xt7g7940tf3v https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7g7940tf3v/data/mets.xml  Kentucky Agricultural Experiment Station. 1921 journals kaes_circulars_001_2_106 English Lexington : The Service, 1913-1958. Contact the Special Collections Research Center for information regarding rights and use of this collection. Kentucky Agricultural Experiment Station Circular (Kentucky Agricultural Experiment Station) n. 106 text Circular (Kentucky Agricultural Experiment Station) n. 106 1921 2014 true xt7g7940tf3v section xt7g7940tf3v yzgoh 05
 UNIVERSITY OF KENTUCKY I
iicmnbatcii/F
clopmcir COLLEGE OF AGRICULTURE
01* LIU,] . . . .
8 ` EXICDSIOI1 DIVISION ,
to hum THOMAS P. COOPER, Dean and Director
, there  ,_...
ng wzmi.
The on CIRCULAR NO. 106
0 amd tl.
,»'»`;__} I · T" I
nt SIIIIIIINY  sl II N Y`-;
,111k011 ami I “ .` _
`~""‘> `_`_`*~~·,4·•*\‘*‘ we I _
._q¤\N Q.: A
Om to pix- V __  _ Li I
arc siiou] { '_ M_/_ _ V ·‘ €  I. i `f )
»· i'~·:— ‘ ·- "“£z. - . - L-}. A " `ew. `>>¤` i` `I ‘** `7
IL1())_]tk  ar f lm zgi Vfkqh'. _` »:::‘_?£.h in
uld bc pir _· ·;_ , ;   _  F .{¤ _ ·-4,. #$2- " ·
mud thm "  ‘ { _ ‘ . `·_· kl ~4 .
bQf01‘0 }`0T- ` S1 sg  , p K  _` —‘\    I   E 
’S with W;   ’ `I  '  ·¢I¤§· . °°'- .  » T .1-; 11. .
y ` I ”". ` A . , `  L; {   ·‘L **”"”`  »·I‘» 
CggS' . ’; 4;}  !' . 4 "4*‘ ` ~  '- In ·-1 'I (J -4:, `;'\";',•.%i; é. ~xi:·'  L °
hc rcccnw
Compiled by
M. L. HALL
Lexington, Ky.
May, 1921.
Iu\¤Ii>Ii¤¤I in `··¤;1114·v1i.m with the 1\2I'It'llIlIII`1\I vxlonsiiwn
\\`··1`I< <·:rr‘ri¤~¤i on by 4·¤»»¤·3»i·mLi¤»ii nf {lip <‘¤»Il¤·g¤~ of ;\:riuuI—
lim`. l'nixw¤·>iiy of I{iumi·1v;»:1riim‘¤l of .
.·\·2I'Il'lIIIlII`t‘_ zmil ilislrilmtwl in IvlII`IIl1‘I'1lII1‘t‘ of ilu- work pru-
 \‘l¤I¢<\ I`<¤1‘ in {lip ,\¤·1 uf <‘¤·u:1·I~ss nl` )I:1}' N, WH. 5

 OBJECT
'1`ht- ohjtwt t>l` this prtijt-t·i is to it-·it·h htiys uml girls iht· yul;·
of pi·0tlm·iiig tttiit·l;-imittiriug utiimuls t>t` gtiutl typt-. 'l`h•- t·xpt·i·i··i;·»
gzuim-tl thru tht- i`<‘l‘(llll;l. curt- uml lllilllil§Ll‘llll‘Ill tit tht- huhy ht·t-i` ui]
uitl ll\ill•‘l`iilll)' iii i`tii‘miiig huhits (‘Ull1llll’l\'l* tt» tht- sm·t·t-ssi`iil pmtltt
tioii tif heel.
REQUIREMENTS
1. (hily im-mhz-rs tif .illlll(ll' .\LZl'll'llillIl1ll (`luhs ;ti·t- tli:€l»l~· i`
this pruit-t·t.
2. The lutvst tlutt-s l`<)i‘t*Iii‘t»ll1lir‘lil um- .`|iS sh·ill ht- ust-tl iii jtitluiiiu tht- t·t»i·i· si
5. l·]ut·ii mt~tz1l-•-`· shull ut·i imlt·i*··mlt·iitly iii ht- i`-·t·tlii:: u:1·i t
t of his t·ult` uml shull tlw ull tht- \·:t»i·l< tit-t···ssui‘}—" 'illi'lll! tEz· 1: 
Ilvlp muy he- tihtuitit-xl l`:>I‘ liutiliiiu uml xyt·iuhi:i:.
li. .\ll uiiiiiiuls iitiist ht- yye’uht-tl ui iht· ht·;j:i:ihi; tit` zh.- tw 
uml shtwiiltl ht; vat-iglit-tl ut zthtiiii tht- su1m· liI1l=· iii t·ut·h im-txiit r;t.‘
tht- itx‘t¤_iz·t·i is t·lt¤.st-l, liiitiul utiti tiitul wt-igliis mus ht- t-·-·ii‘i··i *
two tlisiziitwt-stt-il pt-i·s·>iis.
T. .\t iht· t·lt>st~ t1l`llie· p;·t>it»ttt tht- t·ulyt-s t»t` ull mvmht-i·s ~i1.:ii-
ussttiihlotl ut t;m- pluvt- l`;¤1· t-xhihiiittii uml jiitluiiiu. 'l`his i·lut··· sl:
hc tlvtt.-i·ixii:it-tl hy tht- t·¢il111I}' uut-iii. 'l`l:•- <·uly·-s shtmltl ht- mt: 11: ‘
thuti ll} tti ill imiti hs twltl ut tht- t·lt»st· til` tht- pit-_‘t·:·i
S. 'l`h=- imluts i't>;· tht- vtnmt-si shull ht- st·l·-t·it·tl hy tht- t tut
nge-ut ur t·ltih lwutlt-:·.
fl. li` Zltll) ·—sihl<- tu lvnltl zi sl··;w tht- <·lt1h iiihml-t-1· shull t·l··— · iv
prttjt-ti uml l'()lIl])i(‘ll‘ his t·t·t·<-rtl l-tink whit·h shull ht- st-ht iti tht- t ta"'
ugerit or chth lt~;;tlt-i‘.
lh. Basis of uwuitl:
lmlivitliiulity tt·tmt`tii‘mutitm_ wt-iglil for ug.-, Iiiiul
ctzmlitimii, qiiulity, imprtmvt-im-iit mutlt~ . .. .. .Zi··
liuigt-st rutt- tit' guiii . . .113
Lowe-st (flllél ul` guiiis tit-t-tl pc-i· ptnuml tit` guiii iti h-~
t;:>ti>‘i¤lt+i‘t:tl» . .  . .23
(.Tc>11iplt·t@iit—ss 0i' it-i·t>1·tls ztml stt1i‘y.. .. .  . .l¤•

 n
CIRCLJL/AR NO. 106
lhv \'ill¥1·
`X|>•*l`ii‘I1¤r —
l¤•·M` \x`iKZ
1] ]II`ll¢I\1\
Huihlv Z` “
n·· ful} yr Y
_‘ SELECTING THE CALF
[ >|H[ .»··’
:l·]l,I}_m·A;` Tian }»•···i' l»!‘<·•*<]> Tlmi z|1‘·· ~ll]I;t]>]¤· {ur ]»;|}»_v Iwvf 1;1‘<»1]ll<·Ij4»l1
1.· 1°· ···1it.» zu·.· ;l1.· Sh·»¤·1l¤·»n·n1. ll~·z···i'<»1··l. .\|»¤·x·»l····1n ,\ll{;'ll>. <§ull¤»w:1y. I’··ll·2d
'1 ` }""‘i . y · r~ ~
l Wl >ll¤¤l'TIl¤vl`II uml l’·»l.·w1 Il··1·¤·?··1·¤l. ll1<· \»1·<···4l ]»1·¤·i¤·1·1·<·*‘¤‘ll¤¤~¤*l\. lC\‘··nm<»1·¤·iu1g»·»1·1;11111lm11\m···d
N" V ‘``' >»·l=···ii»·n R iIlrli\']<·l··<·li<»n.
i¥;·· pv »f·
x··1x1E1 muzi Q \ I
-··1ri‘i··i‘ |  i
ws >E1.1Ei` I _‘  l
pl;;¤·»-  J" {QU  U __ v_ r_ l .,_"'·'_ \ g i
4· um 121+ 1. ·'·Y :7% ° $" 'T `·“` 1 `V ` .  }
’ ` » ~  TP rz ¤
¥ ` *2 , " .:·- " , /  l:· * Q \
ihv 1* ¤ll'Z> , ` ` I . ;~—'+ V  ""
,4. ' — » ?_}; wxh _.`
xll l-1·». · a¤~ ¥  "   ` ·. ` ` · =  Q
1[hx·¤’ W"   ~ _ '_ _ ‘1`~` . _ K
_· z' l ¥: J `  `4
L V  »y _, A  j_ L: 
mul V, ` $2* 
A , .i2·· , ¢ ‘
,223  . { [ __ x*jé`i9,_: n.: >` . ` 4 -:·
*·¤‘ _  1; *. >€—=#%-w_` ·   _ ` , · .
.2.» }é&.<-:f`§&,.·*¥re?¤·; ·• ,¤_¤x:'f_ 4 U" ,.-U. •.,c· · ._
M .1··  .1 ` " &' ·-:. .. V 1 -- Y ·` .
Thu Kiln} KH Svlvvi.

 ‘l
4 ('ireulur Xu. itu;
'1`lie lieutl of ilie l»eel` uiiimul is u gjoml imlieutimi oil its feetl-
iiig apiulities. 'l`lie type of lieutl tlesiretl is nm- lliut is lviwutl
between tlie eyes uml slmrt l`i·t>m the eyes tu tlie imixzle. The
muzzle slioiiltl lie lurgxe uml siippurtetl liy il stiwnig juw. ’l`lie eult`
sliuultl l>e low set. lvlueky, e¤»uipm·t uml simmtli. lle slmultl l»·.·
S}`ll1lll\‘Tl'lC2ll uml ol` em·1·eet pi·¤»p¤»1·ti¤»ii. Quulity is sliwwii liy u
eleuii. liurtl lmiie. line liuir. smull lmrii. u pliulile liitle uml ge1i—
evul retiiiemeut.
',l`ll\‘ eulf seleetetl slmiiltl lie six to eigxlit immtlis ¤»l¤l. .\ pm···-
l¤I‘<‘¤l is ]\I`•‘l`\‘I'illlll‘, lint u liigli grutle nr eruss l»t·etI muy lie 1ise·l_
lt` peissilile. elimise u eull` tliut lius iiiirsetl tlieeewup t·>tliistii1i··,
i lieeuiise Slll‘ll eulves eui·:·y tlieir milk l`ut. 1it2il{i1igliee\‘esnl.l1i:ii~·!‘
A qiiulity. A liiill eull' slmiiltl lie ¤·usti‘utetl lnetweeii tlie uges 
two weeks uml two mwiitlis t·» muke tlie lnesl szeer.
MANAGEMENT OF THE CALF
¤ Tlie eulf iii tlie summer pi··»_ieet slmultl liuye ueeess t·» pu~
ture. A\t leust u slimle wliere tlie eull` euii sfuy ¤llll'lll§ tlie lie
tluys Slli»lllu1·ii tliiriiig tlie lllll tluys. turiiiiig it »»2i‘
tliiriiig tlie iiiglit. .\ liglit lly l»luiiket muy lie usetl In keep uwuf
pesteriiig flies. tliis iisiiully results iii tlie eull` mukiiig luv: ··‘‘
guiiiw. \\'utei· uml sul: slmultl lie kept liel`¤»1·e tlie eull` ut ull
Times.
'1`lie eulf in tlie winter pi·¤»_ieet slmiiltl liuve u lim stull tliaw
is tiglit emiiigli tn l\l'l‘\'l’lll uiiy tli·ul`ts. (`leuii. l`i·esli struw sli··ul·i
lie put into tlie stull l}l·l<*ll emnugxli in keep the slull tlry. 'l`l.~·
eulf slmiiltl lie tiiriieil out u few mimites eueli tluy the exereise.
tlie leiiggtli of time lie is lel`t mit tlepemliiig tm the e<»mliti·m ei
tlie weutlier. 'l`lie use of u liluiiket will lielp lu keep tlie eeut iii
gmnl eumlititm.
FEEDING THE CALF
The eulf in tlie simmier pmjeel slioiiltl liuye pustiire. et»1i—
seqiiezitly tlie rutimis giveii lielnw ure l`m· u eull` tm pustiire. lt`

 lIuI»_l; [inf I’r~‘ir¢·l——·/uuiur .ly;r{¢·u/fura! (Y/ubx 5
mv pull' llilN rv¤<·ix‘v¤l mi uruin up tn w··unin;: timv liv slmultl liv
LS l-°°*l` givvn u liumllnl tu‘i<·v u tluy <»l' tlnv l'·»ll·,wing· ;;·;-ull; mixmyv;
. lmiml
(._ Thg (il'l>\llItlH1llS H __ Ii l)Q|l'lS I
qu. mh- tlrunml v<»1·n Il purts .
Hum lh; \\`l1vut lnrun Zi purts
In by H (lil nivanl . l purt
ml gt-n- _ _
'lllll' llllllllllll g'l\`¤‘ll ··;a¤·l1 tluy ~ll¤»ul¤l luv lllt‘l't'2lSt'tl ;;'l'2ltlllilll}'
until ut tllv vml ¤»l' tliv lii·>t \\‘•·vl< liv nnglit tn l>v vuting $1 of u
·\ l"“"" pnuntl of llll~ mlxturv l<»1·vu··li 100 p·»umls of live \\`l‘l{,§'llT. ulwngx
ll" """l· with wlnut t‘lt\\'*‘l' nr mi\v¤l lxuy luv will vut. l`ll1l` l‘X2lll1l)ll'. u vulf
*1* ll“l"· \\'\`l§l]lllQ ·l00 l»<»uu >ln»nl¤l liv gvtting ut tliv vml of tliv lirst
li lllilw wvvl; tln·vv ]¤<»nml~ ¤.l` tl1i~ gruin mixturv mluily. 'l`l1v umnunt
U2"`  fvtl slmultl liv imwvusvtl vuvll tluy until ut tlnv vml nf tliv lust
muntli liv l`lllHll'lltlll ul` vurn in tliv i·uti<»n slmultl liv llllfl'CilSL’Ll.
_ M, M_ grutluully uml tliv p1·<»p¤u·ti<·11 of lu·uu uml outs tlvvrvusvtl until
. m_.ih[_ by tliv livginning uf tliv tliirtl mnntli tliv vulf is rvcviving 
\.(,\.·_l,_ IM pnumls pvr l()0 [muml< livv wviglit of tltv follnwiiigx gruin mix-
mg it M. turv;
·<·]» uwujr t`t»1·n  H  .. _   ..,, .. i........, .. ,  purts
ng luruvi (l`· 'l`l·" 11l&l}' liv mlmlvtl us u suvvulvnt fvvtl. Flu- tliv lust Hftvvu days 0f
i vxvi·¤·i~··. tltv pwjvvt tliv vulf slioultl liv vuting ulmut 12 pounds uf ground
ltliiiwli vl 01* vlnippvll vo1·n_ 2 puumls nf vottoiisvvtl 01* oil 11102ll, 3 p0Hll(lS
lv vnut iii of vlnvvr liuy uml pusturv tu- 5 poumls uf silugv pvr duy. Or thc
Calf slmultl rvvvivv ulmut UQ puumls of tliv ubtwv grain mix-
tnrv pvr l()() poumls livv wviglit.
Tliv vulf in tlw wintvr prujvvt can bv fvd ubout the sumc
tlll1'l‘_ vnu- ijutitms uml in pruvtlvully tliv sumv manner us outlined for thc
lsturv. ll

 I
G ('n'n·n·1{/un·,\'nn. lnnri
snn{nnnnnvn· nnn‘nn_1vv{. Nilnngv sIn{nnnInI Inv I`vnI {{n {:nI· \&Y11l] Sl1(1l‘1l1111'1lS 211I(l lll'1'l'l'l1l'(l$. 1l1l‘ ll2111' 211111111 1llC 11C&i(1 HIM}
‘1‘ i"I.y;' ” \ 1 < 
1  J" *1 $1  l 1.; w
I"` $11   1. illllll ll V ° I 1
*'·‘·‘ 1;*1-1`.l! 1 I 1. k _ Yiéllfg =-’ ,1
`lhl  I. ' "  "*¥ gf.;-axlv 7, ~ _  ~
{Q { `.. ' \ 1: ,'· ‘ W
l¤··1‘ *·-P ..‘, 1  . ’ ~ . " ‘
H`,. z 1 é` ’ · 1
F  f- ' . 1 _
1llO
1·111 " " ` é _  '"`  
1111. ‘ ` ·~1 · · __  
I  '   .."·"1K,Q`,`».‘};Q`>. lr
'  . uz ·  U; ` vi asia · `
11·1· ‘ ' _  Q C1? 1, , 1 
— . . ' · &‘·Q;_ ` . =
111l 1M  ·  Z
. 1 ’ ·
M ° ‘ 1  1 ` 1
  , I " -;~;`rg & ' , / _
` · ¤ . . 1 1
nh  F . g  `  I ~j
_ .1 I- " » _ { 1
 0 ‘· +1 ` q_ * { £ j 1 V =
;1 ..    1 , ,.P_(_N_, .
1,;; 111 gg j’1;e  . 1 gr j /‘ '
1 is  ` 4- M t `_ \ _, A I', 
ml vhllli V 1 Q1" ·· { .1:*.1  K, 1 ff  . 1
lll ' Q_` \.~  —*_¥_ **1:..., ,... -.A.  ‘“‘  1
111- , \ V V  .»;,. l sf;
U _ _P  \ l · ,_:u§§y a);{;»)  _ 
2lll‘ `,   .— _  ‘*··· ‘ pr
1111 _
ml 1·111.1s111N1: '1`111·}1l1111NS
_ \\`1111 :1 s11;11·;1 111111} |1|‘s1 ;·1·;;;.11·1» ;|;1» ;·.1;;;1;_ $1·;;]y ;111;·1i11;1S 11{ 1111- 1111111,
15 \`\l11111Q 111\\‘:11‘11 1111- 1111 111111 1;>ri11g· 1-111*1- 11111 111 L'11\ 11111 11111-11, '1`lw 1‘;1S{1 IS
1111-11 \1$l11. 111111: 1111 1111- 11[1\\'211`1l :<11·o1<1— 1111113 1111111: 11 111`1` 11111 l1l\1`11 1111 1111;
1111 *l0“'l\\"M1`rIt·tillin: up the
Pull- WH_I(_‘l along UW Mlwk lines along.: tln•#~ s1¤l~#S lips my HN, lmjl- U,
(IUI., before eurlin;:. l" """l lll" l‘*""· ;;i»·· the tluffy; waxy
. _ 1l]*l¤•1\l`illl\'•·,
1la* if
ive it
I EXTERNAL PARASITES AFFECTING CALVES
~ art-
artlx Crrif/vi Nw : 'l`h<·~<· are animal parasites whieh do most dam-
ith ;t HSP utli#. liiee van he destroyed hy dipping
with the cattle in eoaltar dihs. one lvart dip to thirty of water. The
nil or dipping should he repeated within a week or ten days to kill the
)\lIq*1‘ HUC Wllll'll lllil}' ll? llillvllvtl l.]'()lll {hp eggs (yy "llitg" (l(>l)()gifpd
[mj]- 011 the hair of the animal at the time of the iirst trt·atuient_ Dip-
[nuke ping is aalvisahle in large herds, hut with only one calf lice can
relies be klll<‘(l l*)' Tll<‘ ¤¤}>[>ll<·HTi<>1l of a snitahle spray mixture with
-H|],»[ H Slllilll spray or hrnsh_ An emulsion of crude petroleum is ef—
WM f00ll\’0. The proportions for making it on a large scale are 5
d up 1bS· *(’illl— 20 1!%¤lS» D¢?Tl‘<>l¢‘\11u and water enough to make 100 gal-
(1 im IOHS. T0 make a small quantity, dissolve an ounce and a half or
2 ounees of soap in about a quart of hot water. Add 3 pints of
crude petroleum and shake or churn well until an emulsion is

 -1
11) ('l'l'1'1([1lI' X11. 11111
1`111-1111-1I. 11111111- 11-1111 11-:111-1- 111 111:1111- Z2 ;:1111111s, 1·()l' 11s1-. 1{1-1-11s1·11·· _]
_ I11il}' 111- Sl111N11I\l1l‘11 1-111' (‘1`1ll1(‘ 111-11-1111-11111. 1}
('11H/1 1111111111-; 'l`111s 1s 1·:111s1-11 111- :1 s111:111 111111- 11-1111-11 :11. A
1ill‘1{< 1111- s14 s111-111;- 1111- 1'11111 (1l‘\`(‘1111)1 1I1'1l11 1)111`1‘S :1 11·l~ 1
1111-11 1111- 111111- 111. 1111- :1111111:11. 1-1111-1-1:1-s :11111 (11`1111S 111 1111- ;1-111111.
1 \\`1l•:‘l'1- 11 1‘1¤ll11111‘11‘S 11s I11`1- 1·_1-1·11- :11111 1‘(l1111‘S 1`111-111 :1s :1 111. -
s1:11-1 :1 111-11- ;-1-111-1-:1111111 111- 111_\'1lIg' 1·;;s. N11 1-1-:1111- 111-1-1-1-11t1·.
1111-:1s111-1-s 1*2111 111- 1:1111-11 :1;:1111s1 11x 11-:11-1111-s 111- 1.[1`\l11S. 111 11
s111-111;-. 11-111-11 1111- {l'l'1l11$ :11-1- 1-1-:1111- 111 111-1111 1`1-11111 1111- :1111111:11. 111··_
$111111111 111- $|111l‘l‘Xl‘11 11111 :11111 l1i‘$11'1l}'Cl1. '1`111s 1-:111 111- 1111111- l‘E1>11;-
:11 111u 111-11111-1 111111* :11111 1111- Q'1'1111S 111:11. :11-1- 11111 1-1-:1111- 111 ("1111`1I:'
1-:111 111- 111s11111;-1-11 111-111:111111;-:1s111:111s111 111 1111- 111111- 11-1111 :1 s11:11-1
1{ll1fC.
DISEASES
(1f 1111- 11lf(‘1'1111llS 111s1-:1s1-s 11121l‘1{11*g 1s 1ll'(11l211)1)’ 1111151 1‘1111l-
1111111 :11111111; 0:111-1-s. 11 2l11·<’('1S 1-:11111- 2 1111111111s 111 4 1-1-:11-s 11111
:11111 s111111-111111-s 111111-1-. 1112l1‘1(11*g;‘ 1111`1-1:111111 1s 111-111-1-1-11 111 111-1-111-
1111-11 ·L‘111S 11-11111 11:11-111-11 \\`11'(} 111- 111111-1- \\`l)l11I11S :1111111 1111`1-1·11··1.
1111-11 1111- 11111-s11111-s 1111 (111111)1 1s 111ISS11>1C. '1`111- 11111s1 111111111-1:111-
S}'1l11>111l11(1f 1111: 111s1-:1s1- 1s 1111* 1`111-111:1111111 111` :1 111111111--111<1- s11-1-11111;
1111111-1- 1110 S1{1ll 1111 11111- 111. 1111- 111l‘&ll'1<‘1'S. 'I`111- :111'1-1-11-11 :1111111:1l 1~
1-1-1-1- f1'C'11lL*ll11_\' 1:11111-. \\'111-11 1111- sw:-11111; is 11:1111111-11 il 111-1-1111111

 lh:/yl; Ihrf I'rujr¢·{ »/uu/or .l{}r[¤·u/{uru/ ('lubs 11
[mlm •·1·u<·lw tlw ln¢»<·lt1·»»r1g· lnult··1·l'·»1·tlu·¤·ull`.
><>l'1liQ _
lr N`, Z. .\ wuI··1· llilll, l»l'\l~l| uml smtp l`¤;1· wzislniiig,
IA,. Z}. lil11ing·1·» pun llll*1lll<‘\\`2ll¤‘l'l<>1‘l·‘ill'Tll|‘\\'llll¢’lllill'l{lllg$
gi ll.,] (lll Ill<·<·;1ll·.
Tnllll" 4. Nwwt nil uml u sl1····i »=l` lim· suml ]»u]»l·p· fin- ]lUll>lllllLl`
ll·\4'_i llt,t\l.\ uml l1<»1·i1s.
'1*I\il\·
In U. 5. .\ wl1lt··s11i: In l··· \\`<>I'll l>_v tlw t·l11l· 1i1t·11:l»·_·1·,
l- lll’“,· li. ,\ ¤·u1·¤ll»i·u1wl sigm \\l2 im·l1<·s stuting tln·· lIillll~‘ <·t° tlne
*‘?l*ilf· ··11ll. uw-. \\`t‘lL1`lll. l‘2lY<‘ ·»l` Quin uml tl¤·· 11u1m· uml u¤l·l1‘··ss ·¤l` tl1·2
`lll"l`!’ t·xl1il»it··2·.
sliuij
SHOVVING THE CALF
Ilt·t'·»1w·ui»i1ng·t¤» llll*Sll<>\\` thul·ull`sll·»ul·ll»t·tz111g·l1t In stuml
sl‘ unimul tliut is wvll slmwii. Ex-
ll°l`ll_mi ]lt‘l'll‘Il(‘<‘ in tlw slmw ring will tvuvlx tlw (-lulv 1l1t‘lIlllt‘l' tlio uri
wulliiili uf sltuwiugg;
muzi 1~
wt·11li;ii‘

 I
12 ('iri·ulin· .\`o. loo
-·` t  :4,  `  IV "A·~i*·-*~·` . •- · h All ` A " I
° it "  *€i=‘??*~*`€¥¥ —— "~  ·iia{..a. . A ,· ~ A V- -·_ ·
  ,‘—, ‘ w·  Eu; *Y ’? `*__ 
¤"*°  "QL ° " A"·` "’*`  ,— · A
 " . · V" A
  **74
ti?   l·>‘*”`§`·l 
`· · ` *— ~i*'F`.,
wyw- ·. fg , ·. ,_ _  
I  ~ 1v·¢;§_"'i»;¥_;:-M - ._‘\ fi' ·&_` - {it',
Q ua};//¤.» /’»·—.=-· ·"/‘·’»¢/x U
i ` . •  l\‘
.» i~s··>`¤¤ =i·¢ ~—\~ — -—¤·» R .,;<¤·.·-.:- . *‘~~> *‘ ».s t·-it
tw ·!··rr =•*-» ~ —;_ -¢=`;x¤b"‘   `·. I t ii?} `
I  »·? * .  {3%  L  ·?L·=t Q3? mr
 ` i  -"£__,@$"`· .- Y  Q; 1
 A ·  .=‘..~ 7-; » _ .·,.t··~.~· V .r ~‘- ··· ‘ ¢—. ¤~ -:*2 · ·
` si  I ”i V  `<` #  =¢I‘ —,% ( ll
={°§.;»` -- J5   L'. ` B »~·*E+ ==· e  .` llli
· as 3;; I _  g ‘ "·  ..4. al•;·`_- "_ "‘ .  zi
{ °}&‘ t_  i_,.., Y.__ ,. _vv»;:§ `·  " jg.-- ‘ _ _ _ * IW';
l .\ H¢·rt·t`or¤l with liuir t·url¤·¤l for tIi·· show rin:.
RECORDS
lt is czisy to lwvp I'Q&‘<>l'(lS if our is vztrvfiil to writv tlowi. N
all thc itvms ouch dziy. Uailciilzito the cxpciisr of caiuh opt·i·;i— >l
tion us soon ais the work is nloiiv uml write it iii the 1`l‘(‘U1'tl liook.
Koop up the rveorel mul when the project is coiiiplvtml tlivrt- will
he no doubt coiiccrriiiw its corrcctxicss. It will vivo von am iii-
{'* D •
tcrestiiig trur story about thc vost of protluciiig ai lmliy lim B
and the profit of thc umlortukiiig. M
‘ i
STORY OF THE PROJECT
Subject: "How l Rziisml My liuliy Bovf."
liistructioiisz In the hack of the rvcord book is zi spawn iii
which to write the story. 1,011 and ink miust be usctl. Thu st¤¤¤‘)‘
must bc thc work of the club uiomlicr. Nczitiicss, spelling, piiii<·»
tl18tl()11 and completeness of story are points that will lw will-
sidercd by the judge.
!`

 Iluhp; [Inf I'm'j¤¢·l ./un/ur Alyrrirulfurul Clubs lf} —
E 'l`lu· l.lvllU\\'lll{f <»u1lim· i< >\l;!{!('§ll‘lli 
Q; l. NIlllll‘ uml l·~¤·uli<>1n of ¤·lul¤. T
.` 2. llmv uml \\`lH‘I`l‘ <·ull' wus s(‘l'lll‘l'll. {
E Ii. Nzum: l>1·<·4~I lt‘2ll'll<‘1l in this ]»1·<»_j¤·¤·1,
 -
rl MARKETTNG THE BABY BEEF
l \\vll<‘ll llw ]n1‘¤·_l•·¤·I l~ ll!1l>l1<·¤l Il11·<·1\ll.>l1¤>\lll1l]»|»¤·•·ml ll¤··i1· <·ulx·¤·~ us u ;11·<»111» in
 Ill2ll'l{<‘l. 'l`la<· <·lul» l¢‘2l·l•‘I' <»1· 1‘l¤lllll_\' ugvm muy lw l‘¤hll\\lll¤‘1l in
E 1·l·g·u1wl in mu1·l<¤·Ii11g· Ilw ¤·l11l» l·ul»y lwvl'.
. REFERENCES
l"ill`lll¤‘l"~_ llllll~‘llll< Xu. >ll. 'l`l1·· l’1‘<> lm·li¤»u ¤·l` ]$ul»y l§··•·l';
xw. Nw lliil 'l`l1¤· lK<·•·l' Full`; XM, lilj. l31·¤···¤l~ wl l}··¤·l' l`u11l<~; Nw.
ru- hlfl lAix‘··~1·»¤·l< iu llw llim· <'¢1l'l‘rl'&lI`4l my-·l lvy llll‘ lvlll\'<'l' 1}-
.»—;s.— S —-— M1
-1 ‘ 1 ,
» z:  U * Q L!. y  ·¤ Q Q Of}:
.. ,  *9 •_ _ · __ I OV ;,;
` _` V , . M _ ..». .-1.,; * · R cg;
— .# M  , - · ·‘ 4- __ _, _"*" H4
~ · “ ` ’ ' > M_ _ ` ·- ,.-8/,* — 11.
1 ;,·§*¢;?.··T·••• Lain {l Baer; 5 K `—` _d· I:". B_ H
- 1b$n•s {  , \ 1, x if \"  _ M11
pw • \ O \ 1 \ 1  1.
 `-- ·· : —— 1 3 \•$ ~` 1J°;·l.·. xy
Ts'. h \__ _ §»§i:,._‘,y· · yy \ -;° `awzia · U · 
., q . : M _. "`_""'··—d ‘\ g` \q•.~*h•»-eo 5;;.
N . `· " 1 11 1 A z · » M
at · L ~ ‘
»¤a¤..,l { U , - · ba. . C, F
{ · LGYJ ` AP" *5. [I ¤ sh
I Q
\_ I M2" §• 'l· Arm xi, SI1
' ’ • -n--vs \ I • ‘
1 A ~_ 1 Qelfy I ;_ A . ',(`;+* 1;]
Y · ~ - ‘ {Q4 De
_' "  \ I In
. M •-.._ . - 1
* ,  ,‘ ».._· K .. ` —. `
.`q rv .; >_ A _ _ 4,-  F•,_» i. . ._ ·` , r A 
Q  f` 1 A   ‘ 1 i*"$*‘€T`  L4 ·’ 1 ·_ ¤·
;i$T%$j;r1‘ t`»»1‘1w·<·t··lI I I
M-i iw
Nw. I · NM. LI Nw. I IXM. I ·
h `
A, General Appearance-35 Points _ _
\\'•·i:lil, \FIIllli\I~·tI lbs.; :it·lt1:1l lhs. H
_\t·t·'.; ·l1‘•·s>¤···t, t··»m|»;t¤·t. >)`|1i-I
V. m··tri¤·:•l It
J Quality. tirm l1;ttn»Il1t1:·; li:tit‘ tin--; lili-
~ ;i!»·· ?ItlII, ·l··ti<··, ·X··:tn l¤t»ii»·; ·-willy _
II·>l.··l xxitlmtit tt~> Mr rolls §· __
Condition. ¤I•·e·ll. l·\*‘ll <'*>\'•‘I`Il1Z{ tll liiixi
lI·>*~_urttvitallyllll‘1··l¤1;l·rll>·vl'i.;iI—
ti.il»I» 4l1l> i· V
B. Head and Neck—7 Points '
M11Zzle, t;1··t1ti1 E.·:’.··-_ ‘1:·> lftiii, |l··~l1il<
·` I:t!;·- l
Eyes, .;t:·;·-. ··l·.»·. *»l.t··t·l 1
· Pace, 9 ·~l’1. ·` ‘I·' ~\tt1··>>i~»1i 1 
I‘0rcl;ead, l·:».i-l. ttill l
Ears, ll.¤·t"·, t·!i· t~\lt1i··- 1 _
Neck. t~.i··Et, >  t*.i···;ti ·-.·;tii ; V
C. Fcrvqt·arters—l1 Points
Shoulder Vein. Fill 1 _
Shoulder, ··»·x~-:··l xxitit tl»-~il, ·-»»ii~at.t·t Q `
tilt t·‘·L rllli; T
B1‘iskct_ .e·lr;ttt-·-ti, l»1··.t>t xxwlt- y
D€W1itp_ >l\i1ti·t t··•¤ I·»·¤>¤·;tii¤I<1i‘·»·;·i1i: ] 
Legs. >tt·:¤t·;* t, >'»¤l`ll .ti·m twill; >i .ttil» `
mp. >:~.·».»:`, ·
D. Bod;/--31 Points . I .
I Chest. ts¤`l_ ·lt··y», uhh-: girth l;ti·:··;
L. t·t’··j·< 1*1ZI j,
A Bibs, l~·tt;. w·lI sprttttx, tIii¤·lI!`1\ILCIll_ xxwll lI··>li··I \ `
_ , Lom. tt li-l~·_ l»i·t»;i.i_ ii...-ply ;1.»,i,,.,i \ ‘
V- Flank. t`tzll, •—ntt with tm·lni»¤··1‘iIy t~·v\··tt···l, ilist:mt··· ;t]·:tt‘t
iii |>l`¤¤l»\\l'Ilt*ll ttl tttlwr ]¤:\1‘t$ I i ..
Rump, hm:. l•·\‘¤-I. vu-11, \\‘i!lt¤><¤\It, ltttl p;xt¤·Iiy 1 .
Pin Bones, uint i·i··»miut·ut, t`;tt· ;\)¤1tl`l l ' .. ..
Thighs, l`t1l!. tli·t·i»ly llvsliotl ZZ ..
Twist. full, tlt-vp; ttursv in sl•·¤·I‘s. 1`ull l 
Legs. str;ti;;l1t, slmrt. sliatult tint; `
smtmtlt g 
'1`nlu] law .. 
LM 1 I Z I _
.\ttim;tl __ __ Mm, _  U
Sttttlttit _> >__r>__ _ ____