_ 111-r ;11·1*1· per 1·<»1;11i·111 $24.7 1 li.? 1 1*15
:.,2,1,;) RP IZ1111 llis. 111-r :11·1*1· ]1L*l' r121;11i<111  221.11 1 4.5 I111f112
;“` AP 11110 lhs. per :1<·r1· 111·r 1·12L;11i1>11 .  225.x 1 12.7 1 211*
... RP HOO lhs. 1101* :101*1- 1m:* l'1ll£lI1flIl. 1 225.51 1 1i.l 1 352*
LAP 72110 Il1s_ per :1c·r1· 124-r r1»1;11i1211 .... 222.5 1 5.Z2 1 1\72
LHP 6011 lhs. 111-1· :11·1*1· ]11·I` 1*1»1;11i1»11.. 2211.12 1 5.?7 ‘ l\7\
LAIr’ GOO Ills. 111 r ;1<·1*1~ ]»1*l' 1*121;11i<111. 1 225.11 ` 5.* 225
LRP 12110 llls. 111-1· ;11·1·1· |H*’l' 1*111;11i1111 251.2 1 5.5 l2••i22
LAP !1i10 lhs. 111-r :1<·ru ]><·1· I'1>IilIl11!l 1 22%,12 1 5.2 1 221ZlI
LRP lN1l11 llvs. ]¤··1* ;11·rg 111 1* ]'(II;l[1(l]]1 122.22 5.1 * 22212
Checks  .. . .. .  .. . 222.22 1 4.1 1 12111
` 1 .