t
l
31* i(iZN'l`[jCl{\' llxxmsooi; i
f-gf}! l
` .l1t·lit;‘»‘i1i;: that life min only bc worthy It
and etfvctivv us it is built upon an [tinnitu-
tion of honor \\'. S. ti. A. op¤·r:1tt·s under tht- {
Honor Sysstt-in, livery t‘:_¤»t>¤l who comps to
Ky. rnmpus plt’·tlp:¤·s h<~rsclt` to carry out I
_ rmrl uphold thww rules uml r<~gul:itions ul` tln~
zasstwiiitioti un
 ` of thc :x:=snci:iti¤·n Zlllti will also rt·pt»rt 11n)
l;tting our
; rult-s uftor :—h·· has firm givvn tho girl .t
2 t:h;1n<·0 to r:·]»m·t horsclt`.
`. 'l`ht— nxtw-titixwe wnunuil m0ml»t·r5 nrc:
· l'i0sid<·nt .,..i.......... Elizulaotli Clztllowxty
l Yit:0-]'ra~s. (I’:1tt. Hull} .... ,..lZn·rniut· llunzxr '
; \'iur;rPrcs_ (lloyd Hull) ..... ]?IOl't·1it*t* Ntelsnn
‘ \`it·c-l"1‘<>s. (Smith Hzilll .... Hairy l.t·u 'l`:1yl<>r `
Q Sr—t*rt~t:iry ..i...l............. lirtsy llvlhurn
; T1`(}ftSlll`¤')l` ........,.......... lit1;:t-nin. tfllatrn U
· Sorority l[¤‘[ll`t"$*'IlliLli\`t'S··—B[{ll`}' An n ‘
f \'¢>nng, l(:i.tln~rin¤_e ]iit,·li;irtlstm. .\l\\tllltii\
  Utnrtiain, Alnrin, lmuisv Blitltllwtmi, llztwsir {
. Knox. Aiztry l,<>ui:<»· Morris. .\·i··l:iitlt· Sun- ‘
V t`<»r¤l, liliitiznlwtli Mt¤t»rni:ii1.  
`
{ ‘ l
('l,I·Zt)I’;\TlL\ {
’ Mark Anthnny 11»t1r;1. gprung. l,
r lint wliun >ln· pl;iy···i ih»~ Qutwn t·1° llcitrts, iii
· ]·`nr t`:n·s;i1·`s lt»·.~· ;tn·l nnnic. S
` tlt·t;i\‘ius ltwnl with King: of t`luhs
.\n¤l t`1··¤» l··;L thw ::•nr··.
—»-t`t>ttn1i Now.
· N<»t··:#l’rt.|`·;¤>t»i· Nu", t"t»llt—;;t— of litlucai-
tion, has xiritwn xt L;r<·;tt nniny pnunis, lmth
i striuus uml llunmrtius. itntl hat; given this
·»n»~ .ts hi> t·t»ntril·uti·»n to ynur lnmk. -