‘l
4 ('ireulur Xu. itu;
'1`lie lieutl of ilie l»eel` uiiimul is u gjoml imlieutimi oil its feetl-
iiig apiulities. 'l`lie type of lieutl tlesiretl is nm- lliut is lviwutl
between tlie eyes uml slmrt l`i·t>m the eyes tu tlie imixzle. The
muzzle slioiiltl lie lurgxe uml siippurtetl liy il stiwnig juw. ’l`lie eult`
sliuultl l>e low set. lvlueky, e¤»uipm·t uml simmtli. lle slmultl l»·.·
S}`ll1lll\‘Tl'lC2ll uml ol` em·1·eet pi·¤»p¤»1·ti¤»ii. Quulity is sliwwii liy u
eleuii. liurtl lmiie. line liuir. smull lmrii. u pliulile liitle uml ge1i—
evul retiiiemeut.
',l`ll\‘ eulf seleetetl slmiiltl lie six to eigxlit immtlis ¤»l¤l. .\ pm···-
l¤I‘<‘¤l is ]\I`•‘l`\‘I'illlll‘, lint u liigli grutle nr eruss l»t·etI muy lie 1ise·l_
lt` peissilile. elimise u eull` tliut lius iiiirsetl tlieeewup t·>tliistii1i··,
i lieeuiise Slll‘ll eulves eui·:·y tlieir milk l`ut. 1it2il{i1igliee\‘esnl.l1i:ii~·!‘
A qiiulity. A liiill eull' slmiiltl lie ¤·usti‘utetl lnetweeii tlie uges  
two weeks uml two mwiitlis t·» muke tlie lnesl szeer.
MANAGEMENT OF THE CALF
¤ Tlie eulf iii tlie summer pi··»_ieet slmultl liuye ueeess t·» pu~
ture. A\t leust u slimle wliere tlie eull` euii sfuy ¤llll'lll§ tlie lie
tluys Slli»lllu1·ii tliiriiig tlie lllll tluys. turiiiiig it »»2i‘
tliiriiig tlie iiiglit. .\ liglit lly l»luiiket muy lie usetl In keep uwuf
pesteriiig flies. tliis iisiiully results iii tlie eull` mukiiig luv: ··‘‘
guiiiw. \\'utei· uml sul: slmultl lie kept liel`¤»1·e tlie eull` ut ull
Times.
'1`lie eulf in tlie winter pi·¤»_ieet slmiiltl liuve u lim stull tliaw
is tiglit emiiigli tn l\l'l‘\'l’lll uiiy tli·ul`ts. (`leuii. l`i·esli struw sli··ul·i
lie put into tlie stull l}l·l<*ll emnugxli in keep the slull tlry. 'l`l.~·
eulf slmiiltl lie tiiriieil out u few mimites eueli tluy the exereise.
tlie leiiggtli of time lie is lel`t mit tlepemliiig tm the e<»mliti·m ei
tlie weutlier. 'l`lie use of u liluiiket will lielp lu keep tlie eeut iii
gmnl eumlititm.
FEEDING THE CALF
The eulf in tlie simmier pmjeel slioiiltl liuye pustiire. et»1i—
seqiiezitly tlie rutimis giveii lielnw ure l`m· u eull` tm pustiire. lt`